Aviator News nr. 109          <<forrige  næste>>  
30. juni 2012

DIKO i Ferslev 7. - 8. juli
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i DIKO hos Aalborg Aero Sport i Ferslev 7.-8. juli. Det er på forhånd godkendt, at DuoDiscus, LS10, LS6, LS4 og Dimona udlånes til konkurrencen. Men udlån er stadig efter ansøgning til bestyrelsen. Vi foretager turbo-afgørelser fra bestyrelse/flyvechef.
(Bemærk dog at Dimona p.t. er grounded, og sandsynligvis ikke vil komme til at deltage.)
Der vil stadig være skoling m.m. hjemme på EKVH i weekenden.

Denne konkurrence bliver formentligt den sidste aktivitet i Ferslev. Herefter begynder de egentlige flytteaktiviteter til EKVH.
Lars Skovbjerg fra Aalborg Aero Sport fortalte på Aviators bestyrelsesmøde, at der er en meget positiv tilgang til den forestående flytning derovre, og at folk glæder sig til skiftet! De to klubber har i et stykke tid opereret med fælles instruktørmøder, og vore bestyrelsesmøder afholdes med repræsentanter fra den anden klub. Altsammen for at sikre problemfri overgang, når piloter, fly, materiel ankommer endeligt til EKVH. Der er tæt kontakt og planlægning imellem klubberne.
Vi har udsigt til en stor og effektiv fælles klub fra d. 1/8 når flytningen officielt er effektiv. Med mange piloter, mange instruktører og mange fly. 

Officiel modtagelse
af Aalborg Aero Sport
Selvom mange af Aalborg Aero Sport medlemmerne, heldigvis allerede vil være startet med at flyve på EKVH, så har vi udnævnt d. 4. august til dagen for den officielle modtagelse. Vi starter med rundstykker kl. 08:30 og rundvisning kl 09:30. Om aftenen laver vi en fest for os allesammen. Vi ønsker at så mange som muligt, fra begge klubber, kan afse tid til at deltage. Så vi kan få lært hinanden at kende. Standby for yderligere oplysninger - de kommer senere - men notér datoen.

Prøvemedlemmer

Der har været noget usikkerhed omkring betaling af ekstra starter, samt omkring indmeldelse af nogen medlemmer efter overstået prøvemedlemsskab.
Ny procedure:
Fremover sælger vi kun prøvemedlemsskaber som 2-turs eller 10-turs.
På 10-turskortet kan de sidste 7 starter dog konverteres til ½ time Dimona + et flyslæb til 2000’. Betaling ”up-front”.
Vi beder instruktøren sørge for, at medlemmerne bliver meldt ind efter afsluttet 2- eller 10-turskort. Giv besked til kassereren. I modsat fald risikerer eleven at flyve uden at være indmeldt i hverken klub eller Union.
Benyt den elektroniske indmeldelse, så går der automatisk en mail med dataene til kasserer og sekretær.
    

Nye instruktører
...og så har vi da fået to nye instruktører siden sidst. Niels Jørgensen har været på kursus og er blevet FI, og Lars Brodersen har været på kursus og er blevet HI.  Stort tillykke med den nye status begge to.
Og stort tillykke til alle os andre, fordi vi har fået to nye dygtige instruktører.
Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        
Udlånte fly     ...reserverede fly
Referater       ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
Hytteventeliste
Takstblad 2012  ...kontingent
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside
Bestyrelsens ansvarsområder og klubbens driftsorganisation, som .docx eller *.pdf