Aviator News nr. 115           <<forrige  næste>>  
12. februar 2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
søndag d. 24. februar 2013 kl. 10:00 i klubhuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til vedtægtsændringer
3. Eventuelt

Efter et længere forarbejde, herunder diskussion under Nytårskuren-2013, fremlægger bestyrelsen et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget kan hentes ved at klikke her.

Hensigten med ændringerne er at bringe vedtægterne i overensstemmelse med nutidens forhold i og omkring klubben, at forenkle vedtægterne, at gøre det muligt at inkludere andre luftsportsgrene i klubben, at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer og at forberede team-organisering i arbejdet i klubben.

Vel mødt d. 24. februar
Bestyrelsen

Aviator, Aalborg Svæveflyveklub


Aviator News Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        ...diverse datoer
Udlånte fly     ...reserverede fly
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside