Aviator News nr. 106           <<forrige  næste>>  
12. marts 2012


Husk generalforsamlingen:
Søndag d. 18. marts 2012 kl. 13:00 i klubhuset.
Linket http://qnh.dk/aviator/gf2012.htm er opdateret med dokumenterne til forsamlingen. 
vel mødt
bestyrelsen  /Aviator, Aalborg Svæveflyveklub

Udlejning af de 4 små hytter.

Betingelserne for leje af hytterne er som bekendt stadig:

* En hytte kan lejes af aktive medlemmer af Aviator.
* Hytterne lejes for et år af gangen fra sæsonstart.
* Prisen er kr. 2000 pr. år, og betales forud.
* Tiltrængte reparationer/vedligeholdelser foretages af lejer, materialer betales af klubben.
* Nødvendige reparationer/vedligeholdelser vurderes årligt af bestyrelsen.
* Lejemål fortsættes normalt et år af gangen, indtil lejer opsiger aftalen.
* Lejemålet kan dog altid opsiges af bestyrelsen uden begrundelser.
Nyt 2012, lodtrækning til venteliste:
* Der etableres en venteliste til nye lejemål.
* Her i første omgang, vil rækkefølgen på ventelisten blive afgjort ved lodtrækning.
* Lodtrækningen foretages under evt. på ordinær generalforsamling d. 18. marts.
* Interesserede deltagere i lodtrækningen, skal sende mail til sekretær (eller bestyrelse) senest 17. marts 2012, eller være tilstede ved lodtrækningen.
* Herefter vil ventelisterækkefølgen være først til mølle, efter email til sekretaerAaviator.dk
* Accepterer førstepladsen på ventelisten ikke umiddelbart et nyt lejemål, fjernes medlemmet fra listen.S-teori undervisning
Årets undervisning i S-teori er i fuld gang. Det foregår denne gang i Huset i Hasserisgade.
Husk PFT-aften 15. marts

Flyvechefen inviterer til PFT aften på EKVH torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19:00.
Medlemmerne fra Ferslev er også inviteret, så måske man kan møde en ny klubkammerat :-)
Spørgsmål

Standerhejsning
Lørdag d. 24. marts 2012

Mange flere informationer...
Husk som altid også at holde dig orienteret på
http://aviator.dk samt
http://www.dsvu.dk/


Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        ...diverse datoer
Udlånte fly     ...reserverede fly
Referater       ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside