Aviator News nr. 14
Mandag 3. september 2007

Medlemsmødet forrige lørdag d. 25/8
Medlemsmødet indeholdt bl.a. orientering og debat om klubbens fremtidige flyhandler, om det store projekt spilbyggeri, om den fremtidige flyvedligeholdelse.

Det største emne var indlægget fra "Dimona-gruppen" om klubbens fremtidige flåde af propelfly. Jesper Mølbak forelagde forsamlingen gruppens overvejelser om, at udskifte KZVII og Mofa med en ny motorsvæver med krog. Gruppen anbefaler, at klubben anskaffer enten en brugt Dimona, eller en hel ny Dimona. Medlemsmødet opfordrede bestyrelsen til at indkalde til en hurtig ekstraordinær generalforsamling, for at tage beslutning. Se gruppens Power Point oplæg her: Beslutningsoplaeg.ppt. Se flere billeder af den brugte svenske SuperDimonaSEUDE (foto: o'brien).

Se nogen billeder fra dagen. I løbet af lørdagen op til medlemsmødet, havde vi besøg fra Herning af Jens Ole Mølgaard, som er medejer i en Super Dimona HK36 TTC. Flere af vore medlemmer havde lejlighed til at prøveflyve flyet. Om søndagen (dagen efter) tog en gruppe af medlemmerne fat på at lægge fliser på arealet ved spilværkstedet, hvor olietanken skal stå. billeder

 

Ekstraordinær Generalforsamling torsdag 13/9

Der har siden medlemsmødet været intens telefon -og mailkontakt imellem Dimona-gruppen og bestyrelsen. Vi afholdt et fællesmøde i går søndag, og indkalder herefter til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13. september 2007 kl. 19:30 i klubhuset på EKVH.

Indkaldelse.pdf

Vedtægter.pdf

Steen Thomasberg har udarbejdet følgende oversigter:

Brugt_Super_Dimona_Oekonomi_oversigt.xls

TMG_budgetmodel_SE-UDE_700.000_kr.xls

TMG_budgetmodel_SE-UDE_869.221_kr_incl.hensattelser.xls

 

News Arkiv - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån 2007
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser. Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.

News arkivet gemmes på http://QNH.dk