Aviator News nr. 69           <<forrige  næste>> 
16. december 2009

Generalforsamling 2010
Datoen for klubbens næste ordinære generalforsamling er fastsat. Det bliver søndag d. 7. marts 2010 kl. 10:00 i klubhuset. Forslag, der ønskes behandlet på den generalforsamling, skal således, i følge vedtægterne, være formanden i hænde senest søndag d. 7. februar.

Følgende bestyrelsespladser er på valg:
Formand:               Johan Frey                på valg
Kasserer:              Mogens Beltoft            ikke på valg
Sekretær:              Jørgen Lund Mogensen      på valg 
1. bestyrelsesmedlem:  Bjørn Bæhr-Larsen         ikke på valg
2. bestyrelsesmedlem:  Ole Munk Riberholt        på valg
3. bestyrelsesmedlem:  Christian O'Brien Carlsen ikke på valg
4. bestyrelsesmedlem:  Morten Grosbøl            på valg (normalt kun ulige år - men skal genbesættes)

1. Suppleant:          Elias Rössel              på valg
2. Suppleant:          Santiago T. Garcia        på valg

1. revisor:            Gert Frikke               på valg (genopstiller)
2. revisor:            Frank Sandeløv            ikke på valg
Revisorsuppleant:      Johannes Kjær             på valgFlystatistik 2009
Vi har nu sammentalt flyenes logbøger for 2009, og indsender tallene til DSvU. Unionen indsamler hvert år statistikken fra alle klubberne, og laver en fælles statistik for hele landet. Klik på billedet for at se Aviators statistik for 2009.  ...skema opdateret 25.12.2009
Flystatistik 2009.
.

MOFA blev grounded   ...og solgt!

MOFA'en skulle checkes - luftdygtighed fornyes - inden salg til svenskerne. Vi var enige om pris på 17.000 Eur. - de var klar til at komme og hente den dagen efter. Den manglede bare at få checket lærredet, for at opfylde de danske krav til luftdygtighed. HBP gennemførte checket med  Maule Fabric Testeren. Johan sendte derefter denne tekst til os d. 27.11.2009...
"I dag har vi testet mofa’ens lærred med en såkaldt Mauletester. Det er en slags fjederbelastet dims med en spids, som man presser mod lærredet. Lærredet skal kunne modstå et pres på 56 pund, uden der sker gennembrud. Det gik fint på vinger og haleplan. Men på kroppen røg den igennem lærredet ved 35 pund. Vi prøvede 3 steder med samme resultat. Så Bo har kasseret lærredet på kroppen= mofa grounded indtil den har fået nyt lærred på kroppen. Det var en dyr lyd. Vi måtte ringe afbud til svenskerne.

Flyet er altså ikke luftdygtigt. Vi ved ikke hvor alvorligt det vil være for svenskerne, selv at gøre den luftdygtig derovre. Vi kunne måske godt selv udskifte lærred på EKVH. Men det vil  blive dyrt, og det vil også tage lang tid. Den bliver tidligst flyveklar igen til maj. Johan har siden snakket både med bestyrelse, med vore materielkontrollanter, og med svenskerne, for at finde en løsning på den nye situation. Mere information følger senere.   
Se video, lærredet på vingerne var godt nok: OK.mp4
Se video, lærredet på kroppen, en dyr lyd: Not-OK.mp4

Sidste nyt fra Johan:  Salget ender på en endelig pris på 11.500 EURO på følgende betingelser:
·         Varberg Flygklubb overtager motorfalken i ikke luftdygtig (luftværdig) tilstand.
·         Varberg Flygklubb arrangerer og henter motorfalken på Aars flyveplads (EKVH) her i Danmark for egen regning.
·         Motorfalken overtages som beset med de fejl og mangler der måtte være. (på engelsk= as is)
·         Aviator sørger for hurtig afregistrering fra Dansk register
·         Aviator leverer de hjælpeværktøjer og reservedele vi har til flyet.
 

NYT fra Unionen
Husker du at følge med på nyhedssiden fra Unionen - der er jævnligt nyheder til medlemmerne? http://dsvu.dk/forum/viewforum.php?f=2  ...f.eks. meddelelse nr. 33 og 34 angående lodtrækning om hytter og fly, og meddelelse nr. 36 om sort taxaflyvning.


Aviator News udsendes til e-mail adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben.  Send en e-mail til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.
NewsArkiv                  ...tidligere Aviator News
Kalender                   ...diverse datoer
Udlånte fly                ...reserverede fly
Referater                  ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Bestyrelsens google groups ...alle medlemmer opfordres til medlemskab af gruppen, for at kunne læse info fra bestyrelsen
Vedtægter                  ...klubbens vedtægter
aviator.dk                 ...klubbens officielle hjemmeside