Aviator News nr. 86           <<forrige  næste>>  
31. juli 2010


Bålfesten d. 17. juli
Bålfesten om aftenen lørdag 17. juli var ligeså vellykket som sidste år. Tovholder Kim bød velkommen til både vore egne medlemmer, til deltagere fra Ferslev som var inviteret til at flyve fra pladsen hele weekenden, og til deltagerne i kunstflyvningskurset FlyINverted, som skulle startede søndag morgen efter bålfesten.
Erik havde, som sædvanligt ( ...fristes man til at sige), tilbragt eftermiddagen med at passe grillbålet omkring de spydstegte lam. Det er stor kunst at få bøgebrændet og lammene til at blive helt perfekte til middagen. Med de rette krydderier osv. Godt arbejde Erik.
Selve festen blev næsten i sidste øjeblik flyttet til vognhangaren. Store regnvejr truede, og den risiko ville arrangørerne ikke tage.

.   

FlyINverted 2010  Steen Thomasberg fortæller...
Lørdag d. 24/7 sluttede FlyINverted 2010 lige så vellykket, som det startede med bålfesten d. 17/7.
Det er nu 15 år siden det første FlyINverted blev afholdt i 1995. FlyINverted afholdes stadig tro mod det der var tanken for 15 år siden - at det skal være hyggeligt og der skal være fokus på omkostningerne, for at det ikke bliver prisen der afholder piloter fra at tage en uddannelse i avanceret kunstflyvning. Der er selvfølgelig sket en udvikling imod mere struktur og bedre uddannelsesmateriale, og de seneste 3 år har kursusdelen på FlyINverted været DSvU's officielle kunstflyvningskursus i dansk SveDaNor regi.
 
At være tovholder på et sådant arrangement er virkelig en fornøjelse, da jeg møder stor opbakning fra alle i klubben.
 
Hvert år stiller jeg kursusdeltagerne det spørgsmål om det havde været bedre, hvis kurset havde været holdt på Arnborg - og hvert år er svaret det samme over hele linien - et rungende NEJ!
 
På spørgsmålet om hvorfor det er er bedst at afholde kurset / kunstflyvnings sommerlejeren på EKVH, så er der bl.a. følgende begrundelser:
Ovenstående er blot nogle få af de mange positive tilbagemeldinger jeg får i løbet af ugen. Sikkert er det, at deltagerne forlader pladsen efter en sådan uge med et meget positivt indtryk af klubben, som de tager med sig rundt i landet og dermed giver god PR for klubben. De tre der blev uddannet i år (alle tre fra Sjælland) spurgte om vi kunne lave et weekend arrangement senere på året, og de drøftede også om de skulle gå sammen om at købe en SZD 59 Acro eller melde sig ind i Aviator.
 
Så selvom kurset/sommerlejeren måske har givet gener for nogle, i form af at ASK-21 og Dimona var reserveret og området nord for pladsen var "forbudt område", så mener jeg at de gener har været små i forhold til den gode PR og omdømme vi får rundt omkring.
 
De lidt mere hårde fakta for FlyINverted 2010 er:
 
Alle dage var der "perfekt vejr", hvor vi de første varme lumrede dage var begunstiget af skærm i form af høje skyer. Alle dag fik aspiranterne fløjet "max" med 5 ture hver. 
 
Fuld uddannelse og tilladelse til avanceret kunstflyvning:
"Omskoling" og tilladelse til kunsflyvning med svævefly (fra Chipmunk, Stampe og Christen Eagle): 
Tilladelse til at virke som instruktør i avanceret kunstflyvning:
Desværre var der 2 aspiranter der ikke kunne gøres færdige. Den ene trak sig torsdag og den anden har behov for mere flyvetræning.
 
Jan Maxen, der er international dommer i kunstflyvning, holdt en aften et glimrende indlæg om hvordan kunstflyvnings konkurrencer afholdes og hvad det er dommerne kigger efter. Lis havde i forvejen blod på tanden m.h.t. at prøver kræfter med konkurrence og Michael Nyrup fik det også. Jeg er sikker på at Jans indlæg har ansporret flere, så vi forhåbentligt snart kan få afholdt vores første konkurrence i Danmark, samt blive repræsenteret ved skandinaviske og andre internationale konkurrencer.
 
Lis Arneberg bliver sandsynligvis den første danske kunstsvæveflyver der kommer til at deltage i det Skandinaviske mesterskab. Det er utroligt flot og friskt af Lis at være så målrettet. Lis flyver ellers i Midtsjælland, men efter hun blev uddannet sidste år, meldte hun sig ind i Aviator for at kunne flyve SZD-59 Acroen. Hun tager den lange tur fra sjælland med tog og bus så ofte hun kan, for at træne hos os. Giv derfor Lis alt den støtte og opbakning hun har behov for, så både hun og RUX kommer til at repræsentere klubben udenfor landets grænser!
 
M.h.t flyvning har vi vist sat ny rekord:
 
Antal slæb: 201 slæb i alt
Slæb fordelt på slæbefly:
Klubbens fly:
Jeg er utrolig glad for og meget stolt af at være medlem af Aviator. Dels på grund af at klubben giver opbakningen til et sådant arrangement, men også fordi klubben er så fremsynet at der skal være plads til både strækflyvning og til dem der vil noget andet end det. Husk derfor på at f.eks. successen for SZD-59 Acroen ikke kan måles i timer og strækkilometer - Acroen kommer til sin fulde ret som kunstflyvningsfly, med kort vinger, skyfri himmel og ingen termik! Husk også på at det med tipper og vinglets er fortræffeligt i termikken, når LS-6 og LS-10 er taget ;-)
 
Endnu engang tak for den store opbakning!
 
Med venlig hilsen
 
Steen Thomasberg
Nyt medlem?

Og hvem er dog dette unge medlem?
...billede fundet i gammelt certifikat


Medlemsændringer siden sidst

Mark Møller Olsen, nyt FTST medlem, velkommen.
Jakob Fonslev, udmeldes
Filip Ravn, udmeldes
Morten Grosbøl, udmeldes
Bjørn Bæhr-Larsen, skift til Aktiv3
Poul Erik Thomsen, skift til Aktiv2Aviator News Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv                  ...tidligere Aviator News
Kalender                   ...diverse datoer
Udlånte fly                ...reserverede fly
Referater                  ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Bestyrelsens google groups ...alle medlemmer opfordres til medlemskab af gruppen, for at kunne læse info fra bestyrelsen
Vedtægter                  ...klubbens vedtægter
aviator.dk                 ...klubbens officielle hjemmeside