Aviator News nr. 3
Søndag 8. april 2007

Hej alle - fortsat god påske.

Denne Aviator News handler om den nye skolemetode, faldskærmsklubbens nye sø og Pribina Cup
 
 
Ny grundskoling på motorfalken
Flyveundervisningen bliver mere effektiv. Vi vil tilbyde vore nye medlemmer en intensiv undervisning på motorfalken. Undervisningen går under navnet FTST - eller Fast Track Soaring Training.
 
Det går for langsomt. Sålænge eleven starter direkte på spilstart, går en stor del af flyvetiden på disse første korte starter, jo som bekendt til instruktørens egen flyvning i forbindelse med start og landing. Det betyder mange starter, men kun lidt flyvetræning til eleverne. Det vil være anderledes på motorfalken. Hér vil eleven få mindst 3 timers flyvetid - med god tid til koncentreret undervisning. Det giver træning. Og instruktørerne vil netop gerne have, at eleverne allerede er i flyvetræning, inden de modtages på det normale startsted.
 
Vi anbefaler at nye elever "vejledes" til motorfalkeskoling - fra NU af. 
 
NOGEN INFORMATIONER I PUNKTFORM:
* Den nye elev starter med at flyve 6 lektioner á 50 minutter i mofaen.
* Eleven har intet med selve starten eller motorbetjeningen at gøre, det klarer instruktøren.
* Samme mofainstruktør flyver alle 6 lektioner med eleven.
* Der kan vel gå ca. en halv uge imellem hver lektion - ialt tre uger.
* Den person som tager imod det nye medlem - ringer til een af mofainstruktørerne.
* Instruktøren og eleven aftaler selv tidspunktet for de 6 lektioner - og booker mofaen.
* Der undervises efter et fastlagt skema med briefing, fastlagte øvelser i luften og debriefing.
* Foreløbigt er tre instruktører med...   Steen P.  +  Poul Erik L.  +   Jørgen
* Eleven indbetaler kr. 2000 - hvorefter skolingen kan påbegyndes.
* Forudgående gæstestarter modregnes i de 2000,-.
* Beløbet er incl. een måneds kontingent.
* Efter de 6 lektioner introducerer instruktøren eleven for ASK21 - og "afleverer" ham til klubben.
* Erfaringer fra Holland viser, at efter den intensive flyvetræning, kan han gå solo efter 25 spilstarter.
* Instruktørgruppen anbefaler denne skoling. Den sparer os allesammen for mange skolestarter.
* Under mofaskolingen kan eleven godt få en oplevelsesstart / spilstart - men ikke som skoling.
 
Det gamle prøvemedlemsskab med 10 starter til 650 kr. kan stadig have PR-værdi. Men ordningen er til diskussion. Bestyrelse / Instruktører / PR vil holde øje med erfaringerne i de kommende uger - og diskutere hvad vi gør fremover. Vi informerer løbende her på Aviator News.
 
 
Faldskærmsklubbens nye sø:
Faldskærmsklubben har fået en kunstig sø på 50 gange 50 meter. En "swoop pond", som indvies her i påsken. Borgmester Jens Lauritzen var inviteret til at klippe snoren over, men den stærke blæst gjorde, at de måtte afvikle selve ceremonien inde i hangaren.
Swooping er ikke særlig udbredt i Danmark, fortalte deres formand Jesper Hansen, i Nordjyske Stiftstidende forleden. De bruger en lille skærm til disciplinen. I 150 meters højde foretager springeren en drejning på 270 grader, og hans fart accelereres op til 100 kilometer i timen. Kunsten er herefter at svæve hen over bassinet, der er en halv meter dybt, og lave et elegant spor i vandet med en fod.
Faldskærmsklubben har stævne hele påsken, og de har ligesom tidligere lejet en Antonov 28 med plads til 20 springere. Billederne er fra i torsdags... Swoop Pond
 
 
Pribina Cup i Nitra, Slovakiet:
Og så er det jo i disse uger vi har klubmedlemmer til Pribina Cup i Slovakiet. Johan Frey og Søren Wistisen med DuoDiscus. Tommy er afsted med 99 - med Niels som hjælper, og Michael Boserup flyver i Discus 2A. http://www.pribinacup.sk/2007/