Aviator News nr. 21
8. december 2007

Vinterarbejde (fly)
Stefan Pielmeier har sendt en opdateret status på flyvedligehold til AviatorNews...:

* Vi leder efter en bil til Henrik og Søren for at køre LS4a til Slovakiet 15/16 December! Hvem kan hjælpe med en kraftig bil til dem?
* Junior XSN skal til Danglide i Januar
* Junior XTK er næsten færdig, tak til holdet på Nørholmsvej!
* LS4b har haft en hård landing: Store lakskader på kroppen blev repareret af Lars (rigtig godt), men understellet er knækket og skal blive erstattet/repareret delvis; ellers er flyet i værksted og holdet er godt i gang.
* Duo vedligehold har startet med en stor ændring som I kunne se på chatten ("turbolator" på krops næse).
* ACRO er allerede færdigt med vintervedligehold, der mangler bare stik til en PDA
* Discus er i værkstedet i Aars

* teamplan hænger i klubhus i Aars:


...og så skal redaktionen hilse fra Morten Elmeros, at Discus'en kan bruges som spejl efter Ib og Kaj har været over den.

S-teori undervisning
Santi har fået organiseret S-teori undervisningen, og den er forlængst gået i gang. Det foregår ligesom sidste år, på Sofiendalsvej i Aalborg.
Santis info til deltagerne... S-teori 2007-2008

Ranum Efterskole
Svæveflyvning har fået status som profil-fag på Ranum Efterskole. Eleverne får et mindre økonomisk tilskud fra skolen, samt - efter aftale - frihed til at skole svæveflyvning. Historien tog sin begyndelse, da Aviator i september fik henvendelse fra lærer Jacob Olesen fra efterskolen. Vi har siden været på efterskolen at snakke med eleverne (undervise) et par gange. Samtidigt har arrangementet har været behandlet i vores egen bestyrelse og instruktørgruppe.
Otte elever fra skolen samt Jacob Olesen starter alle sammen som elever i Aviator. De indmeldes som FTST elever, og skolingen starter hurtigst muligt. Jacob deltager også i S-teoriundervisningen på Sofiendalsvej. Fire af vore instruktører har alle tilbudt at tage 2 - 3 elever hver, og flyve de seks FTST lektioner i Dimonaen med dem. Instruktøren og de tilknyttede eleverne danner hver en gruppe, som selv aftaler indbyrdes (og booker flyet) til flyvningerne. Eneste begrænsning er at flyvningerne kun kan foregå på hverdage. Begrænsningen var et opdrag fra instruktørmødet, som ønskede flyet reserveret til "vore egne" omskolinger af piloter - og til privatture m.m. - i weekenderne.
Der bliver altså fire grupper, som alle skal bruge flyet seks flyvedage   ...det betyder 24 hverdage i løbet af vinteren. Det er ganske meget. Vi må nok se i øjnene, at vi godt kan komme hen omkring sæsonstart, inden vi er færdige med flyvningerne. Vi må jo tage hensyn til at instruktørerne alle har arbejde at koordinere med, og at eleverne fra Ranum også har skolearbejde og andre arrangementer at tilpasse. Vi håber det går ...men dét kan vi jo så informere noget mere om til april. I hvert fald er det umiddelbare mål, at alle eleverne skal være klar til at påbegynde spilstartsuddannelsen til sæsonstart.
Velkommen til eleverne fra Ranum, som fra nu af også lytter med på AviatorNews.
( ...hvad var det nu FTST stod for ) 

Dimona
...vort nye fly, er en succes. Der er i hvert fald masser af arbejde til det. Vi mangler stadig omskoling af nogen SF25 piloter til Dimona. Og der er henvendelser fra andre af vore piloter, om at få påbegyndt selvstartsuddannelsen. Instruktørgruppen har samtidigt besluttet at lægge et "vist" pres på de sidste Mofa "MSB" piloter, for at få gjort rejseflyvningsuddannelsen helt færdig (MSC). Og der er på det sidste kommet fire helt nye medlemmer ( ...andre ansøgere, ikke fra Ranum), som ønsker FTST - de er sat på venteliste. Også et velkommen til jer, som nu også lytter med på News fra denne gang. Så her i december mangler klubben sådan set både dagslys, fly og instruktører for helt at efterkomme behovet. Men Dimona kommer jo hjem fra eftersyn i Herning igen - sikkert på tirsdag - den skal være velkommen.
Og så er foråret jo også lige straks på vej igen.

AMA, KB og Ingeborg er udenlands
AMA og Karen Bente er taget til Sydafrika. Der ligger vist nok nogle 1000 km. stræk til logbogen og venter dernede. De tog fra DK d. 3. december og kommer tilbage igen d. 26. januar 2008. Vi regner da med nogen rapporter dernede fra...

HUSK møde om flyvesikkerhed tirsdag d. 11. dec. 2007  kl. 19:00 på Sofiendalsvej.
(Se AviatorNews nr. 20)

NewsArkiv - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån 2007
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser. Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  
...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på AviatorNews, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.

News arkivet gemmes på http://QNH.dk