Aviator News nr. 12
Torsdag 16. august 2007

Medlemsmødet lørdag d. 25. august...

Fornyelse i flåden af selvstartende propelfly?
På året generalforsamling havde Jesper Mølbach fremsendt forslag om at vores Mofa blev udskiftet med en nyere TMG (Touring Motor Glider), som også kunne slæbe. Jesper trak forslaget tilbage, da det efter nogen debat stod klart at der var behov for mere information og indsigt. For godt en måneds tid siden var vi nogle stykker der blev enige om at få klarlagt:

  • Hvad er klubbens behov nu og i fremtiden.
  • Hvilke relevante TMG'er vil kunne løse behovene (F.eks. Rotax Falke, Dimona, Stemme S6)
  • Hvad er TMG'ernes stærke og svage sider.
  • Hvad er der af erfaring med dem i de klubber/brugergrupper der anvender dem i DK.
  • Hvilke fordele vil Aviator have af en evt. udskiftning, hvis der findes en egnet TMG til klubbens behov
  • Hvordan kunne en økonomisk model sættes sammen, for at få økonomi i det.
  • Hvilke skridt bør klubben tage på baggrund af ovenstående.
Arbejdet har været utroligt spændende for gruppen, der også er gået i felten for at få af- eller bekræfte de mange myter der er om de forskellige TMG'er. Kom derfor og hør gruppens oplæg og deltag i den frugtbare debat om Aviator har behov for udskiftning i propelflåden (vedrører IKKE DuoDiscus!!!), og hvordan dette kunne gøres, samt gør din indflydelse gældende overfor klubbens fremtid.

Mvh Steen Thomasberg
 

 

Nordisk Svæveflyvedag søndag d. 19. august

PR udsendte følgende til chatten i går:

Hej alle

Vi holder Nordisk Svæveflyvedag på EKVH på søndag (åbent hus) Der kommer forhåbentlig mange mennesker, og der bliver brug for hjælp på pladsen. Er der nogle der melder sig til at flyve gæstestarter, vise vores gæster rundt, fortælle om vores sport og i øvrigt være til stede for at vise, hvad der sker i klubben på en flyvedag.

Arrangementet er officielt i den forstand, at PR på bestyrelsesmødet d. 26/3-07 pkt 7 fik til opgave at arrangere Nordisk Svæveflyvedag. Der skulle gerne være plads til elevflyvning, men da vi håber på mange gæster, vil der være afbrydelser i form af gæstestarter. (150 kroner som sædvanligt)

Udgangspunktet er, at gæstestarter fordeles på DUO og ASK, så det ikke bliver eleverne alene, der "betaler" dagen. Op ad dagen må det vurderes, om der er behov for begge fly, men som udgangspunkt kan man ikke forvente at flyve stræk på DUO den dag.

Mofature er også et tilbud til gæster (150 kroner/15 min) Peter Andersen fra Nordjyske har lovet at komme og ordne problemet med magneter inden.

Steen Thomasberg har indvilliget i at lave noget kunstflyvning, PEL og Jørgen Lund er slæbepiloter. Salg af forfriskninger i klubhuset tager Corna sig af, muligvis assisteret af Jette, Henrik Holms kæreste. Efter briefingen vil det derfor være en stor hjælp, hvis I rydder bordene, så de ikke skal bruge tiden på oprydning.

PR håber alle får en god dag.

Hilsen PR
 

Artikel i dag i Nordjyske Stiftstidende:

Herover klip fra 1. sektion - øverst side 3. Det er den sektion alle abonnenter modtager. Klik på billederne for stor størrelse!

Herover klip fra forsiden af Himmerlandssektionen.

Herover klip fra side 10 og side 11 af Himmerlandssektionen.

Det er flot arbejde PR-gruppe!

 

News Arkiv - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån 2007
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser. Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.

News arkivet gemmes på http://QNH.dk