Dokumenter til ordinær generalforsamling i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub d. 7. marts 2010, kl. 10:00
Dagsorden, beretning, regnskab, budget, forslag, m.m.,  siden opdateres senest 28. februar 2010 med de sidste dokumenter.

 
* Dagsorden.pdf  opdateret 28. februar

* Beretning.pdf

* Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

* Regnskab 2009.pdf   ...incl budget 2010

* Forslag til 2010 takstblad.pdf  opdateret 26. februar.  Forslaget er incl. tekst fra bestyrelsesmødereferat  "Vi foreslår at hæve alle kontingenter og afgifter med 10%. Dog foreslår vi øgelse af Aktiv2 Dimonatacho, så Aktiv1 – Aktiv2 kontingenter balancerer ved 15 tachotimer i stedet for som hidtil først ved 30 tachotimer". 
Forslaget er også incl. forslag til ændring af teksten vedrørende indskudspuljen - fremhævet med rødt. Det har vist sig at den hidtidige tekst kunne tolkes forskelligt. Ændringen betyder at takstbladet herefter kun refererer til Unionshåndbogens regler.
(gammelt takstblad:  2009 takstblad.pdf)