Aviator News nr. 28  
29. januar 2008

            

Medlemsmøde d. 10. feb. 2008
Vi afholder et før-generalforsamlings medlemsmøde søndag d. 10. febr. kl. 10 - 15. Mere info følger - men reserver datoen!

 

Vedligeholdelse ...Stefan har sendt oplysninger:

1) FALDSKÆRME: Stefan har taget 14 faldskærme med fra EKVH til Aalborg, for at aflevere dem i Nørresundby hvor de bliver pakket. Det svarer til alle vores pilotsæder i vore fly. 2 skærme bliver tilbage og bliver ikke pakket.

2) MOFAEN DUGGEDE: Slangerne på affugteren, i den store hangar var blevet forbyttede. Mofa var blevet sluttet til vådluft på affugteren. Det var ikke så godt! Heldigvis opdagede Stefan det, og den er forlængst helt tør igen. Men HUSK   ...vi må kun slutte et fly til den slange der kommer fra tørluft. De andre 3 huller kommer der ikke tør luft ud af. Heller ikke ud af den store slange fra processluft, den er kun til sugning af luft. Hvis der skal tilsluttes mere end et fly, så skal vi have et T-stykke fra hullet med tørluft. Så hvis nogen vil gøre Mofaen en tjeneste her inden den bliver solgt, så køber de et T-stykke til en 100mm luftslange og tilslutter den til affugteren i hangaren. 

 

Se nogen flere billeder på
http://qnh.dk/aviator/news028/dug.htm 

 

3) Stefan har ASK radioen, og kigger den igennem i løbet af de næste uger.

4) Status af vedligehold står på tavlen i klubhuset.

5) JUNIOR REPARERES: Morten (Dan-glide) har fået tilladelse af forsikringen til at reparere Junior OY XSN. Prisen bliver ca. 90.000 kr. Der bliver lavet årligt syn samtidig med reparationen. Han regner med at være færdig lige omkring påske.

 

KZVII:  Henrik Holm har fået sat forsikringen på O-619 i bero
 

 

Gamle News - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser - kun 4 af vore aktive medlemmer modtager ikke denne mail.
Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.