Aviator News nr. 24 
10. januar 2008

    
Seminar for alle medlemmerne, lørdag d. 2. februar
FORRYGENDE MULIGHEDER
Det er nu 8 år siden de to gamle klubber fusionerede, og blev til den svæveflyveklub vi kender i dag. Og klubben er stadig under udvikling. Naturligvis!
Vi finder, at det vil være en god tid at stoppe op nu, og sammen tage en snak om klubbens kurs de kommende år. Vi har forrygende muligheder hvis vi "gør det rigtigt". Vi udsender om få dage invitation til et seminar, til alle aktive og passive medlemmer.
Tid: Lørdag 2. februar 2008, kl. 10:00 - 17:00
Sted:
Trekanten i Aalborg Øst  http://www.trekanten.info/
Vi ønsker at alle medlemmer deltager på seminaret  ...uanset om man synes man har noget på hjertet.

Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 1. marts 2008 kl. 13:00. Indkaldelsen vedlægges til de aktive medlemmer, i det føromtalte brev. AMA og Karl Kristian har informeret, at de ikke genopstiller til en ny periode i bestyrelsen. Resten af den nuværende bestyrelse er villig til at fortsætte. 

Køretur til Slovakiet ...Johan Frey og Søren Wistisen kører af sted med LS4 i dag torsdag. Flyet skal til omlakering. 

 

Gamle News - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser - kun 4 af vore aktive medlemmer modtager ikke denne mail.
Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.