Aviator News nr. 50
05. december 2008 

 

Kursus i navigationsteori for MSB piloter:
Efter nytår vil det være muligt for de af Aviators Dimona piloter som stadig humper rundt omkring pladsen med en begrænset MSB tilladelse, at videreuddanne sig til ”rigtig” navigationsflyvning, den såkaldte MSC norm. Det er undertegnede som har arrangeret kurset, og det starter onsdag den 7. Januar kl. 19:00, hvis der melder sig nogen.

Tidspunkt:   Jeg har reserveret fire onsdag i januar 2009: 7/1, 14/1, 21/1 og 28/1, alle dage fra 19:00 til 22:00. Jeg regner med vi skal bruge 2 dage på teorien, så alt efter deltagerantal er det ikke sikkert alle dagene kommer i brug. Flyvning i TMG aftaler vi individuelt, når teoridelen er vel overstået. Jeg regner med at vi kommer til at bruge 2 flyvedage pr. aspirant til de praktiske navigationsture.
Sted:           Hjemme hos mig på Glentevej 5, 9000 Aalborg. Medmindre vi bliver mere end 4 ad gangen, så bliver det nok nede på Trekanten i Aalborg Øst.
Adgang:     S-piloter med MSB og BEG eller NBEG kan deltage i dette kursus.
Instruktør:  
 På teoridelen vil Johan Frey undervise. De praktiske navigationsture i TMG kan i princippet foretages af enhver TMG-instruktør under DSvU. Så hvis Johan ikke kan, må I plage Poul Erik, Steen Thomasberg, Jørgen Lund.....
Pris:            
Den teoretiske undervisningen kommer til at koste en kage hver gang. Udgiften deles mellem eleverne. Jeg giver kaffen. Flyvning i TMG betales af eleven. Både flyvning med og uden instruktør.

Hvis dette kursus har din interesse, skal du sende en email til: johan@frey.dk inden fredag den 19. December 2008. Poul Erik har oprettet en Wiki, som har internetadressen: msc.logp.dk. Her kan du gå ind og se hvad du har at glæde dig til, når du tilmelder dig kurset.
Efter den 19. december vil de som har sendt tilmelding få endelig bekræftelse.

Vel mødt!
Mvh Johan.

 

Medlemsmøde 10. januar 2009
Klubben inviterer til medlemsmøde kl. 13:00 lørdag d. 10. januar 2009. Frank Sandeløv vil forsøge at styre os igennem en gennemgang af medlemsundersøgelsen og de konklusioner der kan udledes. Samtidig arbejder han på måske at kunne krydre med lidt flere oplæg til mulige fremadrettede tiltag. Mere om dette senere, men foreløbigt har han foreslået følgende punkter til dagsorden:
  - gennemgang af medlemsundersøgelse.
  - oplæg til efterfølgende klubdebat omkring tiltag, der kan udledes af undersøgelsen.
  - gennemgang af oplæg til årskalender for klubaktiviteter med tilknytning af aktivitetsansvarlige.

Vesthimmerlands Flyveplads
Vesthimmerlands Kommune har besluttet at ændre flyvepladsens navn tilbage til det oprindelige navn, efter at den i en årrække har heddet Aars Flyveplads.
Se brev fra Kommunen

 
KZVII er næsten solgt
Så er det ved at blive meget konkret med salget af O-619.
Jeg har været i kontakt med Flyvevåbnets Historiske Samlings leder, Seniorsergent Lars Søe-Jensen, og KZ & Veteranflyklubbens afdeling i Nordjyllland Poul Horsdal. Aftalen er nu, at Flyvevåbnet køber vores KZVII tilbage, og sælger den straks herefter til STRUT NORDJYLLAND. Overdragelseserklæringen er sendt til Flyvevåbnet, og snart modtager vi kr. 1,25 for salget. Poul Horsdal er i færd med at søge en flyvetilladelse, så OY-ATM snarest kan flyves til Aalborg, hvor den vil blive shinet op.
Vi glæder os i bestyrelsen over at O-619 forbliver i det nordjyske, og ønsker STRUT NORDJYLLAND held og lykke med den gamle dame.
mvh. Johan

Passive medlemmer uden email fik et brev
Vi sendte 8. nov. et rigtigt brev til de af vore passive medlemmer, som vi ikke har en email på. Svævenyt udkommer som bekendt ikke for tiden, og hvis et medlem ikke har opgivet en emailadresse til os, kan han jo heller ikke modtage AviatorNews. Han hører således slet ingenting fra klubben, og det er lidt et problem for os. Vi har fået flere spørgsmål desangående "derude fra". Vi spurgte i brevet, om at de ville sende os deres mailadresse. Men vi har d.d. stadig 31 passive medlemmer uden email-kontakt  (kun to aktive medlemmer har ingen email).
Se brevet.

Medlemsantal
Hvert efterår sender klubberne en opgørelse over antal medlemmer til DIF (Danmarks Idræts-Forbund). Medlemsantallet er afgørende for Unionens tilskud fra DIF det følgende år. Tallene indberettes elektronisk, og man kan samtidigt få en historik over sin egen klub. Husk at medlemsantallet for 2009 altså er opgjort hér i efteråret 2008.
Se Aviators historik

Flystatistik 2008
Vi har afleveret flyvestatistik 2008 over vore fly til Unionen. De indgår herefter som sædvanligt i en senere landsdækkende statistik.
Se vores statistik.
 

Fælles administration?
Vi gør opmærksom på klubmeddelelse fra Unionen http://dsvu.dk/forum/download.php?id=680


NewsArkiv - Kalender - Udlånte fly - Referater