Aviator News nr. 20
18. november 2007

Rejseholdet kommer til Aalborg

Flyvesikkerhed. Svæveflyveunionens rejsehold kommer til Aalborg. Bestyrelsen indbyder alle medlemmer til en klubaften
   tirsdag d. 11. dec. 2007  kl. 19:00
på Maskinmesterskolen på Sofiendalsvej i Aalborg. Varigheden vil være ca. 3 timer afhængigt af spørge- og snakkelysten. Reservér aftenen!
...se også indbydelsen fra Unionen: 07-RSH-Invitation.doc
 

Klubseminar 2. februar
Reservér også
   lørdag d. 2. februar 2008

Klubseminaret er et dags-arrangement, hvor alle medlemmerne snakker om klubbens fremtid. Mødestedet er "Trekanten" i Aalborg Øst, hvor vi også vil blive bespist. Det er Peter Clemmen, Henrik Holm og Frank Sandeløv som er iværksættere. Reservér dagen!

 

Der arbejdes
Billederne er fra sidste weekend. Karl Kristian og team er i gang med at modificere hangarens østende. Det er som bekendt ganske besværligt at bugsere Dimonaen ud og ind af af hangaren. Vingerne er for lange til de eksisterende porte, så forholdene kræver en ombygning. Bemærk også belægningsstenene. Med lidt held får vi også lagt fliser på forpladsen, så flyet bliver nemmere at bugsere rundt med. Bemærk også at døren ind til det gamle spilværksted er blevet solidt lukket til.

 

 

NewsArkiv - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån 2007
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser. Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.

News arkivet gemmes på http://QNH.dk