Ang. indlæg omkring den ny skolings form, kan jeg oplyse at modellen fra instruktørudvalget har været behandlet på det seneste bestyrelsesmøde.

I kan jo altid se hvad der er på dagsorden til næste bestyrelsesmøde på: http://groups.google.com/group/aviator-bestyrelsen/web

Denne liste opdateres løbende frem til mødet. Og bagefter kan referatet jo læses på: http://qnh.dk/aviator/referater.htm

 

Bestyrelsen står bag instruktørernes tiltag, og vi syntes det er godt at instruktørerne reagerer på de signaler der har været omkring den hidtidige skolings form, og de problemer det har givet. Vi mener at den model instruktørerne nu har vedtaget, vil give bedre skoling, givet ud fra de ressourcer der nu engang er til rådighed. I øvrigt er det en model der anvendes i andre klubber med godt resultat.

Så jeg vil håbe alle tager godt imod det ny tiltag, og opfordre vore medlemmer til at støtte vore elever og instruktører.

Opfordre vore S-piloter til med stor entusiasme, at melde sig til vagter i spillet, og eleverne til at flokkes om instruktørerne på Deres vagter.

 

Glem ikke at vi alle sammen gør det her frivilligt, ulønnet og for vores fornøjelses skyld.

Og fornøjelsen er altså noget større hvis det foregår i en positiv ånd.

Så glæd Jer til et nyt år hvor der sker nye tiltag, som vil gøre det endnu bedre for både instruktører, elever og S-piloter.

Med venlig hilsen
Johan Frey