Aviator News nr. 108          <<forrige  næste>>  
13. maj 2012

Formanden fortæller i en mail bl.a. om kommende aktiviteter...
"Derudover er Duo-Discus og LS-10 i Østrig fra d. 17. - 26.05 med Alf, Kaj, Bjarne, Morten Mikkelsen, Jørgen Skov og undertegnede. Fra d. 27.05 - 09.06 fortsætter Johan og Lars B. i Duoen med Adria Cup. Jeg tror de får en god oplevelse, men hvis de vinder bliver jeg overrasket. Modstanderne er en eks. verdensmester, den regerende østrigske og slovenske national mester samt nogle ikke uefne tyskere."
Aviator News ønsker piloterne held og lykke på turene. I skriver hjem til News om jeres oplevelser - ikke?  


Stort tillykke

Niels Kristian Petersen solo d. 5. maj.
Lokalflyvningstilladelse til familien Andersen (far og søn). Michael og Jeppe.
Morten Mikkelsen, Bjarne, Frank omskolet til LS-10, og Jørgen Skov Larsen til DuoDiscus
Væddemål 2012

Der er efterhånden en flot og lang liste med væddemål, personlige mål og andre mål for flyvesæsonen 2012. Men der er stadig plads til flere, det er aldrig for sent at melde et vædde- eller personligt mål ind. Er der fx ikke en eneste, der sætter sig et mål i relation til Himmerlandsstjernen?
Venlige hilsner
Lars
B.


Bailout
Skal hilse fra Niels Præstegaard som jo stadig bor og arbejder i Canada. Han fortæller at han sikkert kommer på "inspektion" i klubben sidst i juli i forbindelse med sommerferie. Så må vi se at få ryddet op inden :-)  Han gør opmærksom på nedenstående link til News. Tanker, og en beretning om, at måtte forlade sit svævefly med en faldskærm. Vi siger tusind tak for tippet.
http://soaringcafe.com/2012/05/the-bailout-decision-are-you-ready/

Dødsfald
Vi måtte desværre erfare, at af vore gamle medlemmer var afgået ved døden (se annoncen i Hobro Avis  hér). Gert Frikke skrev herefter disse mindeord til Aviator News:
"Peter  Bager Christensen 1939 – 2012                                     
Jeg har modtaget den kedelige meddelelse om Peters bortgang .
I mange år var Peter et aktivt medlem af Flyvestation Aalborg Svæveflyveklub/ Aalborg Svæveflyveklub. I klubben har Peter virket som instruktør,
Peter havde sin egen specielle facon på mange ting. En god diskussion var noget der tændte Peter, og blandt de lidt ældre medlemmer i klubben vil han blive husket for nogle gevaldige diskussioner på de årlige generalforsamlinger. Provokerende – ja ind imellem, men somme tider også på sin plads. Motorsvævefly var Peter en stor talsmand for på et tidligt tidspunkt, og han fløj da også en del motorfalke. Den blev ikke sjældent brugt til at transportere ham fra hans hjem på Djursland og til EK-VH.
Peters virke som faglærer i uddannelsen af certifikatsvejsere i AMU systemet, kom ind imellem klubben rigtig godt til gode i tilfælde af specielle svejseopgaver i klubben. I nogle år i begyndelsen af 1970’erne, hvor jeg redigerede klubbladet ”Svævenyt”, stod Peter for trykningen, idet hans arbejdsplads rådede over det på den tid bedste duplikatorudstyr med elektrostencils – en teknik man i dag vil finde utrolig simpel.
En markant person i klubbens historie er ikke mere.
Æret være hans minde.

Gert Frikke!"Billeder fra en gylden periode
Poul Erik Christensen, som deltog på veterandagen i august 2011, lagde efterfølgende en mappe med fotos ind til os i klubhuset. Det er fotos, med tekster, fra årene 1948 -1960 hvor han fløj i Aviator. Han fortæller bl.a., at han med glæde genså Aviator som en særdeles livskraftig klub. Han har lavet de interessante billeder fra perioden til os, med tekster. Billeder fra en gylden periode. Vi siger rigtigt mange tak.

Se også Poul Eriks beretning i news nr. 103

Her er billederne indscannet til Newslæsernes fornøjelse...  http://veteraner.qnh.dk


Fra Jørgen Hovaldt
Vi fik en mail her 10. april, som jo sikkert også er en udspringer af veterandagen. Fra Jørgen Hovaldt, tidligere Aviator pilot, nu efterhånden fyldt 83 år. Han kommer til DK på besøg til august, og vil forsøge også at nå ind at besøge klubben. Det er spændende at mærke, at selv så mange år efter, går de gamle medlemmer stadig rundt med varme følelser for klubben. Vi siger mange tak for mail, og gengiver efter aftale indholdet her:

Kære Aviator
Dejligt at jeg har fået forbindelse med Aviator, som jeg nok skal takke Poul Erik Kristensen og Finn Grutzmeyer for.

Her lidt beretninger om mig selv.
Startede i Aviator den 23 maj 1948 på Rørdals marker øst for Aalborg,begyndte skoling på SG 38
Glideflyver diplom A den 16-6-1948
Glideflyver diplom B den 19-12-1948 no.739
Svæveflyverdiplom C den 20-8-1950 no. 514 vi fløj nu på Aalborg Lufthavn
Svæveflyvercertifikat S  den 11-2-1955, no 272,jeg havde ikke været aktiv i klubben i nogle år grund af indkaldelse  til militæret samt uddannelse i England.
Flyslæbcerfikat  den 9-9-1955
Instruktørbevis E.K. den 18-5-1956 nr.242
Instruktørbevis D.K. den 4-6-1956
Sølv C diplom den 4-8-1957
1959 fraflyttede jeg Aalborg men var stadig aktiv i Aviator indtil 30-3-1964 hvor jeg fløj 3 skoleflyvninger med elever på Bergfalken DGX, det var slutningen for en fantastik tid med et dejligt kammeratskab, vi er stadig nogle stykker tibage fra den tid som mødes engang imellem når jeg kommer til Danmark,jeg har de sidste 32 år boet i Syd Florida.

Med tak til Finn Grutzmeyer og Poul Erik Christensen har jeg fået en DVD som de har lavet fra Svend Westergaards gamle 8 milimeters film, jeg har selv lavet en kort dvd fra nogle smalfilm som jeg har optaget, jeg mener at Aviator har fået en kopi af den, hvis ikke, lad mig vide, jeg sender gerne en anden, den er kun på ca 10 minuter.
Jeg glæder mig til at læse den næste hjemmeside.

Med venlig hilsen
Jørgen Hovaldt
jhovaldt@hotmail.com
4428 SE Sweetwood Way
Stuart, Florida, 34997
USA


50 års Jubilæum
Flyvestation Aalborgs Svæveflyveklub
Alle vore oprindelige svæveflyveklubber "lever" på en måde endnu. På Flyvestation Aalborg fløj i 1960'erne, to forskellige klubber ved siden af hinanden på det samme areal.
Den ene var flyvestationens egen klub: Flyvestation Aalborgs Svæveflyveklub, og den anden var Svæveflyveklubben Aviator. Flyvestation Aalborgs Svæveflyveklub har 50 års jubilæum her d. 28. maj. Gert Frikke gjorde os opmærksom på at datoen måtte være nær, så den gamle protokol, som ligger her hos sekretæren, blev fundet frem, og datoen for det stiftende møde bekræftet. Se de første indscannede sider fra protokollen her http://historie.qnh.dk

Klubben fløj hjemme på flyvestationen indtil 1971, hvor man flyttede aktiviteterne til nuværende position på Vesthimmerlands Flyveplads, og samtidigt startede den civile Aalborg Svæveflyveklub samme sted. Aviator derimod, flyttede allerede i 1965 fra Flyvestationen Aalborg til Borup.
Klubberne fusionerede i 2000 til nuværende Aviator, Aalborg Svæveflyveklub, og aktiviterne samledes på Vesthimmerlands Flyveplads.

En markering? Kender nogen af læserne gamle medlemmer, som allerede fløj i Flyvestation Aalborgs Svæveflyveklub i flyvestationstiden? Vi kunne måske lave en markering af dagen.


AVIATORS historiske billedarkiv
AVIATORs historiske billedarkiv er nu samlet i et snedigt, modulopbygget billedarkiv, som ligger på sofabordet i klubhusstuen.
Det snedige består i, at de, der kan huske historien, under hvert billede kan skrive relevant information.
Modulopbygningen betyder, at der frit kan indsættes flere historiske billeder om svæveflyveklubbens historie.
Dermed kan det forhåbentligt udvikle sig til en slags Aviator-Wikipedia, hvem ved.
Meget venlige hilsner
Klubhusindretningsudvalget
 

Flyslæb og motorstop
Dimona igen igen!
Efter at vi nu har haft 2 utilsigtede motorstop indenfor et lille år (jeg troede at have fundet fejlen efter første gang) har vi taget konsekvensen og udskiftet tændingslåsen. Årsagen til at det er i tændingslåsen at fejlen gemmer sig er, at det er det eneste sted hvor de to tændingssystemer mødes og derfor kan kortsluttes. Jeg håber at dette kan fjerne den utryghed nogen har fået ved at flyve Dimona.
m.v.h. Nils
Billedet viser da vi måtte lave et alternativt flyslæb med Dimona, hjem til hangaren efter motorstoppet d. 21. april.

Flere informationer...
fra chatten 2. maj 2012
Hej chat - husker I at checke Unionens hjemmeside for info?    :-)
Bl.a. noget af følgende vil vi nok også gøre opmærksom på i næste news...
http://qnh.dk/aviator/news108/121605ko_Indbydelse_til_For-DM.pdf
http://qnh.dk/aviator/news108/121103ko_Invitation_SAC_2012.pdf
http://qnh.dk/aviator/news108/121204ko_Junior_DM_og_aabne_nordiske_mesterskaber_2012.pdf
http://qnh.dk/aviator/news108/121404or_DSvU_profilbeklaedning.pdf
http://qnh.dk/aviator/news108/121306fl_HIRLAM_vejrprognoser.pdf
http://qnh.dk/aviator/news108/Svaevethy_50_aar_Fly-in.pdf  fest d. 12. maj  ...tilmelding 3. maj
Husk også midlertidige restriktionsområder i Jylland i forbindelse med cykelløb Giro d'Italia 5 - 7. maj...
http://www.dsvu.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=547:restriktioner-i-luftrum-i-forbindelse-med-gior-daitalia&catid=141:unionsnyt&Itemid=626Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        
Udlånte fly     ...reserverede fly
Referater       ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
Hytteventeliste
Takstblad 2012  ...kontingent
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside
Bestyrelsens ansvarsområder og klubbens driftsorganisation, som .docx eller *.pdf