Aviator News nr. 25
12. januar 2008

    
Flyudlån 2008
Ansøgningsfristen for lån af fly i 2008 bliver 1. februar. Af hensyn til piloternes sommerferieplanlægning kan fristen dårligt ligge senere. Senere ansøgninger er stadig mulige. Men ansøgninger indkommet inden 1. februar dato har første prioritet, og ansøgerne vil hurtigst få besked. Ansøgningsskema sendes til bestyrelsen. Se i øvrigt udlånsstatus på linket "Flyudlån" herunder. Skemaet vil ligesom sidste sommer blive holdt opdateret.

 

Gamle News - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser - kun 4 af vore aktive medlemmer modtager ikke denne mail.
Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.