Aviator News nr. 49
06. november 2008   

TMG rettighed  ...flyvechefen skal låne dit certifikat

 
Hvis du er omskolet til Touring Motor Glider, skal det være indskrevet i dit S-certifikat af SLV. Det er ikke tilstrækkeligt, at instruktøren har noteret typeuddannelsen i din logbog. Det er alle, der er omskolet til TMG, der skal have TMG-rettigheden indført i S-certifikatet - ikke kun de nyomskolede. Det er en ikke helt ny regel, som Unionen og SLV nu synes, der skal samles op på. 
 
For at lette papirarbejdet har Unionen og SLV aftalt, at klubberne via flyvechefen indsender de relevante certifikater samlet. Du skal altså ikke selv sende S-certifikatet til SLV.
 
Så hvis du er omskolet til TMG, dvs. Mofa eller Dimona i Aviator regi, og det ikke er indskrevet i dit S-certifikat af SLV, skal jeg låne dit S-certifikat. Certifikatet sender jeg sammen med et skema sender til SLV, der hurtigt (?!) vil indføre TMG-rettigheden i certifikatet og returnere det. Til skemaet skal jeg også vide, hvornår du er typeuddannet til TMG.
 
S-certifikater og dato for TMG-tilladelsen skal være mig i hænde senest søndag d. 9/11.
Jeg vil være på pladsen denne dag, i forbindelse med instruktørmøde kl. 10:00.
 
Venlig hilsen
 
Morten Elmeros

 

 

Se i øvrigt Unionens Klubmeddelelse nr. 35/2008 samt Gruppe 615 i Unionshåndbogen på http://dsvu.dk/

 


NewsArkiv - Kalender - Udlånte fly - Referater