Aviator News nr. 17
14. september 2007

Den ekstraordinære generalforsamling

Det blev en flot generalforsamling, og med en god stemning blandt medlemmerne. Alle forslagene blev først sat samlet til afstemning som en "hel pakke"   ...således at hvis et medlem var uenig i eet af forslagene, måtte han stemme NEJ til hele pakken. Muligheden var derefter, at hvis hele pakken fik et NEJ, så skulle forslagene efterfølgende til afstemning enkeltvis. 

Afstemningen om hele pakken gav et resultat på 34 JA-stemmer, og kun 5 NEJ-stemmer. 3 stemmesedler var blanke.

Som nogen medlemmer kommenterede resultatet bagefter: "Det var et virkeligt klart resultat - der er herefter ingen tvivl om, hvilken kurs klubben har afstukket for de følgende år."

se referatet

 

News Arkiv - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån 2007
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser. Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.

News arkivet gemmes på http://QNH.dk