Aviator News nr. 107           <<forrige  næste>>  
04. april 2012

Efter generalforsamlingen 18. marts
* Se referatet her
* Se opdateret regnskab og takstblad her
* Hytteventeliste
* Bestyrelsen har afholdt konstituerende møde, og fordelt sine ansvarsområder. Ansvarsområderne og klubbens driftsorganisation, kan ses som .docx eller *.pdf  ...eller kan ses allernederst på denne side.

 
Standerhejsningen 24. marts

Lørdag den 24/3 blev det så endelig tid til den årlige standerhejsning i svæveflyveklubben. Dagen begyndte med den vanlige morgenbriefing fra dagens instruktør Alf, som havde høje forventninger til en god dag, på trods af de på det tidspunkt temmelig lavthængende skyer (400 – 500 fødder). Efter briefingen blev fly og jordmateriel gjort klar, hvorefter vi lagde an til den egentlige standerhejsning. Her var det klubbens nyvalgte formand Frank Sandeløv som bød velkommen til en ny sæson. Frank udtrykte håbet om en god og spændende sæson hvor der jo er udsigt til mange spændende aktiviteter. Bl.a. har klubben piloter som skal deltage i Pribina Cup i Slovarkiet og der er også planer om klubture til både Østrig og Tyskland. Ligeledes er klubben igen i år vært ved DM i kunstflyvning i september. 2012 bliver også året hvor vi får en masse nye flyvekammerater fra Aalborg Aerosport, som i løbet af sæsonen begynder at flyve fra Vesthimmerland. Nye unge ansigter kommer der forhåbentlig også mange af, eftersom klubben er kommet med i Aalborg Kommunes ”Sport to go” projekt. Her får unge mennesker for beskedne midler, mulighed for at afprøve svæveflyvningens velsignelser.

Nå- vi skulle i luften, og det skulle klubflaget også. Traditionen tro blev opgaven som dagens ”flagstangspiloter” overdraget til yngste og ældste tilstedeværende medlem. Sidstnævnte var den afgående formand Erik Nørskov. Om det var Erik der rystede lidt på hånden og lagde an til et loop er nok lidt svært at sige, men der opstod i hvert fald en smule ”turbulens” omkring hvorvidt klubflaget vendte på hovedet eller ej. En del af os andre tilstedeværende blev dog hurtigt enige om at i en klub som også i år er vært ved ”FlyInverted” og hvor der i det hele taget er en spirende kunstflyvningsaktivitet, ville det måske være ganske passende!


Flaget kom i luften, og det gjorde en hel del piloter efterfølgende også. Midt på eftermiddagen forsvandt skydækket efterhånden og inden solnedgang havde vi nået ca. 20 flyvninger som omfattede både PFT’er og almindelige skoleflyvninger. Så er vi endelig i gang igen.


God flyvesæson & happy landings

Jørgen Skov Larsen


Formandsord ved sæsonstart  af Frank Sandeløv
De fleste af os har prøvet det før, men alligevel er det altid en særlig tid på året, når dagene bliver længere, varmere og de små cumulus begynder at springe. Så tændes nok en gang den indre ild der er forbundet med glæden ved svæveflyvningens magi. En ny sæson står for døren med oplevelser, glæder, overraskelser, udfordringer og en masse ny viden om flyvning, klubkammerater og sig selv. Kort sagt et nyt år med et nærmest terapeutisk forløb der på mange måder er med til at gøre os bedre til en masse ting.

I Aviator har vi nu haft standerhejsning og dermed startet den nye sæson med de udfordringer og muligheder det giver for klubben og dens medlemmer. Vi har fået gennemført en generalforsamling i god ro og orden og denne gang uden problemer lykkedes med at finde kandidater til bestyrelsen og endda have stærke reserver på suppleantposterne. Jeg ser derfor vi står stærkt rustet til de udfordringer klubben skal løse i løbet af den kommende sæson.

Et af årets store opgaver bliver at byde medlemmerne af Aalborg Aerosport (AAS) varmt velkommen i klubben når de nedlægger deres klub med udgangen af dette år. Allerede primo august ophører lejemålet i Ferslev og vi vil fra dette tidspunkt forhåbentlig se alle aktive medlemmer i AAS blive aktive i Aviator, så de kan fortsætte deres luftige karriere hos os. Allerede nu er der koordinerende arbejder i gang med at lære hinanden at kende på det organisatoriske niveau med samarbejde på tværs af bestyrelser og instruktører og i tillæg også på udvalgte områder, som konkurrence og stræk, hvor AAS har været mere aktive end os.

I en sådan situation, hvor vi har to sæt erfaringer, hvad er så mere naturligt end at udfordre hinanden og ende op med en løsning der bringer det bedste med fra begge steder. Her ser vi nu et konkret tiltag, hvor vi i samarbejde kan løfte strækflyvningen med de oplevelser det uvægerligt giver. AAS dækker dette område for begge klubber med assistance fra Johan, der forestår indberetning til Termikligaen. Jeg tror dette samarbejde kan give alle flere og bedre oplevelser og at vi som klub igen kan avancere til 2. division i næste sæson. Man skal også her huske, at varighedsflyvning og højdevinding er stærke konkurrenceparametre i ligaen.

Konkret er der også fra sæsonstart åbnet for, at vi kan flyve hos hinanden på de typer vi er checket ud på. Det kræver blot en udcheckning på pladsen inden man begynder soloflyvning og jeg håber alle vil tage det til sig og også afse tid til at besøge Ferslev nu og da, samtidig med, at jeg håber vi vil se AAS medlemmer komme til os. Her vil jeg gerne opfordre alle til at være opmærksom på, at vi forholder os åbne over for alle nye og byder pænt velkommen og sørger for en god indføring i klubben. Dette gælder for alle nye om de kommer fra gaden eller andre klubber.
 
Åbenhed og imødekommenhed vil være nogle af de parametre vi skal være meget opmærksomme på, hvis vi skal tiltrække nye medlemmer og de skal føle sig velkomne. I en tid med mange nye, kunne vi skabe en tradition med at give hånd; gammeldags eller ej så giver det en følelse af at være set og velkommen. Det skal vi være opmærksom på for at vende medlemsnedgang til fremgang.
 
Mit mål for i år er medlemsfremgang med 5 medlemmer ud over tilgangen fra AAS og jeg er sikker på det vil kunne lade sig gøre, men det er vigtigt med en god velkomst og introduktion til klubben og dernæst, at vi i øvrigt tager nogle bekendte med på pladsen; nogle som vi har en ide om vil være interesserede i at komme til at flyve. Og at der er flyve interesserede vidner interessen omkring Aalborg kommunes projekt Sport2Go kraftigt om. Aviator byder fra midt april til slut maj velkommen til forhåbentlig en masse yngre mennesker i aldersgruppen 14 – 25, som interesserer sig for flyvning og gennem denne mulighed kommer ud og snuser til svæveflyvning. Også disse mennesker vil jeg bede alle om at byde varmt velkommen og give dem en oplevelse af at være hjemme i klubben. Jo flere der får en god oplevelse, jo større en chancen for blivende medlemmer og nye klubkammerater efterfølgende.

Derudover sker der i skrivende stund en masse forberedende ting til først væddemålsfesten 14.04., hvor vi alle får muligheden for at sætte en indsats for at nå vores individuelle mål for den kommende sæson. Allerede i maj er der nye oplevelser mulig ved enten at deltage i bjergflyvningsturen til Østrig 17.05 – 28.05 eller AAS udflugten til Neustadt Glewe 16.05 - 20.05. Begge lejre kræver noget flyvetræning og flyslæbstræning for at være velrustet til nogle storslåede oplevelser. I juli har vi den årligt tilbagevende kolbøtte uge (Fly Inverted) og jeg håber vi desuden vil kunne arrangere en sommerlejr uge med en masse klubhygge og flyvning i skøn blanding udover at deltage i DIKO på Ferslev og være med til at fejre deres 30 års jubilæum og nedlukning. Champagne og gravøl samtidig skal nok blive en interessant kombination.

Jeg forventer derudover, at der kommer flere aktiviteter og arrangementer på kalenderen for at kunne give alle en oplevelse der passer til niveau og ambitioner. Hvis vi som klub skal være stærk skal vi også være bredtfavnende og her kommer også ideen om at gøre Vesthimmerlands Flyveplads til et luftsportscenter i fremtiden, hvor vi kan have flere aktiviteter og gennem et større samarbejde sikre, at flere af os kan komme ud at flyve på alle mulige tidspunkter. Bestyrelsen har taget dette op som et af de fremadrettede strategiske aktionspunkter.
Strukturen omkring bestyrelsen ændres også en smule, idet vi forsøger at indskrænke mængden af tid til møder ved blandt andet frigøre suppleanter fra møder og samtidig forstærke en driftsorganisation, der tager sig af den daglige drift, hvor der er sat driftsansvarlige på hvert område. Det betyder ikke, at de skal lave alt arbejdet, men sikre, at det bliver gennemført med de rigtige kræfter og budgetforudsætninger.
 
Da myndighedskravet til vores værkstedsorganisation desuden er, at den ansvarlige skal holde styr på hvem der arbejder med hvad, skal jeg allerede nu opfordre til at tage kontakt med de enkelte områdeansvarlige for at komme til at arbejde med det, der har størst interesse. Det er desuden mit store håb at få udpeget fly faddere til alle fly, således vi har en der holder sammen på opgaverne og teamet i løbet af sæsonen og dermed er bedst muligt forberedt til en vintersæson med vedligeholdelse.

Denne sæson vil som beskrevet komme til at være særdeles aktiv på mange fronter med mange fremadrettede aktiviteter. I løbet af året regner bestyrelsen således også at få sat rammerne for en fremadrettet strategiplan hvori også indgår en oversigt over forventede vedligeholdelsesaktiviteter på de enkelte fly fremadrettet. Det vil give os langt større overblik over både vores kommende tekniske og økonomiske udfordringer.

I strategiplanen vil også komme til at indgå et element omkring, hvordan vi kommer til at være mere socialt favnende og hvilke krav det vil stille til klubfaciliteter, hvis vi skal gøre det attraktivt også for familie at deltage i udflugter til flyvepladsen. En sådan strategiplan kommer ikke fra den ene dag til den anden, men i løbet af sæsonen tage form med flere og flere elementer til et endeligt oplæg, som vil skulle drøftes i klubben. Sigtet er at få inddraget erfaringerne fra medlemsundersøgelserne og AAS i opbygningen af en fælles stærk plan for fremtiden.
 
På det mere jordnære vil der dog også blive sat små projekter i søen, hvor vi i første omgang går efter at få Dimona porten gjort færdig. Når dette er overstået vil det sandsynligvis blive hangar forpladsen i vestenden, mens projekt ny spil vil blive styret af Erik med de ressourcer der er til rådighed. Jeg finder det vigtigt, at vi tager opgaver en efter en og får dem gjort færdig for at få oplevelsen af, at vi har fremdrift og kan gennemføre det vi sætter os for. Vi skal væk fra at have projekter, der trækker ud i det uendelige, da det er demotiverende, slider enkeltmedlemmer op og betyder frafald på den konto. Så hellere små korte men intensive indsatser, som man kan se resultatet af og få troen på, at vi kan rykke når vi vil. Spilprojektet afsluttes desværre ikke i helt samme tempo, hertil er opgaven for specialiseret og kompleks, men med en acceptabel indsats er prognosen nu, at det er klar til næste sæson.

I al denne snak om projekter, planer og fremtid må vi dog ikke glemme, hvad det hele drejer sig om; nemlig at få nogle rigtig gode flyveoplevelser og opleve kammeraterne stråle efter en god oplevelse. Her kan vi alle hjælpe hinanden til oplevelser, men også hjælpe med til at passe på hinanden. Vi skal huske på, at vi lever med en lov der idømmer straf uden rettergang, Tyngdeloven. Hvis vi alle har for øje ikke at komme på kant med den og hjælper vores kammerater med det samme kan vi få en masse rigtig god flyvning under trygge forhold. Det er mit håb og ønske, at alle kan komme på pladsen og have denne fælles tryghed, der er grundlaget for de store oplevelser både individuelt, men også i fællesskab med kammeraterne.
 
Med dette vil jeg slutte og ønske alle en rigtig god og sikker sæson 2012 med en masse gode oplevelser.

Frank Sandeløv
Formand
Vi har luftet ideen før, men nu er det ganske vist, at vi igen planlægger klubudflugt og svæveflyveferie Feldkirchen i Kärnten, i den sydlige del af Østrig, i perioden 17. – 27. maj 2012.

Triglav i Slovenien fra 11.000´

I første omgang skal vi bede om en interesse tilkendegivelse inden d. 15.april, hvorefter vi vil indbyde til orienteringsaften i klubhuset på EKVH. En aften for hele familien for at fortælle om dette herlige sted Feldkirchen tæt ved Ossiacher See, der byder på excellente muligheder for svæveflyvning og familieferie samme sted.

Foreløbig rejseplan og rejseinfo:

Svæveflyveferien er planlagt til at finde sted med afgang fra EKVH torsdag d. 17. maj kl. 1000 og hjemkomst søndag d. 27. maj om eftermiddagen.

Destination er LOKF, Flugplatz Feldkirchen (se www.lokf.at ), som er beliggende NV for Klagenfurt i et kuperet terræn med flot natur, søer, seværdigheder og i perioder sublim termik og nu og da bølger. NV for pladsen stiger terrænet gradvis op til GrossGlockner, der ligger ca. 150 km VNV for pladsen.

For informationer om pladsen, priser mv. findes det hele på hjemmesiden www.lokf.at .

Pladsen har egen campingplads, men ellers findes der et utal af overnatningsmuligheder i området (se bl.a. www.Feldkirchen.com og www.ossiach.com ). Vi brugte i 2010 Gasthaus Wadl, som ligger tæt på med gode værelser til rimelige penge. Er man mere til familiecamping med gode familieforhold, kan umiddelbart anbefales Camping Parth, www.parth.at , der har både camping og ferieboliger direkte ned til Ossiacher See.

Vi håber vi kan tage 3 fly med, LS-10, LS-4 og Duoen til at checke folk ud på området og give de knapt så øvede en assisteret oplevelse i bjergene nord for pladsen eller på grænsen til Slovenien og Italien. Desuden vil vi forsøge at give så mange familiemedlemmer som muligt en flyvetur i området.

Alle kan deltage i ferien, men de flyvemæssige forudsætninger er god flyvetræning og god flyslæbstræning, da der flyves med kort tov i til tider kraftig termik. Omkring det flyvemæssige vil vi gå i dybden med det på orinteringsaftenen.

Udover flyvning byder området på storslået natur, fin badesø (Ossiacher See), Sommer Rodelbahn, ørne borg med show, drypstenshuler, gamle Kz-lejre, al slags vandsport, shoppingmuligheder i Klagenfurt og meget mere. Kig på hjemmesider for Kärnten, Østrig.

I første omgang vil vi meget gerne have en tilkendegivelse f.sandeloev@privat.dk eller b.jakobsen@home3gvdnet.dk om man har lyst til at deltage i denne svæveflyveferie og en orienteringsaften. Efter denne orienteringsaften, sammen med andre klubmedlemmer, vil det være tid til endelig tilmelding.

For dem der efterfølgende så også måtte vælge at deltage i en sådan udenlandsk svæveflyvelejr, kan vi stille en på alle måder spændende svæveflyveferie, ud over det sædvanlige, i udsigt. Soloflyvning vil dog blive betinget af godkendt ud-checkning på pladsen og i bjergflyvning. Denne ud-checkning vil blive foretaget af Frank Sandeløv, der også vil være tildelt rettigheden til at tildele soloflyvningstilladelse.

Til orientering er vores kommende klubkammerater fra Aalborg Aerosport også inviteret med på turen, så vi kan lave et helt vikingeindtog i Kärnten.

Hohe Tauern Schneeblick fra sydøst i 13.000’ på en rimelig termikdag.

Med håbet om et højtflyvende forår.
Bjarne Jakobsen & Frank Sandeløv


Endnu en svæveflyvetur
...til Neustadt Glewe:

Frank Sandeløv og Poul Guldbæk (AAS) har snakket mere om udlandsture. Aalborg Aero Sport planlægger en tur til Neustadt Glewe 16.-20. maj 2012. Poul Guldbæk skriver i den anledning bl.a...

...Som du er inde på, vil nogle af os tage til Neustadt Glewe. Også her er I selvsagt meget velkomne. Derfor lidt supplerende info:

Neustadt Gleve ligger halvvejs mellem Hamborg og Berlin i Mecklenborg-Vorpommern i det tidligere Østtyskland. Det tager ca. seks timer at køre derned, så vi tager afsted onsdag før Kr. Himmelfartsdag til fyraften og er fremme lidt før midnat. Så kan vi godt være klar til at flyve næste morgen.

Området er præget af sandbund, store 'kollektivmarker' og en del skov. Den sandede bund gør, at jorden hurtigt tører igennem efter en regnbyge, og kun i tilfælde af stationære fronter eller lavtryk har vi oplevet flere dage uden flyvning. I maj er markerne relativt nysåede, og der kan findes gode landingsmuligheder overalt. Bortset fra en mindre lufthavn lige øst for pladsen er der frit luftrum næsten 100 km
i alle retninger. Der tilbydes både spilstart og flyslæb.

Der findes både gode og brugbare hoteller indenfor rækkevidde, og der er nok også mulighed for at campere ved pladsen. Måtte vejret udelukke flyvning en dag eller to, er barokslottet Ludvigslust og delstatshovedstaden Schwerin tæt på.

Er vejret godt, kan der flyves søndag også, idet vi kan køre hjemad i løbet af eftermiddagen og være hjemme ved midnatstid.

Vi er pt. fire tilmeldte fra AAS og plejer desuden at møde svæveflyvekolleger fra Silkeborg og Sydvestjysk.

Interesserede er velkomne til at kontakte mig for yderligere info.

VH
Poul Guldbæk
poul@guldbaek.net
+45 2182 9875

Væddemålsfest 14. april
Vi skal have afholdt forårets væddemålsfest. Det bliver som tidligere annonceret på lørdag den 14. april.
Tilmelding til spisning skal foretages til mig senest tirsdag den 10. april.
Jeg skal også bruge nogle, der vil hjælpe til med madlavning, bordpyntning etc. Meld tilbage til mig så hurtigt som muligt, hvis du har tid og lyst til at være med til at arrangere.
Med venlig hilsen
Niels Kristian Petersen
Mobil 26 23 66 12
Mail nielskp@yahoo.com
Gæt en pilot

Klik på billedet!  
Linket indeholder billeder af to velkendte herrer, der henholdsvis er færdig med traktormalingen, og arbejder på startvognen.
Men gæt en pilot...

Det store spørgsmål er, hvem er piloten på det midterste billede i det orange fly. Billedet skulle være fra 1983Mange flere informationer...
Husk som altid også at holde dig orienteret på
http://aviator.dk samt
http://www.dsvu.dk/


Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        
Udlånte fly     ...reserverede fly
Referater       ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
Hytteventeliste
Takstblad 2012  ...kontingent
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside
Bestyrelsens ansvarsområder og klubbens driftsorganisation, som .docx eller *.pdf Bestyrelse ansvarsområder sæson 2012 version 4. april 2012
Arbejdsområde Bestyrelsesansvarlig/ kontaktperson Mail/ tlf.
Myndighedskontakt Frank Sandeløv f.sandeloev@privat.dk /20326680
Repræsentation & Presse Frank Sandeløv f.sandeloev@privat.dk /20326680
Økonomi, budgetopfølgning Mogens Beltoft kasserer@aviator.dk / 61710220
Sekretariat Jørgen L. Mogensen sekretaer@aviator.dk / 61308645
Klubinformatør Jørgen L. Mogensen sekretaer@aviator.dk / 61308645
Klubarkiv Områdeansvarlig  
Medlemmer Jørgen L. Mogensen sekretaer@aviator.dk / 61308645
Uddannelse & almen flyveaktivitet Bjarne Jakobsen bjarne@bajak.dk / 30237030
Konkurrence Frank Sandeløv f.sandeloev@privat.dk /20326680
Flyveplads Frank Sandeløv f.sandeloev@privat.dk /20326680
Forsikring Bjarne Jakobsen bjarne@bajak.dk / 30237030
PR. & marketing Lars Brodersen lars@larslyn.dk / 26292848
Flymateriel Nils De Vos ndv@tdcadsl.dk / 20127237
Jordmateriel Nils De Vos ndv@tdcadsl.dk / 20127237
Bygninger Nils De Vos ndv@tdcadsl.dk / 20127237
Integration Aviator – AAS Frank Sandeløv f.sandeloev@privat.dk /20326680
Webansvarlig Lars Brodersen lars@larslyn.dk / 26292848
Tutten, kantinedrift Lars Brodersen lars@larslyn.dk / 26292848
Sociale arrangementer Niels K. Petersen nielskp@yahoo.com / 26236612
Klubkalender Lars Brodersen lars@larslyn.dk / 26292848
Strategiplan Frank Sandeløv f.sandeloev@privat.dk /20326680
Vedtægter & klubhåndbog Bjarne Jakobsen bjarne@bajak.dk / 30237030
Miljø Niels K. Petersen nielskp@yahoo.com / 26236612
Luftsportscenter Vesthimmerland Nils De Vos ndv@tdcadsl.dk / 20127237
AIC ansvarlig Bjarne Jakobsen bjarne@bajak.dk / 30237030
 

Aviator, Aalborg Svæveflyveklub
Driftsorganisation 2012


Ansvarsområde

Driftsleder

Mail/ tlf.

Værkstedsleder part G/ CAMO Erik Nørskov erik.norskov@mail1.stofanet.dk /40381163
Flyvechef Johan Frey flyvechef@aviator.dk / 30 27 69 41
Klubtræner Thomas Nymark thomasnymark@gmail.com / 40974969
Konkurrencechef Poul Guldbæk poul@guldbaek.net / 21829875
Flyveplads drift Aage Dollerup aage.dollerup@dlgtele.dk / 9863 1560
Vicevært/ bygningsansvarlig Niels Jørgensen niels.jorgensen@live.dk / 51 74 16 71
Tutteudvalg chef Henrik Sylvest tzylle@hotmail.com / 4038 1152
Web chef Lars Brodersen lars@larslyn.dk / 26292848
Festudvalg & arrangementschef    
Vej og områdeansvarlig Henrik Sylvest tzylle@hotmail.com / 4038 1152
Projekt nyt spil Alf Søe-Knudsen papirflyver@yahoo.com / 30 82 14 83
PR udvalg Lars Brodersen lars@larslyn.dk / 26292848
Jordmateriel Alf Søe-Knudsen papirflyver@yahoo.com / 30 82 14 83
Værkstedsleder part F Nils De Vos ndv@tdcadsl.dk / 20127237
Termikliga ansvarlig Johan Frey flyvechef@aviator.dk / 30 27 69 41