Aviator News nr. 10
Fredag 6. juli 2007

 

Spillet fungerer igen!

Som formanden skrev på chatten tidligere her i aften...:

"Takket være en i allerhøjeste grad heroisk indsats dag og nat den seneste uge fra Peter Clemmen, Henrik Dalum, Christian O'Brien, Linnemann, Henrik Holm og Kaj Olesen er spillet allerede nu blevet klar igen. Den gamle Buick-motor har fået en "ny" gearkasse, så nu kan I atter få spilstarter i Aars. 
Sjældent har så mange haft så få at takke for så meget"

Det er rigtigt godt gået venner, tak for det.

 

Gæstestarter:

Vi har haft en snak om gæstestarter, og bestyrelsen blev opfordret til at gengive nogen retningslinier. Snakken skal ikke gengives her, men den gik på hvor højt vi skal prioritere gæstestarter, når vore egne medlemmer også gerne vil flyve i flyene (se referat i næste Svævenyt). Bestyrelsen tror på at PR arbejdet er vigtigt for os, og vil gerne støtte den aktive gruppe vi har for tiden. Men der er egentligt ikke blevet ændret på procedurerne. Snakkens anledning var, at PR gruppen kom i klemme med et allerede aftalt arrangement, hvor SF34 alligevel ikke nåede hjem til klubben, efter en reparation, og således pludseligt stod uden fly til gæsterne. 

FAMILIESTARTER: håndteres som hidtil – flyv hvis der er plads!

GÆSTESTARTER: – hvis det er nogen enkelte starter - besluttes afviklingen af dagens instruktør. Han har lov til at sige ja eller nej, afhængig af dagens situation  …eller bede gæster vente til f.eks. kl. 17 hvis skolingssituationen passer bedst med det.

ARRANGEMENTER (f.eks. medarbejderarrangementer fra firmaer ): Politik som hidtil. Arrangementerne lægges først og fremmest på hverdage, andre tidspunkter koordineres med bestyrelse og instruktører. Vi vil undgå at lave for firkantede regler, som begrænser vort eget råderum. Dog vil vi forsøge at undgå arrangementer i weekenden, men efter kl.18:00 vil det sikkert ofte kunne lade sig gøre.

 

Transportvogn:

Og så har vi hørt fra Dalum, at han i ugens løb har lavet Acro'ens transportvogn, så gulvet nu ikke længere er skævt og derfor gør den besværlig og bruge... Den er igen tip top....
 

Medlemsmøde 25. august:

Vi afholder medlemsmøde lørdag 25 august 19:30. Formanden vil orientere om flyhandler – vedligeholdelse – spil – og snakke/høre om hvad der ellers foregår i klubben lige nu.

 

 

Husk sommerfesten lørdag 21. juli