AVIATOR
Aalborg Svæveflyveklub

Dokumenter til ordinær generalforsamling i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub d. 18. marts 2012, kl. 13:00
Dagsorden, beretning, regnskab, budget, forslag, m.m.. 

Siden opdateres senest 11. marts 2011 med de sidste dokumenter.

*  vedtægterne
*  dagsorden
*  beretning
*  revideret regnskab_2011 samt budget 2012 opdateret 19. marts 2012
*  takstblad   (...se på aviator.dk)
*  Der er ikke indkommet forslag