Dette er Googles cache-version af http://pip.dknet.dk/~pip1223/jlmnews.htm. Det er et øjebliksbillede af siden, som den blev vist den 19. sep 2009 12:51:05 GMT. Den aktuelle side kan være ændret i mellemtiden. Få flere oplysninger

Kun tekst-version
Disse termer findes kun i links, der peger til denne side: jlmnews htm  

Aalborg Svæveflyveklub

Sidste nyt:

  


Bemærk:

De to svæveflyveklubber Aviator og Aalborg Svæveflyveklub fusionerede d. 1.april 2000.

Vi har således nu en særdeles attraktiv fælles flyflåde til rådighed. Og vi har en betydelig medlemskapacitet til at afvikle flyvning og vedligehold.

Efterhånden som den nye hjemmeside www.aviator.dk bliver klar, vil denne side blive klubbens officielle hjemmeside.

 

 

07. marts 2000

GENERALFORSAMLINGER:

Der var generalforsamlinger i begge klubber i lørdags d.4.marts.

I Aalborg Svæveflyveklub var der 43 stemmer ved afstemningen om fusionen. Der var én blank og 42 Ja-stemmer. Vi er klar til fusion.

Og i Aviator vedtog man med stort flertal vedtægtsændringerne. Så her er de nu klar til at vedtage selve fusionen d.1.april.

 

 

21. januar 2000

FUSION:

Bestyrelserne har kigget i vedtægterne og hørt advokaterne, og er nu klar med køreplanen for de formelle beslutninger omkring fusionen. Vi udsender næste uge indkaldelser til generalforsamlinger i vore svæveflyveklubber. Indkaldelserne udsendes pr. brev til de stemmeberettigede medlemmer.

Køreplanen ser således ud:

4. marts kl. 12:30 FSN Aalborgs Svæveflyveklub. Ordinær generalforsamling på EKVH

4. marts kl. 13:00 Aalborg Svæveflyveklub. Ordinær generalforsamling på EKVH

4. marts kl. 13:00 AVIATOR, Ordinær generalforsamling på Borup.

1. april kl. 12:30 AVIATOR, Ekstraordinær generalforsamling på EKVH.

1. april kl. 13:00 Stiftende generalforsamling i den fusionerede klub.

08. november 99

30. oktober

Landingskonkurrence og afslutningsfest. Vi har vist aldrig været så mange mennesker i klubhuset. Det siges vi var mindst 55 til festen. Og festen foregik i ligeså en fordragelig og hyggelig tone som hele sæsonen.

Fællesflyvningen imellem de to klubber er gået fuldt på højde med hvad vi forventede. Klubbernes medlemmer har lært hinanden at kende i løbet af sæsonen. Og vi har fundet ud af, at vi har den samme forventning til den nye fælles klub. Vi vil gerne flyve, men vi vil også gerne have det hyggeligt når vi er på pladsen.

16. oktober:

Per Gregersen, solo

11. september.

Kristoffer Sundberg, solo

29. august:

Jens Albertsen, solo

 

09. august 99

07. august, lørdag.

Ib Ostenfeld S-Certifikat.

01. august:

Lars Hestehave, solo

26. juli:

Den planlagte kunstflyvningsuge her i uge 30 er startet. Programmet vil indeholde både kunstflyvningskursus -og konkurrencer.

16. juli:

Johannes Kjær, solo

11. juli:

Pernille Kvistgaard Andersen, S-certifikat

Kristian Lerche-Jensen, S-certifikat

03. juli, lørdag:

Tour de Danmark feltet er blevet samlet på Aars Flyveplads, og overnatter hér. Imorgen starter Touren herfra, i første omgang med kurs mod Herning.

 

27. juni:

Rune Bech Persson, solo

 

 

19. juni 99

13. juni. Søndag.

Vi ser nu virkeligt den første effekt af fællesflyvningen, og den ekstra kapacitet. Vi flyver med to skolefly og to instruktører på flyvedagene. Der er stor aktivitet på pladsen. Vi har haft hverdagsflyvning mange dage i de sidste uger. Søndag d. 13 juni lavede vi i alt 85 starter, og flyene fløj i alt mere end 65 timer.

12. juni. Tommy Jørgensen solo.

Tommy Jørgensen på 15 år gået solo og omskolet til Junior. Tommy fik uddannelsen i Borup hos Aviator, og gik altså solo i Aars Tillykke.

5. juni. Så er det virkelighed.

Nu er det sket. Aviator og Aalborg Svæveflyveklub har startet fællesflyvning på Aars Flyveplads. Lørdag d. 5. juni flyttede Aviator sine fly de 8,5 km sydpå til Aars Flyveplads. Selve flytningen foregik selvfølgeligt som et samarbejde imellem de to klubber. Transportvogne og flyslæb.

De to klubber har siden de ordinære generalforsamlinger haft arbejdsgruppemøde / fælles bestyrelsesmøde / fælles instruktørmøde / og stort fælles medlemsmøde. Møderækken udviklede aftaler for fællesflyvningen, således at vi allerede hér fra starten fungerer som en fælles klub med fælles flyflåde og faciliteter. Og her sidst havde begge klubberne så ekstraordinære generalforsamlinger, hvor fællesflyvningen blev endeligt godkendt. Vi fortsætter nu arbejdet henimod en endelig fusion af klubberne engang i år 2000.

 

12. april 99

6. april, instruktørhjælp

Vi har med glæde taget imod et tilbud fra Århus Svæveflyveklub, om at de foreløbigt vil sende en instruktørvagt til Aars Flyveplads hver søndag. De to klubber passer godt sammen.. På grund af Århus´s flyvepladssituation har de ikke så mange elever at flyve med dernede, men de har mange instruktører. I Aalborg Svæveflyveklub har vi til gengæld mange elever på flyvedagene, men for tiden knap så mange instruktører. Det passer perfekt.

Vi har forøvrigt hørt, at Århus endeligt får deres egen flyveplads igen fra år 2000. Tillykke med det Århus. Det bliver spændende at følge jer i de kommende år.

2. april, årets første solo

Kristian Lerche-Jensen solo. Kristian var sådan set klar til solo-flyvningen sidste år, men han kunne på grund af vejret ikke få fløjet den sidste spind-uddannelsesnorm. Men det kunne han nu. Han fik godkendt flyvningen og blev dagen efter sendt ud på sin første soloflyvning. Tillykke.

30. marts, arbejdsgruppemøde

Arbejdsgruppen for samarbejdet imellem Aviator og Aalborg Svæveflyveklub havde møde, og man foreslår en køreplan for klubbernes eventuelle samflyvning fra engang i foråret 1999. Forslaget er sendt til bestyrelserne og instruktørudvalgene til videre godkendelse / tilretning.

27. marts, sæsonstart

Ca. 30 mennesker mødte frem til sæsonåbningen. Det var bestemt ikke flyvevejr. Og i betragtning af, at alle vidste at dagen ville gå med arbejde med at få flyene klar, så synes vi at det var et flot fremmøde.

6.marts, generalforsamling

Vi havde generalforsamling d. 6. marts. Bortset fra den planlagte ændring på kasserer posten skete der ingen ændringer i bestyrelsen. Johannes Kjær afløste som planlagt Flemming Både som kasserer. Flemming ønskede ikke genvalg på grund af arbejde og studier.

Vi havde vejledende afstemning på spørgsmålet om den eventuelle fusion med Aviator. Til spørgsmålet om en ny klub på vores nuværende hjemmebane, stemte 4 medlemmer imod. Men 22 medlemmer tilkendegav at de støttede tanken.

Vi har hørt, at der også på Aviators generalforsamling var stor støtte til tanken om en ny fælles klub. Så vi fortsætter arbejdet henimod en fusion.

 

17. februar 99

Generalforsamling

Vi er ved at være klar til generalforsamling d. 6. marts. Svævenyt bliver afleveret til trykkeren og postvæsenet på mandag d. 22. feb. Så kan det være ude ved medlemmerne inden weekenden, med beretning, regnskab og dagsorden. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Ole Larsen, Karl Erik Widell og Luc Ghysels er på valg til bestyrelsen, alle genopstiller. Flemming Både er på valg som kasserer, men genopstiller ikke. Bestyrelsen opstiller Johannes Kjær som ny kasserer.

Meteorologiaften:

Klubben havde besøg af meteorolog Finn Brink fredag aften d. 12/2. 25-30 piloter var mødt op, for at høre hans indlæg omkring, hvorfor vi ikke altid har den termik vi gerne vil have. Han brugte bl.a. tid på at forklare om klodens luft -og havstrømme, og hvordan de påvirker vejret i Danmark. Aftenen var arrangeret af PR-gruppen v/Michael Olsen.

31. december 98

Solo

Hamid Farah Bakhsh gik solo hér på årets sidste dag. Han gik solo på motorsvæveren. Hamid ønsker at tage hele uddannelsen til S-certifikatet på dette fly. Efter den første soloflyvning, har han herefter god tid til at flyve B-skolingsnormer i løbet af foråret. Flyveprøverne til lokalflyvnings-tilladelse kan først aflægges efter godkendt teorieksamen d. 7. april.

 

27. december 98

Tour de Danmark

Det er planlagt at Tour de Danmark starter sin første tour fra EKVH. Man mødes hér lørdag den 3 juli, og hele klubben vil være på benene for at gøre besøget til en oplevelse. PR-gruppen er i fuld gang med planlægningen, og vi andre glæder os. Se hjemmesiden: http://www.aasvk.dk/tourdedanmark.htm

Klubjakker d. 24 december

PR-gruppen har lavet aftale med AC-sikring / Poul Bjerregaard i Hobro. Poul Bjerregaard tilbyder at sponsere klubjakker til os. Der er nu kommet nogen prøver og en bestillingsseddel til klubhuset. Det bliver flot, hvis mange i klubben kommer i den samme jakke. Bestillingsseddel

Svævenyt d. 22. december

Sidste nummer af Svævenyt, er afleveret til postvæsenet tirsdag middag d. 22. december. Nummeret indeholder bl.a. invitation til PR-gruppens initativer… bowlingaften d. 23 januar og klubaften / meteorologiforedrag d. 12 februar 1999. Endvidere er der indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag d. 6. marts 1999.

Teori-hold december 1998

Vi har 12 elever på teoriholdet i vinter. Én af de 12 er Niels fra Aviator. Til gengæld har vi 3 deltagere med hos Aviator til deres undervisning. Det var netop én af tankerne med samarbejdet imellem vore to klubber, at eleverne skulle kunne deltage i teoriundervisningen hvor det var mest praktisk.

Vi flyver så vidt muligt i motorsvæveren hver dag i forbindelse med teoriundervisningen. Samtidigt med undervisningen flyver / omskoler andre medlemmer på den. Og bagefter er det tanken, at kursisterne så vidt muligt skal have oplevelsen af vinterflyvning.

Vi har fået byttet vores gamle udtjente kridttavle ud med et moderne whiteboard. Vi har ikke givet noget for det. Svend-Erik Mortensgaard sørgede for, at vi fik det sponseret af én af hans gamle handelspartnere. Så nu kan vi undervise i "mange farver" på tavlen.

Vinterflyvning d. 13. dec. 

Søndag d. 13. dec. var den første af vore aftalte vinterflyvningsdage sammen med Borup. Begge vore motorsvævere var varme og klar til fælles oplevelser over vesthimmerland. Men vejret var absolut marginalt. Med base i kun godt 500 fod. Så vi aflyste flyvningerne, og spiste i stedet en tallerkenfuld suppe, som vore venner fra Aviator havde medbragt. Vi forsøger igen d. 17. januar og d. 14. februar.

 

28. oktober 98

Sæsonafslutningen d. 24. oktober

13 af klubbens piloter stillede op til landingskonkurrencen. Niels Præstegaard vandt dysten med det laveste gennemsnit for de to landinger.

Festen om aftenen afviklede vi under militærets beskyttelse. Soldaterne holdt øvelse på flyvepladsen, de skulle forsvare pladsen imod angreb udefra. De tog opgaven alvorligt, og havde bl.a. rullet pigtråd ud imellem hangarerne. Så det var ikke nemt for de trænede fjender, at stjæle de opstillede raketbatterier. I løbet af natten, blev vi flere gange vækket af heftige maskingeværsalver.

Dagen derpå d. 25. Oktober

Pernille Kvistgaard Andersen gik solo. Hun fik sin første start d. 25. juli, og hér nøjagtigt 3 mdr efter, gik hun altså solo. På sin start nr. 101. Tillykke med det Pernille.  

 

6. september 98

Klubaften, torsdag d. 1. oktober

Torsdag d. 1. oktober 1998 kl. 19:00 får vi besøg fra Hærens Flyvetjeneste. De ankommer med en kamphelikopter, og de vil med overheadprojekter, foredrag og video fortælle om arbejdet i flyvetjenesten og muligheden for de unge mennesker at blive optaget på flyveskolen.

Tidligere svæveflyvepiloter er generelt interessante elever, både for den civile luftfart og for de militære flyvetjenester. Som svæveflyver får man en grundig uddannelse i flyvning, og stor rutine i at tumle flyene i forskelligartede situationer. Mange professionelle piloter er startet som svæveflyvere.

Piloten som kommer med helikopteren er tidligere svæveflyvepilot i Aalborg Svæveflyveklub, Jacob Bach Laursen.

 Enhver er velkommen til arrangementet. Hærens Flyvetjeneste har sendt direkte invitation til unge svæve-piloter i landsdelen, til at deltage i aftenen. Vi inviterer alle AVIATORS medlemmer igennem deres klubblad.

 Dersom det ikke flyvevejr, så kommer man kørende fra Flyvestation Vandel. Arrangementet bliver helt sikkert gennemført.

 

Fælles skoling, lørdag d. 26 sep.

Lørdag d. 26. september holder vi fælles skoling sammen med Aviator. Vi tager skolefly, instruktør (NP) og elever med til Borup. Vi slæber derop (JLM). Og vi afholder fællesspisning deroppe bagefter.

Vi håber at vore S-piloter også vil flyve fra Borup på dagen. Men dersom de ønsker at flyve herhjemmefra, er det også iorden..

 

Flyve i hinandens fly

( Aviator / Aalborg Svæveflyveklub )

Idéen har været diskuteret i både instruktørudvalg og bestyrelse:

Instruktørerne ( som tager sig af det sikkerhedsmæssige ) har ingen bemærkninger, udover at klubbens instruktører checker Aviator-piloten ud, på samme måde som vi vil gøre med enhver anden pilot som skal have en flyvetur i vore fly... kigger i hans logbog, for at få et billede af personen, og tager med ham på tosædet flyvetur ( flyveture ).

Bestyrelsen er indstillet på, at Aviator-piloter i en forsøgsperiode kan starte og flyve i alle vore fly uden afgift. Det er dog til enhver tid på betingelse af, at ingen af vore egne piloter ønsker at benytte flyet. Aviator-piloten betaler ikke nogen rådighedsafgift i forbindelse med evt omskoling, men til gengæld kan han altså heller ikke deltage i lodtrækning. Han må altid vente til flyet er ledigt.

Man har i Aviator vedtaget lignende beslutninger. Så hermed er ovenstående gældende, for de to klubbers medlemmer.

 

 

14. august 98

DGAO 98, KUNSTFLYVNINGSKONKURRENCE.

Vi har d.d. været nødt til at aflyse kunstflyvningskonkurrencen næste uge. Der er i løbet af de sidste dage indløbet så mange afbud, at der ikke længere er basis for at afholde konkurrencen. Det er virkeligt ærgerligt. 

Men bortset fra det, er der god gang i butikken. Sidste nyt er at skoleafdelingen igen er oppe i nærheden af 10 elever til tosædet flyvning. Det giver god aktivitet på flyvedagene.  

Jonathan Larsen og Ib Ostenfeld gik solo her sidste søndag d. 9. aug. 

Vi afholder stadig vort flyvestævne her på søndag d. 16. august. Der bliver mulighed for rundflyvning med DC3. Og opvisning af faldskærmsudspringere, kunstflyvning med svævefly, opvisning med modelfly, paraglidere o.m.a.

 

18. maj 98

SVÆVEFLYVEKLUBBEN AVIATOR / AALBORG SVÆVEFLYVEKLUB

Bestyrelserne fra de to klubber afholdt onsdag aften d. 6. maj 1998 et fællesmøde i Aviators lokaler på Nørholmsvej i Aalborg. Man ville forsøge at afklare, om der er mulighed for et samarbejde imellem de to klubber, i større eller mindre grad.

Medlemmer fra begge klubber har i den senere tid diskuteret fordelene ved på et tidspunkt at sammenlægge de to klubber. De to klubber ligner hinanden en del. Begge har godt materiel, god økonomi, men for få medlemmer. Begge klubberne trækker i øjeblikket store veksler, på en lille gruppe af medlemmer.

  

I øjeblikket kender medlemmerne i de to klubber generelt ikke ret meget til hinanden, eller til hinandens klubber. En umiddelbar sammenlægning vil ikke være aktuel. Et sådant skridt vil kræve en omfattende og grundig forberedelse.

Men vi enedes om at forsøge et samarbejde om fælles aktiviteter. Et samarbejde som i første omgang kan bringe os til at kende hinanden, men som også gerne skulle give mere aktivitet til begge klubberne. Vi diskuterede forskellige muligheder for sådanne aktiviteter. Vi nedsætter efter næste bestyrelsesmøder en arbejdsgruppe med tre medlemmer fra hver klub, som skal komme med forslag og være med til at igangsætte.

Vi vil herefter løbende diskutere samarbejdet på vore respektive bestyrelsesmøder, og se hvordan tingene udvikler sig.

 

15. maj 98

HUSK:

Vi har strækflyvningskursus uge 27. Alle piloter er særdeles velkomne. ( konkurrenceleder Anders Møller Andersen.)

Vi har NOM uge 32. Alle piloter er særdeles velkomne. ( konkurrenceleder Anders Møller Andersen.)

Vi har kunstflyvningskonkurrence / "DGAO" i uge 34. ( konkurrenceleder Bent Kirkegaard ) se index.

 

1. maj 98

ASK21: Ask-kroppen er blevet slebet ned og malet op igen hos Carsten i Skive. Den er næsten ikke til at kende igen. Det sidste syn og vejning blev klaret onsdag aften d. 22. April. Hermed skulle den være klar til de næste 3000 timer. Og fra lørdag d. 25. april var den igen i luften over Vesthimmerland. Den flyver som en drøm.

SOMMERFESTEN er fastsat til lørdag d. 27 juni.

LANDINGSKONKURRENCE og AFSLUTNINGSFEST til lørdag d. 24 oktober.

JULEFROKOST til lørdag d. 28 november.

 

23 april 98

KLUBHYTTEN: (Overnatningshytten lige uden for klubhuset) Efter diskussionen på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen fik mandat til at vedtage regler for overnatning, er følgende vedtaget: Det er fremover gratis for aktive medlemmer at overnatte i hytten (incl. familie). Gæster skal fortsat betale kr. 40,- pr overnatning. Vi ændrer indretningen så sofa og sofabord erstattes med flere køjer.

ARNBORG OPEN: Klubben deltager med 3 fly under Arnborg Open i år…. Kim Poulsen deltager med Discus (junior DM). Jesper Sørensen og Klavs Kamuk deltager med LS6. Michael Olsen og Ulrik Sørensen deler forsædet i ASK21.

NABODAG: De tre klubber på EKVH arrangerer fælles nabodag på EKVH d. 1. juni. Dagen afvikles i samarbejde med pengeynglerne fra Hornum. Pengeynglerne udspringer af de lokale idrætsforeninger, hvortil de tjener penge. De nærmeste naboer til flyvepladsen inviteres direkte til dagen, hvor klubberne fortæller om deres aktiviteter. Klubberne udlodder flyveture / faldskærmsspring.

KUNSTFLYVNINGS - DM: Bent Kirkegaard & Co. arbejder på planlægning af kunstflyvningskonkurrence på EKVH i uge 34. Man regner med, at stævnet kan få status som uofficiel DM. Til åbning af konkurrencen har PR gruppen travlt med arrangement af et større flyvestævne søndag d. 16 august. Kommunen er inddraget, og har foreløbigt godkendt aktiviteterne.

FORENINGS-SEMINAR: Vi havde foreningsseminar d. 4.april. Konsulent Carsten Sørensen fra DIF hjalp os med at afdække vore stærke og svage sider. Resultat af dagen blev i første omgang selvfølgeligt, at vi blev gjort mere bevidste om klubbens stærke og svage sider. Men vi enedes også om nogen konkrete sager som vi prioriterede, og aftalte hvordan vi skulle komme videre med. Det er svært på nuværende tidspunkt, at vurdere de langsigtede resultater af dagen. Men vi glæder os til at se, hvordan vi kan bruge erfaringerne fra dagen.

 

17 marts 98

Vi havde generalforsamling i lørdags, og efter konstituerende bestyrelsesmøde d. 16 marts, ser bestyrelsen ud som følger

Jørgen Lund Mogensen, formand
Flemming Både Jensen, kasserer
Luc Ghysels, sekretær
Ole Larsen, jordmateriel
Ole Mikkelsen, flyvedligeholdelse og bygninger
Karl Erik Widell, flyvedligeholdelse og bygninger og næstformand
Anders Møller Andersen, flyvning

28 feb. 98

Vi er ved at være klar til generalforsamling d. 14. marts. Vi forventer en rolig generalforsamling.
Vi afholder seminar for hele klubben d. 4. april. Alle medlemmer og pårørende skal deltage i møde, hvor vi forsøger at afdække klubbens stærke og svage sider, hvordan vi fungerer som klub i det daglige, vore ønsker til fremtiden m.m. En konsulent fra Dansk Idrætsforbund kommer, og vil hjælpe os igennem dagen.

23 nov. 97

Vinterarbejdet er igang. Det store job i denne vinter bliver at ASK21-kroppen skal om-lakeres. Flyet når 3000 timer i løbet af næste sæson, og skal hermed have den store omgang for at blive levetidsforlænget til 6000 timer. Efter synet blev det klart, at dette også indebærer en omlakering. Karl Erik er i gang med at undersøge hvordan vi får det gjort bedst og billigt.
Deadline næste Svævenyt er 1. december.
Teoriundervisning starter 6. december. Vi forventer knap 10 deltagere på holdet.

22 okt. 97

18/10 Landingskonkurrence og afslutningsfest.
Landingskonkurrencen blev vundet af Martin Mikkelsen, efter to meget overbevisende landinger.
Thomas Nielsen blev nummer 2, incl dagens tætteste landing
Martin og Thomas er to af klubbens unge medlemmer. Det kan give de ældre medlemmer lidt at tænke over !
Ialt 21 piloter deltog i konkurrencen.

09 okt. 97

27/9 Torben Dyrby SOLO
28/9 Luc Ghysels SOLO
8/10 Nyeste nummer af medlemsbladet Svævenyt er afleveret til postvæsenet. Svævenyt ikke udkommet regelmæssigt i en periode. Men fra og med denne udgave, skulle vi have en arbejdsgang på plads, således at den igen kan komme rundt til læserne regelmæssigt. (Ligesom i de gode gamle dage).

13 sep. 97

30/8 Jan Christensen SOLO
31/8 Kristina Jensen SOLO
11/9 Poul Birch er udtrådt af bestyrelsen. Istedet er Jens Ostenfeld indtrådt, og har overtaget Pouls ansvarsområder.
13/9 Vi har indenfor de sidste par måneder fået 5 nye medlemmer meldt ind i klubben, og ligeså mange til, har købt intro-kort. Så selv om vi efterhånden får sendt folk solo ( flere solo er på vej ), så kommer der stadigvæk nye elever til at holde skoleflyvningen igang.
Forskellige årsager har gjort, at flere af vore ældre instruktører i det sidste års tid har holdt pause fra gerningen. Til gengæld har de nyest uddannede instruktører, lavet en meget stor indsats igennem hele sæsonen. Skoleafdelingen fungerer. Men vi må forudse, at de aktive instruktører fortsat må tage et stort "nap"... også i de næste par år, indtil den næste generation instruktører bliver klar..

7 sep. 97

4/9 DIKO-møde på EKVH.....
NOM kommer til EKVH igen i 1998. Men som noget nyt besluttede vi, at rykke konkurrencen frem til uge 32. Der er normalt både bedre termik og bedre udelandingsforhold i denne uge
DIKO bliver i bedagsferien 8-10 maj hos Aviator. 4-5 juli i Ferslev, og 1-2 august på EKVH.

17 juli 97

11/7 NOM konkurrencen på EKVH afsluttet.
Niels Seistrup, Aalborg Svæveflyveklub, mester i klubklassen.
Michael Kristensen, Hjørring, mester i standardklassen.

4/7 KUNSTFLYVNINGSKURSUS på EKVH afsluttet. Nu kan Asger Enggaard og Jens Ostenfeld også flyve på hovedet.

15 juni 97

lørdag 31/5 Benjamin Kristensen solo.
onsdag 10/6 Jørgen M. omskolet til flyslæb på KZVII.
lørdag 14/6, den nye Discus er synet og flyveklar. Mange omskolingsskemaer udfyldt.

10 maj 97

Vi beskadigede en K8 Kr. Himmelfartsdag d. 8 maj. En transportskade. Et vindstød sendte flyet ud i træerne hvor det endte på hovedet, med træerne stikkende op igennem vingerne. Både krop og vinger MEGET beskadigede. Den kommer ikke til at flyve igen. Ingen personer kom noget til !

8 maj 97

FLYKØB: Vi har købt det længe ventede fly. Anders M A og Gitte var i Tyskland søndag d. 4 maj, at hente en DISCUS hjem til klubben. Nu skal der flyves.
Flyet fløj første gang i dec 1992. Den har haft total 75 starter, og 161 timer!!


SPILMOTOREN (se 24/4) var forøvrigt repareret og genmonteret allerede næste lørdag.

Spillet er i det hele taget blevet gået efter og shinet op på auto-oles værksted i løbet af vinteren. Under webmasterens besøg en tilfældig dag i vinters, lå hele maskineriet opløst i atomer, lagt ud i rækkefølge på tæpper og papstykker, ligeså langt øjet rakte.
Der skulle fagfolk til samle dét igen.
F.eks blev det udstyret med elektrisk hydraulik til hjulene.... Tryk på en knap, så hæver det sig selv, og kan trækkes i hangar.

24/4 97:

FLYSLÆB: Preben Byrialsen blev søndag d. 13/4 omskolet til slæbepilot på KZVII. Tillykke.

JORDMATERIEL: Efter bestyrelsesmøde torsdag 17/4, overtager Ole og Frank Larsen ansvaret for jordmateriel.
Linneman har i 20 år lavet et meget flot job på dette område, og har flere gange givet udtryk for, at han kunne ønske sig at få mere tid til at flyve. Vi håber det nu bliver muligt.

SPIL: Efter første start lørdag d. 19/4, larmede spilmotoren hæsligt.
Ole, Frank, Niels P. m.fl. udskiftede til reservemotor i løbet af tre timer, hvorefter vi kunne fortsætte flyvningen. Heldigvis var Preben B. på pladsen med sin nye slæbetilladelse.
Ole og Frank har taget motoren med til værkstedet i Aalborg.

19/3 97:

GENERALFORSAMLING: Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag d. 1. marts 1997. Efter konstituerende møde d. 18/3, ser bestyrelsen og ansvarsområder således ud:
Gitte Møller Andersen, formand
Flemming Både Jensen, kasserer
Luc Ghysels, sekretær
Poul Birch, jordmateriel
Ole Mikkelsen, flyvedligeholdelse og bygninger
Karl Erik Widell, flyvedligeholdelse og bygninger
Jørgen Mogensen, flyvning og næstformand

FLYKØB: Efter bestyrelsesmøde igår, giver vi grønt lys for, at Flemming Kristensen går aktivt igang med at finde en nyere brugt Discus til klubben. .


hvorfor sidder den ordblinde løve oppe i grantræet ?
...fordi den har læst, at den er dyrenes kogle.

Jens Ostenfeld har mailet følgende:
hvorfor ligger den ordblinde blåhval på bunden og griner?
...fordi den har læst at den er jordens største pjattedyr.


tilbage til indeks