Aviator News nr. 5
Mandag 30. april 2007

 

Hej alle - denne AviatorNews handler om vort spil-projekt. Henrik Holm orienterer...

 

 

Status på spil-projekt

 

Som følge af generalforsamlingens beslutning, er projektet startet op, og planlægningsfasen er afsluttet.

 

Det er besluttet at det meste af arbejdet skal udføres af Peter Ravn i Vodskov. Det kan nævnes at han er Peter Clemmensens fætter, og råder over et værksted med alle fornødenheder.

 

Det er også besluttet at vi investerer i nye kunststofwirer til det nye spil.

Arbejdet med at indsamle oplysninger til brug for ombygningen til kunststof er påbegyndt.

Bl.a. kan nævnes at tromlerne skal have en pænere overfladefinish, wiresaksene skal ombygges og alle løberuller skal skiftes til lettere udgaver. Muligvis skal der laves et helt nyt type azimutrullestyr. Dette afhænger af de informationer vi får ved et besøg på Slaglille, for at indhente de erfaringer de har med kunststofwirer.

 

Der er mulighed for at klubbens medlemmer selv lægger arbejdskraft i projektet på værkstedet, for at holde omkostningerne nede.

 

Det første der er sket er bestilling af ny motor.

Der er tale om en fabriksny Chevrolet V8 454 motor på 7,4 l, med direkte benzinindsprøjtning.

Alle komponenter på motoren er nye.

Motoren og tilhørende komponenter leveres i uge 19 hos Ole´s Autoservice.

 

Dernæst bestilles en ny Th400 automatisk gearkasse. Der er monteret et nyt ventilhus i gearkassen, således at den er fuldt manuelt betjent, i stedet for med automatisk gearskift.

Konverteren bliver en ny 2000 rpm model i 10” udgave.

 

Der monteres elektrisk vandpumpe på motoren. Ligeledes monteres der kølere på motorolie og gearkasse. Alle kølere monteres med termokontaktstyrede el-blæsere.

 

Det har været overvejet at bygge den nye motor på en ramme der passer i Aalborg-spillet. Denne mulighed vælger vi ikke at udnytte, da sammenlægningen af Hjørring Svæveflyveklub og Nordjysk Svæveflyveklub, har frigjort et to-tromlet spil. Der er åbnet mulighed for at vi kan låne Hjørrings to-tromlede Tost-spil i tilfælde af at Aalborg-spillet skulle få problemer.

Hjørring-spillet står køreklart. Den eneste opgave der skal udføres for at tage det i brug, er at transportere det til Aars på en lastvogn. Det er muligt at wirene skal trilles over på Hjørringspillet, da de kun har haft en 800m bane.

 

Det egentlige arbejde på det nye spil starter Søndag d. 6 juni. Thomas Truck har stillet en lastvogn med kran til rådighed, så vi kan få transporteret spillet.

 

Den eksisterende ramme til Tost-4, der ligger på flyvepladsen, bliver sandblæst og behandlet. Dernæst startes arbejdet med at montere motor og komponenter på rammen, med assistance af Ole.

 

I mellemtiden starter arbejdet med ombygningen til kunststof op. Første del af arbejdet bliver en polering af tromlerne med luftslibeudstyr. Det er sandsynligt at dette arbejde vil foregå på flyvepladsens værksted i løbet af uge 20.

 

I løbet af uge 23 starter det egentlige arbejde på spillet i Vodskov.

Det første der skal ske er ombygning af den ramme tromlerne ligger på. Den modificeres således at der kan monteres vejeceller under tromlerne, således at trækket i wiren kan måles.

 

Dernæst går arbejdet i gang med at lave motorhjelm og afskærmning omkring tromlerne.

 

I mellemtiden er førerhuset svejset færdigt og bestykket med de beslag der skal bruges, således at det kan sendes til sandblæsning og grundbehandling.

 

Når førerhuset er i Vodskov igen, startet montagearbejdet på førerhuset op.

 

Det kan nævnes at der skal sættes et stort vandtæt el-skab på bagsiden af førerhuset, til montage af stort set alt elektrisk udstyr. Dette vil sikre en let og overskuelig adgang til service og vedligehold.

 

Når spilrammen er færdiggjort med modifikationer, skærme og beslag, sendes det til sandblæsning og grundbehandling.

 

I mellemtiden arbejdes på modifikation af wirestyr og sakse til kunststof.

 

Spillet monteres på én aksel. Der monteres trækbom med støtteben foran. Og skråtstillede håndsvingsbetjente støtte ben bag på spillet. Meget lig det system der kendes fra Hjørring-spillet.

 

Derefter starter der egentlige montagearbejde.

 

Som en ting kan nævnes at styring af forskellige funktioner på spillet, vil ske med trykluft.

Især tromleskift og udtræksbremse skal styres pneumatisk.

 

Dette er i hovedtræk de opgaver der udføres i den nærmere fremtid.

 

Der er stor mulighed for at klubbens medlemmer kan deltage i arbejdet. Især kan nævnes malearbejdet og montage af el og luftudstyr.

 

 

/Henrik Holm