Aviator News nr. 2
Fredag 30. marts 2007

Hej igen allesammen, og tak for alle kommentarerne til Aviator News.  I får nr. 2 af slagsen allerede nu...

 
To nye medlemmer:
Der kommer to nye medlemmer i morgen, lørdag, som er interesserede i at prøve et medlemsskab. Det har givet en meningsudveksling på chatten i løbet af ugen. PR-manden Jens, som havde fået kontakten til dem, har ikke selv mulighed for at være tilstede i morgen. Så han spurgte på chatten, om nogen ville tage imod dem, og hjælpe tilrette. En aftale faldt nemt plads. Diskussionen gik bl.a. på, om det vil være den rigtige dag at modtage nye medlemmer - fly og instruktører vil formentligt være beskæftigede med PFT starter hele dagen. Men alle chatdeltagerne havde stort engagement for, at nye medlemmer skal have en god oplevelse den første dag. Jens fortæller, at endnu tre nye medlemmer ankommer i løbet af påsken - eller lige efter. Tag godt imod dem. 
 
Flyudlån 2007:
Alf  Søe-Knudsen låner LS4 til Jysk-fynsk i uge 28
Flyinverted ASK21 + Acro i uge 29
Johan Frey og Søren Wistisen låner Duo til Nitra 31/3 - 15/4
Nicolaj Larsen låner Discus HK til DM 14/5 - 28/5
 
Standerhejsningen lørdag 24. marts 2007:
Dagen startede med at formanden ønskede velkommen til den nye sæson, og ifølge Aviators tradition hejste klubbens yngste og ældste tilstedeværende medlemmer (anciennitet) flaget. Det blev Kaj og Santi som fik det ærefulde job i år. AMA og Stefan holdt derefter en briefing i klubhuset, med planlægning af dagen. Et hold blev sat af til PFT-teori et par timer, mens resten - sammen med materielkontrollanterne - straks gik igang med at syne flyparken. Det blev dog kun Mofaen som kom i luften. Standerhejsning 2007
 
God flyveweekend