Aviator/ Aalborg Svæveflyveklub

Medlemsmøde

10. januar 2009 kl. 1300

 

Nok en gang har årshjulet rullet en tak videre, og vi er inde i et nyt år med nye muligheder og chance for at gøre det endnu bedre idet vi har endnu et års erfaringer at bygge på.

 

Som det er alle bekendt, har der været gennemført en medlemsundersøgelse i 2008, så denne gang har vi langt mere end blot et års erfaringer at bygge på. Vi har nu mange, mange års medlemserfaringer kogt ned til noget nogenlunde overskueligt, som kan danne grundlaget for en udviklende proces i klubben.

 

Alle har muligheden for at gennemlæse rapporten på klubbens hjemmeside og blive meget klogere på klubben og dens sammensætning og medlemmernes mål. Vidste du f.eks. at vi er ved at være en flok af aldrende medlemmer; ja sikkert, hvis du kan bestå synsprøven.

Men hvad med motivation af bestemte grupper af medlemmer og deres formål med at være i klubben, men hvilke medlemsgrupper har flest hjemmeboende børn og hvilken indflydelse har det på aktivitet?, hvordan har vi som klub tacklet den udfordring?, hvordan skal vi fastholde unge, studerende, nye forældre etc.?

Hvordan og hvor skal vi rekruttere nye medlemmer?

Hvordan er medlemmernes ønskemål for klubbens fremtid fordelt mellem medlemskategorier?

 

Listen af spørgsmål er lang, men uden at ville påstå at have alle svarene er jeg sikker på, at du vil blive forbløffet nogle gange. På en god times tid vil gruppen bag medlemsundersøgelsen gennemgå hovedkonklusionerne udledt af undersøgelsen, og dermed også danne et videre diskussionsgrundlag for klubbens fremtidige vej.

Workshoppen i februar gav allerede en rigtig god indikation af retningen, men undersøgelsen cementerer fundamentet for et målrettet arbejde med en klub, der har mulighed for at få det bedre.

 

 

Næste punkt er opstart på en debat omkring de videre tiltag i klubben:

Konkret vil der blive lagt op til debat af:

·         Kontingentsystem, økonomisk byrdefordeling blandt medlemmer.

·         Flypolitik herunder medlemmernes tilgang til flyene

·         Sociale aktiviteter

·         Familiemæssige tiltag

Debatten forventes ikke at skulle ende ud i en masse konkrete tiltag, men give stof til eftertanke til i tide at kunne stille forslag til den ordinære generalforsamling.

 

Endelig viser medlemsundersøgelsen et klart behov for aktiviteter i klubben for at kunne samle klubbens medlemmer. Der er derfor som sidste punkt afsat tid til at lave en aktivitetskalender for klubben for 2009, hvor der også findes tidspunkt og en ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. De aktiviteter der umiddelbart foreslås er:

 

·         Standerhejsningsfest

·         Medlemsmøde før sæsonstart og inden jul.

·         Sankt Hans/sommerfest

·         Sommerlejr

·         Udlandslejr

·         Landingskonkurrence

·         Familiedag(e)

·         Åbent hus arrangement

·         Julefrokost

·         Årets flyfaddere

Er der andre ting, der bør være en del af klubbens aktivitetskalender, så er medlemsmødet stedet at bringe det op. De dummeste ideer er dem der aldrig blev prøvet.

På vegne af Workshop gruppe 1, håber jeg på et godt og debat lystent fremmøde, der kan bringe os en tak videre i udviklingen af klubben.

 

Vel mødt

 

 

Frank Sandeløv