Aviator News nr. 32
26. februar 2008     

 

VHF Beviser   ...indlæg fra flyvechefen:

Hej gæve svæveflyvere
 
Vores personlige beviser og certifikater på at vi må tale i flyradioerne skal udskiftes - læs mere her http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=565&Itemid=502.
 
SLV mener at kunne udstede de nye beviser hurtigere til alle svæveflyvepiloter, hvis væsnet får en samlet liste fra svæveflyveklubberne over hvilke bevier/certifikater, der skal fornyes, end hvis væsnet får alle vores ansøgninger enkeltvis.
 
De af jer der automatisk har fået tilsendt et nyt radiobevis/-certifikat kan stopper her.
De af jer der allerede har sendt en ansøgning om fornyelse af radiobevis/-certifikat kan stopper her (vi har ikke lavet en fejl, men åbenbart blot reageret lidt hurtigere end SLV havde tænkt på at bruge vores unions- og klubstruktur).
De af jer der har levet lykkeligt uvidende om at jeres gulnede VHF-beviser, N-BEG- eller BEG radiotelefonistbevis bliver ugyldigt d. 5/3-08 bedes sende mig følgende oplysninger:
 
* Certifikatnr.
* Fødselsdato og -år
* Navn
* Bevisets art (VHF/N-BEG/BEG)
* - og antal flyvetimer de sidste 60 mdr. (5 år)
 
Så vil jeg sende en samlet liste for klubbens piloter til SLV. Jeg skal have jeres data tilsendt på elmeros@mail.tele.dk senest næste søndag d. 2/3.
 
Venligst
Morten Elmeros
 
PS: Hvis I ikke har fløjet mere end sammenlagt 10 timer i de sidste 5 år, er der ingen grund til at forsøge at få radiobeviset/-certifikatet fornyet, da det faktisk er blevet ugyldigt. I bør i stedet henvende jer til Claus Buhrmann for at få det fornyet. 

 

Gamle News - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån - Referater NY
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser - kun 4 af vore aktive medlemmer modtager ikke denne mail.
Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  ...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.