Aviator News nr. 7
Søndag 17. juni 2007

 

Spilprojekt: (Henrik Holm orienterer):

 

Status :
Spillet er opmagasineret hos min arbejdsgiver på en Varmecentral.
 
Motor, gearkasse og tilhørende udstyr er ankommet i god stand, og er opmagasineret hos Ole´s Autoservice.
 
Transport af spillet er udført af Thomas Truck. med kranbil venligst stillet til rådighed af hans arbejdsgiver. Vi gir et symbolsk beløb der dækker dieselforbruget. Når vi er færdige med spillet vil jeg foreslå at klubben påskønner hans arbejdsgiver på en eller anden måde.
 
Fætter Peter i Vodskov venter på at håndværkerne får støbt gulv i hans lokale hvor der skal arbejdes på spillet. Han forventer at gulvet vil være klart inden for en måneds tid.
 
Arbejdsgruppen har afholdt det første byggemøde.
 
Arbejdet med opbygning af ny ramme til montage af motor og gearkasse er påbegyndt af Peter Clemmen.
 
Alf vil starte på at lave nye kunststofwirestyr når eksamen og projekaflevering er vel overstået.
 
Det er lykkedes at skaffe vejerceller til måling af wiretræk til en helt enestående pris via firmaet Carnitech i Støvring. Deres indkøbspris ligger på noget der ligner 20% af listeprisen.
 
Indkøb af converter til gearkasse er nært forestående.
 
Udarbejdelse af principtegninger for mekaniske dele og eldiagrammer er under udarbejdelse af Henrik Holm.
 
Næste større opgave bliver montage af motor og gearkasse på ramme. Denne opgave forventes påbegyndt når rammen er klar.
 
Budgettet er overholdt med ca. 4000,-kr i plus.
 
vh Henrik Holm
 
 

 

Airshow Aalborg d. 10.juni:

PR gruppen med bl.a. Peter og Jens som koordinatorer havde tre svævefly med til airshowet i Aalborg. De lader aldrig en mulighed gå fra sig, at gøre opmærksom på klubben. Mange medlemmer kom forbi standen, og gav en hånd med deroppe. Lars Hestehave startede søndagen med at slæbe Steen Thomasberg til EKYT, ankomst 09:08 og kunstflyvningsopvisning på vejen ned fra 4000'. Dagen før - om lørdagen - skulle ASK21 skaffes til Aalborg, det klarede Frank Sandeløv ved simpelthen at svæveflyve den derop.

 

 

 

 

 

Sommerfest (sakset fra sidste Svævenyt)