Aviator News nr. 118           <<forrige  næste>>  
26. april 2013

FLYVELOPPER & ÅBENT HUS
Lørdag d. 4. maj 2013 på EKVH


Forberedelserne til årets Åbent Hus i Aviator er ved at tage form. Denne gang kombineret med et loppemarked for at få ryddet op i vores overskydende materialer efter sammenlægning først af Aviator og Aalborg Svæveflyveklub og sidenhen med Aalborg Aerosport.

Dette er en invitation til at deltage med loppesalg, og opfordring til at støtte klubben nogle timer med din hjælp til at gennemføre arrangementet.

Dagen byder på salg af klubbens overskydende materiale i tidsrummet 10 – 16, ligesom medlemmer opfordres til at deltage med deres egne lopper og sælge disse på dagen. Hangar og vognhangar vil blive åbnet for opstilling af salgssteder. Du tilmelder dig som loppesælger og hjælper til klubbens loppesalg til Claus Vad (clausvad@gmail.com) eller Mikkel Johnsen (mikkelaik1@live.dk). Dine egne ikke-solgte lopper skal du tage med hjem, når arrangementet er overstået. Håbet er at få rigtig mange besøgende og dermed få gjort opmærksom på klubben, samtidig med at både medlemmer og klub kan få lidt penge i kassen.

Annoncering af loppesalget og Åbent Hus går i gang i lokalpressen i næste uge, samtidig med ophængning af plakater og flyers i lokalområdet (Aars, Farsø, Løgstør) og så mange steder som muligt i hele det Vesthimmerland og Aalborg-området. I bestyrelsen har vi en ambition om i 2013 at gøre det lettere for de nuværende medlemmer at komme videre med deres flyvning, men også at få 10 - 12 nye medlemmer. Dette arrangement er en væsentlig del af denne plan for rekruttering af nye medlemmer. Så har du en mulighed for at hænge plakater op i det lokale supermarked eller lignende kontakt da Claus Vad for tilsendelse af materialer til ophængning.

Fredag d. 3. maj gør vi klar til loppemarkedet ved at rydde vognhangaren for transportvogne og stille klubbens egne lopper op til salg og samtidig få evt. ekstra plads gjort klar til opstilling af medlemmers egne salgssteder. For medlemmer vil vi stille et område på ca. 3 x 3 m til rådighed for opstilling af egne lopper, som fx nips, tøj, værktøj og andet godt, du mener, kan indbringe en skilling. Til dette arbejde om fredagen har vi behov for hjælp fra ca. 5 mand.

Claus Vad har tidligere på chatten beskrevet programmet for dagen, men lad os tage den en gang mere for lørdagens program

> Kl. 0800 går vi i gang med at rydde flyene ud af hangaren, lave daglig tilsyn og lave startopstilling.
> Kl. 0900 daglig briefing med fordeling af opgaver og fly for dagen
> Kl. 0915 stiller vi de sidste lopper op i hangaren sammen med private lopper, så al loppesalg foregår under tag.
> Kl. 1000 kommer gæsterne (forhåbentlig) strømmende og loppemarked og gæsteflyvning åbner. Specialpris for gæstestart på dagen kr. 150 for en start. Gæstestarter vil have prioritet frem for anden flyvning og skoling sker i det omfang der er ledig kapacitet. Der er behov for gæstestartspiloter, primært instruktører, så gæsterne kan få en flyvetur.
> Kl. 1100 Intro-briefing for gæster i klubhuset omkring det at blive medlem af klubben og muligheder og forpligtigelser forbundet hermed.
> Kl. 1230 2. Intro-briefing for gæster.
> Kl. 1400 3. Intro-briefing for gæster.
> Kl. 1600 Officielt slut – gæsterne forlader pladsen og rester af loppemarked pakkes sammen.
> Kl. 1800 Oprydning, afslutning af flyvedag og pakning af hangar.
> Kl. 1830 Fælles aftensmad for medlemmer. (tilmelding koordineres på morgenbriefing).

En sådan dag afvikler sig ikke helt af sig selv og der er derfor hjælp til at gennemføre de forskellige opgaver. Følgende praktiske ansvarsområder, mens gæsterne er der:
 ·  Betjening af tutten, dvs. salg af vand/mad/kaffe/is til gæster.
 ·  Flyveplads-guider, der kan eskortere gæster sikkert til/fra klub- og loppe området til startstedet.
 ·  Opsætning af sikkerhedsbånd (gangsti) og skilte, der indikerer toilet, mad, parkeringspladser mv.
Samlet vil der mere eller mindre konstant være op mod 5 mand (m/k) i gang med opgaver, der relaterer sig specifikt til gæsterne, hvis vi skal gennemføre det på en måde, der både er imødekommende og sikker. Vi har derfor behov for at få nogle til at byde ind på de forskellige poster, og det må også her gerne være passive medlemmer og familie. Alle der vil være med til at gøre os selv godt er velkomne; tilmelding til specifikke opgaver kan ske til Claus Vad, gerne på forhånd så vi har styr på, hvem der er til stede på dagen.

Det er bestyrelsens og mit håb, at vi kan få dette lavet til en rigtig god dag for klubben, så vi kan fortsætte den fremgang, der startede sidste år, der både betyder oprydning og omsætning til kontanter, men også bereder vejen for den medlemstilgang, der er så bydende nødvendig, hvis vi gerne vil opretholde klubben og udbygge den til noget endnu mere attraktivt for medlemmerne.

Mød op til en dag, der kan blive rigtig god og udbytterig på mange måder og vær med til at hjælpe Aviator Aalborg svæveflyveklub en tak videre. Vel mødt til nok en god dag på EKVH lørdag d. 4. maj.

Og det var Claus Vad (clausvad@gmail.com), du tilmelder dig hos.

Venlig hilsen,
Formand FrankNye pokalregler i Aviator pr. 15. april 2013
Uddannelse i DSvU efter 8. april 2013
Mandag d. 8. april 2013
...udnyttede Tzylle sæsonens hidtil bedste vejr til at flyve sig en ordentlig tur i den nordlige del af Jylland. En trekant fra EKVH - Skanderborg - Stauning - Retur.Bestyrelsesreferater  ... se under login på klubbens hjemmeside www.aviator.dk


Aviator flyudlån 2013
18/4-03/5 Lars Brodersen     LS10(2W) Østrigstur
20/4-27/4 Peter Fritsen      LS4(PX) Spring Cup, flyet retur 28/4 10:00
20/4-28/4 Claus Vad          LS4(G4) Spring Cup
...aflyst 14/2 (Spring Cup overtegnet)
08/5-12/5 Jens B. Kjeldsen   LS3(00) Neustadt-Glewe klubtur
08/5-12/5 Ole Borup          LS4(PX) Neustadt-Glewe klubtur
07/7-19/7 Peter Fritsen      LS4(PX) SAC/Junior DM
20/7-28/7 FlyINverted EKVH  (Lis Arneberg) ACRO, ASK21, Puchacz, Dimona. Anden flyvning med disse fly efter aftale med FlyINverted
   ...listen er pr. dato 25. april 2013, men se altid linket nederst for opdateret liste.Østrig  ...lige nu
Som det ses ovenover har Lars Brodersen LS10 med i Østrig lige nu. Han har sendt nogen postkort hjem  med teksten "Det er svært at være sur med disse flyveforhold." Se dem på forsiden af www.aviator.dk   ...et eksempel:


Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv ...tidligere Aviator News wwww.qnh.dk
Kalender        
Udlånte fly