Aviator News nr. 59             <<forrige  næste>>
29. marts 2009

Generalforsamlingen sidste weekend:
Billedet: Formanden og Kim Bjørn afventer et afstemningsresultat

Generalforsamlingen startede som planlagt kl. 10. Det blev en "omhyggelig" forsamling - den sluttede først kl. 17:00. Klubbens officielle standerhejsning foregik herefter ude omkring flaget.

Billeder fra dagen kan ses som thumbnails eller som store billeder. (ca. 10M)

Se referatet som referat.doc  ...eller som referat.pdf

Fra referatet kan bl.a. nævnes:

...at det efter lang debat - og flere afstemninger - blev besluttet, at klubben skal sætte den nye LS10 til salg igen straks. Vi forventer ellers at flyet er lige på trapperne fra producenten.

...at vi opsiger det eksterne værksted i Storvorde, som vi ellers har lejet af Aalborg Kommune.

...og at den nye kontingentstruktur blev vedtaget. Frank Sandeløv fremlagde forslaget, og det blev vedtaget uden nogen stemmer imod. Så kassereren og bestyrelsen går straks i gang med at indføre den nye struktur i klubben.


Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen:

Formand:               Johan Frey
Kasserer:              Mogens Beltoft
Sekretær:              Jørgen Lund Mogensen
1. bestyrelsesmedlem:  Bjørn Bæhr-Larsen
2. bestyrelsesmedlem:  Ole Munk Riberholt
3. bestyrelsesmedlem:  Christian O'Brien Carlsen

4
. bestyrelsesmedlem:  Morten Grosbøl

1. Suppleant:          Elias Rössel
2. Suppleant:          Santiago T. Garcia

1. revisor:            Gert Frikke
2. revisor:            Frank Sandeløv
Revisorsuppleant:      Johannes Kjær

Bestyrelsen konstituerer som sædvanligt sig selv - med ansvarsområder - på det første bestyrelsesmøde.

Dimona flyver igen
Dimona er endelig frigivet til flyvning igen. Papirarbejdet er kommet på plads, og efter et antal flyvninger sidste weekend, konkluderer teamet, at den går som smurt. Pas på den, og husk at få den vasket efter hver flyvedag. 
Bemærk at vi benytter slæbe-startlisten i Dimona, til at opkræve afgifter efter.

 

Aviator News udsendes til e-mail adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben.
Send en e-mail til
news"snabela"aviator.dk (jlm)
hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.
Interne Aviator links:
NewsArkiv                  ...tidligere Aviator News
Kalender                   ...diverse datoer
Udlånte fly                ...reserverede klubfly
ReferatArkiv               ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Bestyrelsens google groups ...alle medlemmer opfordres til medlemskab af gruppen, for at kunne læse info fra bestyrelsen
aviator.dk                 ...klubbens officielle hjemmeside