Aviator News nr. 36
08. juni 2008 


 
Formanden efterlyser...
Redaktør: Klubben har brug for en redaktør til at videreføre ”Svævenyt”. Jeg tror vi alle savner Svævenyt. Ganske vist dækker den e-mailbaserede ”News” en stor del af informationsbehovet, men jeg tror alle vil føle sig endnu bedre orienteret om klubbens liv og levned, hvis vi kan genoplive ”Svævenyt”.
Så hvem har mod på at løfte opgaven?
Skriv til bestyrelsen (eller direkte til Johan), og jobbet er så godt som dit ;-)
 
Bygningsansvarlig: Klubben mangler også en ansvarlig for vores bygninger. Efter konstituering af bestyrelsen, har det ikke været muligt blandt bestyrelsens medlemmer at finde en person der kan påtage sig hvervet som ansvarlig for vore bygninger. Vi vil meget gerne høre fra et medlem som vil stå for denne post, så fremdriften på bygningsområdet kan sikres.


Klubben har fået ny FI
Lørdag den 7. juni afsluttede Johan et 8 dages FI kursus (Første Instruktør kursus) på Svæveflyvecenter Arnborg. Han kom hjem med tilladelser til at skole på spil, flyslæb og selvstart som FI. Et stort tillykke til Johan   ...og til alle os andre som får gavn af hans uddannelse.

Johan fortæller videre: "Mofaen gjorde en god figur på Arnborg. Da vores FI hold var større end sædvanligt, havde Aviator udlånt OY-XVH til DSvU, så alle kursister kunne nå at få afviklet de nødvendige ture på selvstart. Og man må sige at vores Mofa gjorde en god figur i forhold til Unionens Mofa, som har mindre motor. Der var flere som kiggede interesseret på den, og jeg forsøgte selvfølgelig at sælge den".


Dimona flyvetilladelse
Det trækker ud med omregistreringen af Dimona til dansk register. Vi har da heldigvis fået flyvetilladelse til flyet her i omregistreringsfasen, hvor papirerne er indsendt til SLV. Men det betyder stadig, at vi kan risikere ventetid, på at få udført de periodiske eftersyn. Så længe flyet stadig er på svenske plader, må vi ikke selv vedligeholde, men må vente på, at de professionelle flyværksteder får tid. Den mangler syn nu, og sidste melding er, at vi først kan få plads på værkstedet d. 18. juni.


LS10 reservation ombyttet
Da flyfabrikken DG udsatte leveringsterminen for vores LS10 til august måned, og da vi samtidigt fik en henvendelse fra Morten Habekost, besluttede bestyrelsen at bytte reservationsnummer. Det var Jørgen Thomsen som gerne ville bytte, så han kunne nå at få sin egen LS10 med til Australien. Det betyder dermed også, at Aviator først modtager vores egen LS10 til nytår, i stedet for allerede nu her til august. Men bestyrelsen diskuterede, at vi sikkert alligevel, næsten ikke ville få fløjet i flyet i denne sæson. Og en fordel mere – iflg. Morten Habekost - er, at hvis den først leveres engang i det nye år, så er der store chancer for, at den allerede vil være typegodkendt i  Danmark. Vi kan derfor registrere den direkte på dansk register, og således slippe for at bøvle med omregistrering.


Sommerfesten 2008
...er fastsat til d. 21. juni. Husk festen. Konceptet vil ligne den vellykkede fest fra sidste år (se Aviator News nr. 11 i arkivet)
Tilmelding til Santi  stgs1988@hotmail.com senest 14. juni  (Erik skal have bestilt kød).
Tilmeld straks, så du ikke glemmer det  :-)En beretning til dagbogen om en dag med mange gæster
Max. 30 deltagere!
Forleden torsdag var der gæsteflyvning med en flok meget venlige og interesserede mennesker fra firmaet Infineon. Vi havde sat det maksimale deltagerantal til 30, men kontaktmanden til firmaet fortalte, at interessen havde været så stor, at da alle linier på tilmeldingen var fyldt, satte folk selv ekstra streger nedenunder og skrev sig på der. Vi holdt nu fast i max. 30, fordi vi i forvejen var lidt (for ikke at sige meget) usikre på, om det var realistisk at nå så mange på en aften, det tror jeg ikke, vi har prøvet før. Vi skulle også gerne blive færdige i tide til at nyde den grillmad, gæsterne havde med.

Vejret var helt perfekt, lunt nok til grill og uden antydning af termik, der kunne friste piloterne til at lave andet, end store kænguruhop.

Første start gik præcis kl. 17.


Der blev sagt NEJ!
Aage sad i spillet, det eneste utaknemmelige job på sådan en aften. Vi andre på startstedet får smil og tak og varme håndtryk. Spilføreren får ikke del i æren, selv om han i virkeligheden har størstedelen af den. Problemet kunne selvfølgelig afhjælpes ved at tilbyde at afløse… men det gik rigtig godt med Aage i maskinhuset - ene omhyggelige optræk lige efter bogen og piloternes individuelle ønsker.

Jørgen Lassen og Niels Præstegård havde fulgt opfordringen på chatten til at komme og give en hånd med. Det synes jeg var flot, når man tænker på, at den ene bor omme på østsiden af Randers og den anden i Canada, godt nok på den side af Canada, der vender over mod os, men flot alligevel.

Elias var der også. Han ville selvfølgelig gerne køre wirehenter, og vi manglede faktisk en til det, men som de ansvarlige voksne, vi er, blev der sagt utvetydigt ‘NEJ! Under ingen omstændigheder!!’ og det tror jeg også, han rettede sig efter.

Peter, der samlede gæstestarter til sin sikkerhedspilotuddannelse, fløj asken og Johan fløj Duoen. KarlK og jeg delte om sf’en.


No fuel?
Vi landede i det nye græs i nordlig begrænsning. Det var Åge ikke helt tilfreds med. Græsset har ikke busket sig endnu og fået ordentlig fat, men vi satte flyet så uhyre forsigtigt, som vi jo altid gør, og lod være at bremse overdrevent (det kan man ikke i sf’en), så jeg tror ikke, græsset tog skade. Nordlig begrænsning vil altid være et ujævnt hjørne, men jordbehandlingen har faktisk hjulpet, og det er blevet betydeligt skønnere at lande derovre, end det var før. Jeg havde ingen pude at sidde på, den test bestod landingsbanen, så kan man ikke forlange mere.
Med min sædvanlige ærlighed fortalte jeg min første temmelig frygtløse passager, at det var flere år siden, jeg sidst havde styret det her fly omme fra bagsædet. Ha ha sagde han bare og snakkede videre.
En anden, han var vist inder, var så nervøs, at vandet dryppede fra hans håndflader. Men op ville han! Han kendte slet ikke til svæveflyvning, og mens jeg briefede ham på mit gebrokne engelsk, kiggede han sig skræmt omkring og spurgte:
‘No fuel?’
‘No fuel! This plane lies in the air as a boat lies on the water.’
‘No fuel?’
‘No, no.’ Jeg beroligede ham med, at vi kunne slippe wiren når som helst på vej op og lande nede i den anden ende, hvis han fortrød, men han fortsatte bare med sit ‘No fuel?’, så jeg valgte at lade starten gå opad med så stor forsigtighed, at vi endte i 800’, men straks, vi slap wiren og svævede ud over de grønne danske forårsmarker, ændrede han sig fuldstændig og blev nærmest ekstatisk. ’Beautiful’, ’Oh wonderful’, og da vi stod på jorden igen, ville han absolut have en tur mere. Det kunne han nu ikke få, og det fortrød jeg faktisk. Det skulle han have haft.Wirebrud forbudt!
Vi fandt et godt koncept for masseafvikling af gæstestarter. En mand, Kim, galoperede rundt med håndradioen og passede startfelt, trak wirerne til, fik folk monteret i sædet, selerne på, briefing, wiren på og af sted, næste… det gik slag i slag.
Niels Præstegård passede startcomputer (anede man et rørt udtryk ved gensynet med det gamle dos-program?), og Jørgen Lassen holdt øje med de ventende gæster og fik dem frem, når det var tiden, og sørgede for, at de landede fly blev skubbet over til startstedet.

Med 3 mand på startstedet, en ekspert i spil og en anden i wirehenter (jeg så ikke, hvem chaufføren var. Det må have været enten Louis Hamilton eller Raikonnen, men kan det næsten passe..? (nej, det passer ikke, wirehenteren blev kørt virkelig pænt og meget effektivt) - og med tre fly, der lander ud for startstedet - så kan der afvikles 50 starter på en aften, hvis det skulle være!
Den første start gik kl. 17, og den sidste og 27. kl. 19.30, det endda inklusive tre wirebrud, som der ellers var forbud mod.
Ved halv ni-tiden var alle fly i hangar og spillet tanket op og kørt i garage, og så var det ellers om til bænkene og snakke med gæsterne og tage for sig af grillmad i overflod - bøffer, bones, mørbrad, urter i grønt og gult og rødt og jeg ved ikke hvad. Det smagte godt!

Hilsen, Jens A.

PS. Jens Albertsen modtog efter ovenstående flyvedag en mail fra Poul Olesen (vort gamle medlem som havde formidlet kontakten fra firmaet). Han skrev bl.a.:  "Det var et super arrangement I fik lavet, det er længe siden jeg har set startafvikling, samt flyvning blive afviklet så effektivt i klubben. Det var flot klaret - bliv endelig ved med det."

 

NewsArkiv - Kalender - Udlånte fly - Referater