Aviator News nr. 117           <<forrige  næste>>  
23. marts 2013


Generalforsamlinger

Vi har haft to ekstraordinære generalforsamlinger i foråret for at få ændret vedtægterne, efterfulgt af den ordinære generalforsamling 17. marts 2013.
De to ekstraordinære generalforsamlinger ændrede vedtægterne på nogen punkter:
* Det er bl.a. nu muligt engang at inkludere andre luftsportsgrene i klubben (f.eks. ultralet) uden at skulle vedtægtsændre først.
* Bestyrelsen er ændret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer. Tanken var at ændre bestyrelsen fra en arbejdende bestyrelse, til en ledende bestyrelse.
* se hele vedtægtsforslaget i aviatornews nr. 115

Referater fra forsamlingerne:
0159 refgenfors130317.pdf generalforsamling 17. marts 2013
0158 refexgenfors130317.pdf ekstraordinær generalforsamling 17. marts 2013
0157 refexgenfors130224.pdf ekstraordinær generalforsamling 24. februar 2013På den ordinære generalforsamling i søndags valgtes altså ny bestyrelse, som efter konstituerende bestyrelsesmøde har fået følgende ansvarsområder

Frank Sandeløv, formand (direkte valgt)
Jens Bonderup Kjeldsen, næstformand samt flyvning.
Mogens Beltoft, økonomi
Nils de Vos, bygninger og materiel
Lars Brodersen, sekretærgeneralforsamlingen 17. martsDimona systemkendskab 13. marts 2013
Vi forsøger at få sat gang i Dimonaomskolinger straks efter sæsonstart. Der træder nye regler i kraft, men hvis man kommer igang nu, har piloten chancen for at kunne afslutte uddannelsen efter gamle regler. Steen Thomasberg havde inviteret til teoriaften d. 13. marts omkring systemkendskab til Dimonaen. Der var mange interesserede mødt frem til gennemgangen, og de fik noteret i logbogen for deltagelse i aftenen.

 

Dimona systemkendskab 13. marts 2013


Vintervedligehold
Vintervedligeholdelsen på flyene er stort set færdig. Der mangler lige den sidste polering af LS6'eren. Puchazcens vinger er tilbage fra  reparation og klar til  brug. Men ellers er alle fly og enkelte trailere klar til brug. Ikke alle trailere blev tjekket i forbindelse med forårsklargøringsdagen. Derfor bør man kigge efter i den dertil indrettede mappe i kontoret (”Trailer checklister”), før man kører af sted, og så selvfølgelig udføre det fornødne inden afgang.

Sæsonstart på lørdag
Formanden lader meddele, at standerhejsningsprocessen/-ritualerne går i gang lørdag d. 23. marts kl. 09:00.
Efterfølgende er der udsigt til flyvning vha. asfaltbanen.
Og allerede dagen efter (søndag d. 24. marts) er vi i gang igen med flyvningen begyndende med briefing kl. 09:00.
Der er også udsigt til fem fede flyvedage i Påsken; Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, Påskesøndag og Påskemandag; alle dage med briefing kl. 09:00
God sæson til os alle!
Venlige hilsner, Lars Brodersen

Lørdag 23. marts. Nyd det mens I gør det, gør det mens I kan det!  ...afsluttede formand Frank Sandeløv sin tale før flaghejsningen. Ordene var en slet skjult hentydning til, at i vores branche kan en skavank, som for andre mnennesker ikke betyder så meget, pludseligt sætte en stopper for vores hobby. Helbredet skal være i orden. Traditionen tro var det yngste og ældste tilstedeværende medlem som fik ansvaret for flaget. Det blev så i dag Aage Dollerup og Michael Rønaa. Formanden fortalte at fra denne sæson er alle "Aalborg-klubberne" igen samlet i een klub. Vi har i mange år været fordelt på forskellige klubber, bosiddende på flyvestationen, i Borup, i Ferslev og på Vesthimmerland. Aviator har rødder helt tilbage til 1932, så det bliver klubbens sæson nr. 81. Og nu er vi samlet igen, så det en større klub med flere medlemmer, flere fly, flere instruktører. Det er rigtigt spændende. Lav nogen gode resultater til klubben, flyv sikkert når I gør det, og nyd det mens I gør det! 


standerhejsning 23. marts 2013


www.aviator.dk

* Skygader over EKVH d. 21. marts 2013, se forsiden på www.aviator.dk
* Kontoroprydning i klubhuset, se forsiden på www.aviator.dk
* Se bestyrelsesreferater... log ind på medlemssiden www.aviator.dk


Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        ...diverse datoer
Udlånte fly     ...reserverede fly
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside