Aviator News nr. 51         
15. december 2008 

Dimona på vingerne igen til januar

      flere billeder

 - Billederne er fra søndag 7. december. Deres udsendte fotograf fangede arbejdet med bl.a. at sætte vinger på Dimonaen igen. Der arbejdes med at gøre den klar til at blive registreret med sin nye danske indregistrering.
 - Linket viser også billeder fra vognhangaren. Niels Jørgensen og Morten Grosbøl m.fl. har fornyet skotrenden med nyt træ indenfor, og med nyt tagpap udvendigt.
Sidste: Der var godkendelsesbesøg på Dimonaen fra SLV i torsdags 11. dec. Man gjorde nogen "findings" i de tekniske papirer, som skal klares inden den kan frigives til flyvning. Der arbejdes på sagen, og der kommer besked til piloterne, straks når Dimona bliver erklæret luftdygtig. Men meldingerne går på, at vi kan godt komme et stykke ind i januar inden det er afsluttet.

 

Nils de Vos er ny motorkontrollant
Og så har Nils de Vos fået en god besked fra Unionen. Han fik her i ugen besked om, at han er blevet godkendt som Mo2 (materialekontrollant på motorer). Dermed skulle klubbens motor-vedligeholdelsesproblemer med Dimonaen være løst, idet han nu må udføre 100 timers eftersyn. Tillykke med det - til os alle sammen  :-)


LS10 ny leveringstermin
Leverandøren har meddelt os, at leveringen sikkert først vil ske omkring 1. april 2009

 

Ordinær generalforsamling
Vi planlægger ordinær generalforsamling til afholdelse
lørdag 21. marts 2009 kl. 10:00 på EKVH


Ny skoling - med booking og mødepligt for elever
Instruktørerne har evalueret sæsonen 2008, og har gjort sig nogen tanker om hvordan deres indsats kunne effektiviseres. De lægger op til en ny organisering af skoleflyvningen i den kommende sæson.
Skoleflyvning flyttes. I den kommende sommerperiode, foreslår de således bl.a. at flytte søndagenes faste instruktørvagter til onsdag eftermiddag. De faste skoleflyvningsdage med instruktørvagt, bliver altså alle lørdage samt onsdag eftermiddag. Vi starter et system med booking, også for elever, og med underforstået mødepligt  ...også for de bookede elever.
Spilvagter. S-piloternes hjælp er vigtig for en effektiv skoling. Morten Elmeros fortæller, at han allerede nu er begyndt at planlægge spilvagter for S-piloter. Han vil gerne allerede nu, kontaktes af S-piloter som kan støtte skolingen.
FTST og grundskoling på Dimonaen fortsætter selvfølgeligt i dét omfang instruktørerne kan overkomme det.

Bestyrelsen bakker op om instruktørernes initiativ. Der kommer naturligvis mere information senere, men find referatet fra instruktørmødet 9. november 2008 under nedenstående links.NewsArkiv - Kalender - Udlånte fly - Referater