Aviator News nr. 88           <<forrige  næste>>  
07. september 2010


Seminaret med Ib Braes 25. august 2010 (se inbydelsen i forrige news)
Poul Guldbæk, fmd Aalborg Aero Sport, bød velkommen og indledte aftenen med et par betragtninger: Hvis man bruger 10.000 timer på en sag og samtidigt bruger hovedet, kan man blive ekspert. Man kan også bruge 10.000 timer uden samtidigt at bruge hovedet, så bliver man ikke ekspert. Man kan også blive ekspert uden selv at bruge 10.000 timer, ved at bruge andres timer. Således ville han glæde sig til at lytte til Ib Braes' erfaringer.

Spredte notater fra foredraget...

* Der ligger på gode dage, et overadiabatisk lag luft på måske 35 m tykkelse over jordoverfladen, der jævnligt strømmer opad som et tæppe (jvf et vandfald), og ikke som en søjle.
* Vær opmærksom på effekten fra f.eks. Horsens fjord, med vind fra denne retning er der ikke termik på Arnborg, men sikkert lige ved siden af.
* Ib Braes spurgte på et tidspunkt adskillige piloter om deres udelandingssteder, på dage hvor andre fly var fortsat med at flyve, men de selv måtte lande, og plottede derefter stederne ind på et kort. Det gav et mønster i landskabet. Et andet kort med angivne lave højder og fugtig bund, var næsten identisk med områderne for piloternes udelandinger. Iagttagelserne gav "termikruter" i landskabet.
* Bakker giver tør bund (vandet synker ned), og giver megen termik. Nedbørsområder passer med tørre termikområder, fordi det er derfra cb'er udgår.
* Hvis du kommer i lav højde, så gå vinkelret ind under skygaden. Så rammer du med sikkerhed. I større højder kan man tillade sig at komme skråt ind.
* Hård McCready flyvning, at "jagte variomeret", giver kun forøget induceret modstand, med de store rorudslag. Nøjs med at flyve lidt langsommere i opvind, og lidt hurtigere i synkområder.
* Klassereglerne til grin. Man forsøger at gruppere flyene efter præstationer, men der er ingen regler for f.eks udtærsklingshøjder, og det kan give langt større fordele.
* Hvor det er muligt at flyve højt, er det mange gange bedre at blive hængende højt, end at udnytte et glid helt ned til bunden, inden man fanger en ny boble. Fordi groundspeeden i højden er betydeligt større en ved lavere flyvning.

Der var 61 tilhørere til foredraget. Ib Braes havde desværre problemer med computeren, at få vist alle billederne han havde forberedt at fortælle om. Det ærgrede ham. Men han brugte så tavlen at lave et par illustrationer på. 


Helge Hald går på pension

Helge Hald har efter mange års virke hos Dansk Svæveflyverunion valgt at gå på velfortjent pension ved årets udgang.
I denne anledning indbyder Dansk Svæveflyver Union til afskedsreception
Fredag den 1. oktober 2010 mellem kl. 14.00 og 16.00
Klik for hele invitationen:

Vi har også i dag modtaget klubmeddelelse fra Unionen, med betragtninger fra formand Poul Hørup om generationsskiftet i Dansk Svæveflyver Union. Poul Hørup fortæller bl.a. om forventede ændrede servicebetingelser overfor medlemmerne og klubberne.


Medlemsændringer siden sidst
Hanne Anegaard Nielsen, nyt Aktiv3 medlem. Velkommen.
Karen Bente Holmgaard Andersen, skift til passiv.
Peter Clemmen Madsen, skift til passivAviator News Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv                  ...tidligere Aviator News
Kalender                   ...diverse datoer
Udlånte fly                ...reserverede fly
Referater                  ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Bestyrelsens google groups ...alle medlemmer opfordres til medlemskab af gruppen, for at kunne læse info fra bestyrelsen
Vedtægter                  ...klubbens vedtægter
aviator.dk                 ...klubbens officielle hjemmeside