Aviator News nr. 29  
08. februar 2008

Workshoppen 2. februar på Trekanten
Arbejdet i grupperne, som blev dannet på Workshoppen med Kathrine Sandeløv, er godt i gang. Mere end 12 personer har allerede oprettet sig som brugere på hjemmesiden for klubudvikling på http://groups.google.com/group/aviator-workshop Når man er tilmeldt som bruger, kan man selv redigere i siderne. Gruppe-siderne kan f.eks. benyttes til deling af informationer mellem deltagerne, samt information til klubbens øvrige medlemmer.


...flere billeder!

 

Medlemsmøde på søndag d. 10. feb. 2008
HUSK - vi afholder før-generalforsamlings medlemsmøde søndag d. 10. febr. kl. 10 - 15(senest) i klubhuset. Kassereren køber franskbrød og pålæg til os.
DAGSORDEN bl.a....:

Klubbens økonomi ved HHK. Det bliver et stort punkt på generalforsamlingen. På en generalforsamling kan det bare være vanskeligt at komme helt i dybden, på den tid der er til rådighed. I år er der samtidigt lavet om på nogle regnskabsprincipper. Så med udgangspunkt i principperne for regnskab 2007, vil Henrik Holm, allerede her på medlemsmødet, forsøge at give et overblik over klubbens økonomi. Der bliver god tid og lejlighed til, at alle kan få et godt indblik.

Indkomne forslag til generalforsamling
  

          Andre emner til generalforsamling
     

        ...andet

 

Gamle News - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser - kun 4 af vore aktive medlemmer modtager ikke denne mail.
Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  ...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.