Aviator News nr. 35
17. maj 2008 

Aviator fik en Danmarksmester.  Nicolai Rosenkilde Larsen og Theis vandt det tosædede mesterskab under DM i Arnborg. De lå efter den næstsidste flyvedag på en 3. plads. Men efter en suveræn flyvning  - på 388,5 km. på sidstedagen 11. maj - sluttede de på en sikker 1. plads. Stort tillykke.
Det er et flot resultat til Aviator. Godt gået drenge!
...se mere på  http://dm.dsvu.dk/

 

S-teoriprøven d. 9. april


Johan sendte disse billeder til News. Tak for det. I alt 14 aspiranter deltog i prøven. Men på fototidspunktet var folk begyndt at gå, bl.a. alle paragliderne, som ikke skal op i alle fagene. Den strenge snydepasser er Nicolai Rosenkilde Larsen.

 

Bestyrelsen: Efter konstitueringen kom den nye bestyrelse, med ansvarsområder, til at se således ud:

Johan Frey:                 Formand
Henrik Holm Kristensen:     Spil + PR + næstformand (4. bestyrelsesmedlem)
Mogens Beltoft:             Kasserer
Jørgen Lund Mogensen        Sekretær
Nicolai Rosenkilde:         Flyvning (1. suppleant)
Stefan Pielmeier:           Flyvedligeholdelse (1. bestyrelsesmedlem)
ledigt område:              Bygninger
Christian O’Brien Carlsen:  Jordmateriel (2. suppleant)
Ole Munk Riberholt:         Instrumenter (2. bestyrelsesmedlem)
Santiago Garcia:            Assist S-teori + PR m.m. (3. bestyrelsesmedlem)

 

Hjemmesiden www.aviator.dk

Brug vores hjemmeside aktivt. Se f.eks. instruktørvagtplan...  den er lagt ind på vores hjemmeside.
Men først: Log ind via menuen til venstre, og vælg derefter punktet Instruktørvagter. Når du er logget ind, har du også direkte adgang til Dimona booking og Aviator News m.m.      ...når du altså er logget ind!
Ikke noget med at gemme foretrukne links længere ...alt samles på hjemmesiden.

 

 

Nye kontingentsatser.
Som omtalt på generalforsamlingen, har Dansk Svæveflyver Union forhøjet vort unionskontingent. Aviator hæver ergo også sine medlemskontingenter, med det tilsvarende beløb. Vore månedlige kontingenter er herefter som følger:

 
Nye takster
Aktiv incl. spilstarter og flyvning 680
Juniorer (under 18 år) do. 450
Selvejeraktive incl. spilstarter og flyvning 450
TMG excl. flyvning 340
Per år, medlemsskab af DSvU, ret til PFT-S 1725

De nye takster træder i kraft per 1. juni. 2008

 

Gamle News - Kalender - Flyudlån - Referater - aviator.dk

Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser - kun 2 af vore aktive medlemmer modtager ikke denne mail.
Send en e-mail til sekreter at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  ...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.