Aviator News nr. 110          <<forrige  næste>>  
28. juli 2012

Officiel modtagelse lørdag 4. august
Mange af de hidtidige Aalborg Aero Sport medlemmer, er heldigvis allerede startet med at flyve på EKVH. Flyvningen stoppede jo som planlagt i Ferslev d. 8. juli.
Medlemmerne indmeldes officielt i Aviator d. 1. august, og det er allerede afklaret med næsten allesammen, hvilken medlemsgruppe de skal placeres i. Dansk Svæveflyver Union er orienteret om klubskifterne og har registreret det.

Lørdag d. 4. august har vi så udnævnt til officiel modtagelsesdag på Vesthimmerland. Vi starter med rundstykker kl. 08:30, briefing som normalt kl 09:00, og kl 09:30 diverse informationer, rundvisninger m.m.

Om aftenen laver vi en fest for os allesammen, med familier, hvor vi håber at så mange som muligt, kan afse tid til at deltage. Så vi kan få lært hinanden at kende. Helt hvordan festen organiseres, er p.t. ikke "news-redaktionen" helt bekendt. Men giv meget gerne tilmelding på forhånd til Niels Kristian nielskp@yahoo.com. Det vil sikkert kunne lade sig gøre, at efter-tilmelde sig festen senest ved morgenbriefingen på selve dagen. Men af hensyn til evt  indkøb, vil vi gerne have tilmeldinger onsdag 1. august.
Måske bliver festen på sammenskudsbasis, hvor vi selv medbringer noget kød til grillen og noget kartoffelsalat m.m. Men hvis du tilmelder til Niels Kristian, vil du få besked om organiseringen.
Vi ses lørdag morgen    ...og aften :-)
Invitationen gælder alle, helt nye, som gamle medlemmer.        

Vi skulle hilse, at Niels Kristian også mangler praktiske grise til køkkenet og andet forefaldende... giv ham et praj hvis du er "frisk".


Dimona
Procedure for start af varm motor.

Groundningen af Dimona er ophævet igen. Efter at man forleden konstaterede, at Dimona sommetider ikke kunne starte med varm motor, nedsatte bestyrelsen et udvalg bestående af Henrik Sylvester, Lars Hestehave og Nils de Vos. Udvalgets opgave var at udarbejde en procedure for opstart af varm motor på Dimonaen.

Den første procedurebeskrivelse er nu lagt ud på klubbens hjemmeside, og ophængt i klubhuset, og skal læses af alle piloter inden førstkommende flyvning. Samtidigt er Dimonaen altså igen officielt frigivet til flyvning.Dimonaporten
Udvidelsen af Dimonaporten er afsluttet. Mange tak til jer som har brugt jeres tid på projektet.  (iflg redaktionens oplysninger, er det vist  Henrik Sylvest som har trukket læsset, og Nils de Vos som har haft kontakten med kommunen omkring den nye afstivning).

Ligeså længe vi har haft Dimonaen, har det været bøvlet at få den ind og ud af hangaren. Der var ikke plads til vingerne, så den skulle "roteres" igennem porten. Men nu er støttemuren i NØ-hjørnet fjernet. I stedet er der monteret udvendig støtte til murværket (se billederne). Konstruktionen er som nævnt rådgivet og godkendt af kommunen. Så nu kan Dimonaen med de lange ører, endeligt skubbes lige ud og ind.

Nye fliser på Dimona-forpladsen:
Bestyrelsen modtog en mail:
Nu har vi ventet længe nok på en ny forplads mod øst og derfor sker følgende.
1-8 kl 0900; Carl agner afmærker området hvor han og Hestehave vil have forpladsen.
1-8 kl 1030; Harding henter gummiged som KKD og undertegnede har skaffet ( det vil koste en tank diesel til landmanden hvilket er meget billigt for en gummiged)
2-8 kl 1200; Grus og sand ankommer, det stampes ( stamper fundet ) det afrettes og vi er klar til SF sten
3-8 kl 1000; SF sten ligges af alle der rent faktisk vil nyde godt af denne nye forplads og vil give en hånd med.
4-8 kl 2400; vi drikker øl / kaffe, sten skal stampes
5-8 kl ????; projekt afsluttet
Mvh
Niels jørgensen
Kim bjoern

Vi vil hermed gerne opfordre alle til at støtte op omkring arbejdet 3-4-5 august. Flisearbejdet har været i støbeskeen længe, men det er først nu der sker noget. Der skal bruges ganske mange kræfter. Se også på billederne, der er vist fliser til 400 m2. Stenene skal køres i trillebør, og lægges efter Carl Agners anvisninger. Området er allerede nu foreløbigt markeret. Flisearealet bliver stort nok til, at Dimona kan trækkes ud og drejes til venstre, helt fri af porten, og stadig blive inde på fliserne.


Udstyr fra Ferslev
Flytningen af materiellet fra Ferslev er ved at være gennemført. Man mangler lige at få ryddet færdigt op i bygningerne, møbler og den slags ting, fortæller Jens Kjeldsen.

På billedet til venstre er det Astraen og Ferslev-spillet som er under transport til EKVH. Det ordnede sig pludseligt således, at klubberne fik en hjælpende hånd fra "storebror" RDAF da vi var i bekneb for transport. En militær blokvogn kan gøre underværker.

På billedet til højre ses spillet igen, nu under samme hangartag på EKVH, som de to Aviatorspil. I forgrunden ses det nye spil, som er under opbygning. Det sidste spil (Aalborgspillet) er på fototidspunktet 25/7 ude at arbejde på flyvefeltet.2G er på EKVH i år
På billedet til venstre er det Mohsen og Alf som er ved at gøre klar til flyvetur i veteranflyet. Det er Kim der kobler flyet.

På billedet til højre ses 2G hænge i hangaren. Foretagsomme medlemmer har konstrueret et system, så flyet med et elektrisk spil, kan hejses op under loftet. Dermed forstyrrer det ikke trafikken med de andre fly nede på gulvet.

2G ejedes i fællesskab af de 4 gamle flyvestationssvæveflyveklubber (Aalborg, Karup, Skrydstrup og Værløse) Det er siden fulgt med ind i nye klubsammenhænge, igennem fusioner og navneskifter. Således er det i dag bl..a Aviator, som har en 2G at flyve i.

Ole Munk Riberholt har de sidste uger lagt nogen spændende videoer fra nogen af flyvningerne, ud på Youtube.
Klik på billederne nedenunder for at se videoerne. Det er Ole på forsædet, med den hvide trøje.
Aars Avis...
...skrev om vores formand.
Klik på billedet for at se artiklen i stor størrelse..
    
Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        
Udlånte fly     ...reserverede fly
Referater       ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
Hytteventeliste
Takstblad 2012  ...kontingent
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside
Bestyrelsens ansvarsområder og klubbens driftsorganisation, som .docx eller *.pdf