Aviator News nr. 119           <<forrige  næste>>  
2. juli 2013Sommerlejr
Lokalaviserne NørresundbyAvis, MidtVest og VejgaardAvis bragte 1. juni en virkeligt flot omtale af klubbens kommende sommerlejr. Der var et stort billede på forsiden samt hele side 6: http://www.e-pages.dk/vejgaardavis/141/

...følgende sakset fra Niels Jørgensens mail til chatten 20/6...
Sommerlejr, (skolingsuge) på flyvepladsen EKVH
Fra lørdag d. 6. til lørdag d. 13. juli inklusive.
På hverdagene mandag d. 8. til fredag d. 12. vil der være briefing kl 10.
Om aftenen er der  fællesspisning med tilmelding ved briefingen (morgenmad og frokost efter eget ønske og arrangement).

Vi håber på godt flyvevejr og masser af gode  flyveoplevelser,
så kig forbi flyvepladsen, alle er velkomne også nye medlemmer!

Husk at der er sommerfest lørdag d. 13. juli. Info og tilmelding følger senere.

Venlige hilsner
Niels Jørgensen

Talentkursus 2013
Svæveflyveklubberne har modtaget indbydelse til Talentkursus 2013. Klik på billedet for at hente...
Flyvelopper og Åbent Hus

I sidste news fortalte vi om det planlagte arrangement d. 4. maj.
Nordjyske Stiftstidende nåede 28. april også at fortælle læserne om dagen, klik på artiklen for at se den, samt se et par billeder mere fra dagen hér:
billeder

Disse avisartikler er betydningsfulde for klubben, vi kommer i kontakt med langt flere potentielle medlemmer end det ellers er muligt. Det er også langsigtet PR. Teorierne siger, at der sagtens kan være et nyt medlem som reelt beslutter sig at "flyve engang" efter at have læst artiklen. Måske går der 5 år inden han får tid, men til den tid kan han sagtens stadig huske hvor klubben lå. Han har jo tænkt på det hele tiden. Så selv om arrangementet eller artiklerne måske en gang imellem ikke umiddelbart synes at give bonus dagen efter, så kan de sagtens have langsigtet effekt.   

Pluk fra Aviator-bestyrelsesreferater forsommeren 2013Nye regler for medical: Se om nye regler i Bulletin 2013 / 20 fra KDA.


...efterfølgende modtog vi nedenstående jordnære indlæg fra Jens:

Jens Elmeros, 9. juni 2013
Om LAPL-certifikat og LAPL-helbredserklæring
D. 8. april 2013 trådte EASAs nye certifikatbestemmelser i kraft. Dvs. at det er de så ikke helt alligevel.
For S-piloter (og PPL-A piloter) kan en ny kategori certifikat og helbredserklæring (medical-certificatet) være af interesse. Det hedder "Light Airplane Pilot License", forkortes LAPL.
Svæveflyvepiloter kan få en LAPL-helbredserklæring. Det betyder en mindre omfattende undersøgelse, f.eks er der ikke noget krav om EKG. Gyldigheden er 5 år ved alder under 50. Over 50 år er gyldigheden 2 år og stadig uden krav om EKG.
Men man kan ikke fungere som instruktør på LAPL-S, ej heller kan man få instrument rating (LAPL-A), og enhver form for godtgørelse i forbindelse med flyvningen er heller ikke lovlig. (Det har formentlig betydning for hvem, der må flyve med betalende gæster og demonstration for kommende elever.)
Til en LAPL-helbredserklæring hører et LAPL-certifikat; enten LAPL-S eller LAPL-A osv.
Et dansk S-certifikat blev pr. 1.april 2013 ophøjet til et ”EASA-S” uden ændring indtil videre, og det betyder, at der kræves helbredserklæring klasse 2 (som hidtil).
Så hvis du vil have LAPL-helbredserklæring skal du skifte dit nuværende ”flyvepap” ud med et LAPL-S. Det kan du bare desværre ikke endnu, da Trafikstyrelsen ikke har kræfter til det i øjeblikket. Måske kan du få noget midlertidigt, men ingen ved, hvor længe du skal vente. Og det er ulovlig flyvning, hvis ikke der er den rette sammenhæng mellem grund-certifikat og helbredserklæring.
Derfor VENT. Når der er hul igennem, kan du søge om et LAPL-S (eller LAPL-A) i Trafikstyrelsens certifikatkontor, med mindre du altså vil fortsætte med at være instruktør. Efterfølgende henvender du dig til en flyvelæge for at få en LAPL-helbredserklæring.
Om man i Trafikstyrelsen vil melde ud, hvornår man er klar? Who knows?
Så kort og godt: Vent!
Heldigvis er flyene og vejret ligeglade – så flyv og vær glad efter de sædvanlige retningslinjer.
Jens Elmeros
flyvelæge


Nye døre og vinduer
Har du bemærket at der er kommet helt nye døre og vinduer i klubhuset? Et par medlemmer har gjort en betydelig indsats for klubben her!


Gebyrer, licenser, aerobaticratings:

* Nye certifikatgebyrer:
Link til Bulletin 2013 / 21 fra KDA. Linket fortæller at de upopulære årsgebyrer bortfalder pr. 1. juli.
* Sportslicenser: Link til Bulletin 2013 / 24 fra KDA. Information om udstedelse og fornyelse af sportslicenser.
* Aerobatic rating til certifikater:
Link til Bulletin 2013 / 25 fra KDA.

 

Husk stadig at se aviator.dk for sidste nyt fra klubben


Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv ...tidligere Aviator News wwww.qnh.dk
Udlånte fly