Aviator News nr. 114           <<forrige  næste>>  
29. januar 2013


De af piloterne som har været med i klubben ca. 10 år kender med garanti dette fly. Det er vores Ka7, som vi solgte i 2003 til en finsk klub. Da havde det arbejdet på EKVH siden 1971-1972.

Gert Frikke fik billedet fra Niels Ebbe Gjørup, som fotograferede det i Litauen i sommers. Så det er stadig "flying strong". Herligt. Historien melder umiddelbart ikke noget om hvorfor det var i Litauen, men på det store billede kan man tydeligt se det stadig er på finsk register.
Se i øvrigt også news nr. 55 om samme fly, hér var det fotograferet i Østrig.


Nedenstående tekst er gentagelse fra det udsendte nyhedsbrev Aviator News 114...

Ekstraordinær generalforsamling
Som orienteret på Nytårskuren d. 12 januar, vil der i løbet af kort tid blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse søndag d. 24. februar 2013 kl. 10. På den ekstraordinære generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Forslaget til vedtægtsændringer bliver udsendt sammen med indkaldelsen.
 

Nyheder siden sidst på
www.aviator.dk
* Nye vedtægter
* Nytårskuren 2013
* Energirenovering af klubhuset
... følg med på www.aviator.dk
 
 
Reminder fra Aviator News nr. 113...
Ordinær generalforsamling
Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
søndag d. 17. marts 2013 kl. 10:00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 17. februar 2012
Beretning, regnskab, forslag m.m. udsendes senest d. 10. marts. Det udsendes således at linket
http://qnh.dk/aviator/gf2013.htm opdateres med dokumenterne
Gem linket!
vel mødt
bestyrelsen  /Aviator, Aalborg Svæveflyveklub
 
 
Reminder fra Aviator News nr. 113...
Flyudlån 2013 - ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for lån af fly i 2013 bliver 31. januar.  Af hensyn til piloternes sommerferieplanlægning kan fristen dårligt ligge senere. Senere ansøgninger er stadig mulige. Men ansøgninger indkommet senest 31. januar har førsteprioritet, og ansøgerne vil hurtigst få besked. Link til ansøgningsskema: 
http://www.aviator.dk/Joomla_1.5.15-Stable-Full_Package/images/stories/staticcontent/flyudlaan.pdf 
 


Aviator News Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        ...diverse datoer
Udlånte fly     ...reserverede fly
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside