Aviator News nr. 116           <<forrige  næste>>  
24. februar 2013

Hej igen alle

Vi havde ekstraordinær generalforsamling i dag, om vedtagelse af de nye vedtægter.

Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af stemmeberettigede, incl fuldmagter, er tilstede på generalforsamlingen. Klubben har i dag 80 aktive medlemmer, det kræver at 54 stemmer skulle være tilstede. Der var kun 17 tilstede, så generalforsamlingen var ikke endelig beslutningsdygtig. I følge de gamle vedtægter indkalder vi hermed til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Den nye ekstraordinære generalforsamling fastsættes til 1 time før den ordinære generalforsamling, altså til søndag d. 17 marts kl. 09:00.

så hermed...

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
søndag d. 17. marts 2013 kl. 09:00 i klubhuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til vedtægtsændringer
3. Eventuelt

Efter et længere forarbejde, herunder diskussion under Nytårskuren-2013, fremlægger bestyrelsen et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget kan hentes ved at klikke her.
Hensigten med ændringerne er at bringe vedtægterne i overensstemmelse med nutidens forhold i og omkring klubben, at forenkle vedtægterne, at gøre det muligt at inkludere andre luftsportsgrene i klubben, at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer og at forberede team-organisering i arbejdet i klubben.

Vel mødt
BestyrelsenFlyvning i Udlandet

Flyvechefen meddeler: Af forsikringsmæssige årsager skal flyvechefen godkende piloter til flyvning i udlandet. Godkendelsen skal fornys hver sæsonstart. Hvis I vil til udlandet for at flyve eller vil flyve til udlandet skal I derfor først kontakte mig.

mvh. johan@frey.dkPFT-teori, 14. marts
Flyvechefen inviterer til PFT aften på EKVH torsdag d. 14. marts 2012 kl. 19:00Aviator, Aalborg Svæveflyveklub,
følg i øvrigt altid seneste nyt fra klubben på www.aviator.dk


Aviator News Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        ...diverse datoer
Udlånte fly     ...reserverede fly
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside