Aviator News nr. 120           <<forrige  næste>>  
23. september 2013


Vi starter denne news med en "sidste øjebliks" gentagelse af tidligere udsendt invitation på www.aviator.dk til årets siderorsfest...


Siderorsfest
Vi fortsætter i år med vores nye tradition og indbyder hermed til et brag af en fest – Siderorsfesten hvor vi vil fejre hinandens præstationer indenfor flyvetimer og vise vores mænd, koner og kærester, at vi kan fejre med stil.
Festen afholdes lørdag d. 28. september 2013 kl. 1800 i klubhuset på EKVH.
Program:
* kl. 1800 velkomst m. velkomstdrink.
* Ca. kl. 1830 servering af forret.
* Ca. kl. 1900 introduktion til ceremonidel.
* Ca. kl. 1915 servering af hovedret.
* Ca. kl. 2000 ceremoni 1. del. Nye piloter på sideroret.
* Ca. kl. 2030 servering af dessert m. kaffe
* Ca. kl. 2100 ceremoni 2.del.
* Ca. kl. 2145 dans til musik fra klubbens DJ.
Menu:
Forret: Vandbakkelse med hønsesalat
Hovedret: Chilimarineret skinke med flødekartofler og salat
Dessert: Frisk frugttærte m. marcipan og creme.
Pris pr. kuvert: kr. 165,00.
Drikkevarer: Øl, vin, vand og sludrevand til tuttens uhørte lave priser.
Dress Code: Festlig med velsmurte dansesko.
Tilmelding: Senest d. 23. september til f.sandeloev@privat.dk
Kunne du ikke være med sidste år skal du ikke snyde dig selv for dette års mulighed for at komme på sideroret og være med til en fest med klasse.
Ligesom sidste år bedes alle aktive deltagere i festen og samtlige aktive medlemmer af klubben oplyse personligt total antal svæveflyvetimer fløjet indtil 31.08.2013 til ovenstående mail-adresse.
Frank SandeløvMedlemsmødet 2. august
Der var på forhånd indkøbt kød til grillen,
og mødet blev da også afholdt ude på terrassen   ...i det fremragende sommeraftensvejr. Referat fra mødet ses her.
samt et par billeder.
Nye regler for medical:
Berigtigelse: LAPL-helbredserklæring og LAPL-certifikat  PDF    

I et tidligere nummer af Aviator News oplyste jeg om LAPL-helbredserklæring mv. Nu er jeg blevet gjort opmærksom på, at tingene er mere på plads, end jeg forudsatte. Trafikstyrelsen kan oprette midlertidige LAPL-certifikater, og gør det gerne, dersom man anmoder om det.
Om LAPL-certifikat ønskes, skal du altså sende ansøgning om ændring til Trafikstyrelsens certifikatkontor, og når det foreligger, opsøge din flyvelæge og bede om en LAPL-helbredserklæring.
Husk: til en LAPL-helbredserklæring hører et LAPL-certifikat. Man kan roligt vente til kort tid før, den gamle klasse-2-helbredserklæring udløber.
Inden du søger om evt. ændring af dit certifikat fra det traditionelle S-certifikat til LAPL-S-certifikat, bør du sætte dig grundigt ind i, hvordan det påvirker dine rettigheder, som er begrænsede med et LAPL-certifikat. Instruktør kan du fx ikke blive med et LAPL-S-certifikat. Men må du udføre bjergflyvning? Skyflyvning? Kunstflyvning? osv.

Jens Elmeros, flyvelæge.


 

Vinterens S-teoriundervisning  opdateret
Teoriundervisningen til S-teorien starter efter nytår, der bliver undervisning tirsdag og torsdag aften med start i uge 2 (tirsdag d. 7. januar).
Teoriprøven forventer vi vil være omkring 1. april.
Stedet for undervisning er ikke fastlagt endnu, det bliver enten i Aalborgområdet eller på EKVH. Dog vil undervisning i Love og Bestemmelser foregå i Dronninglund.
Torben Solberg er koordinator for undervisningen, og vil meget gerne have tilmeldinger hurtigst muligt. Hvis du vil deltage kan du sende en mail til torben.solberg@skylinemail.dk eller ring/SMS til 2385 5768.

Hvis du har spørgsmål vedrørende teoriundervisningen, så kontakt Torben.
Så snart programmet ligger fast, vil det blive sendt til de tilmeldte.


Husk at besøge aviator.dk for sidste nyt fra klubben

...f.eks. at Tzylle er blevet ny jordmaterielværkstedsleder,
og et billede fra Christians soloflyvningAviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv ...tidligere Aviator News wwww.qnh.dk
Udlånte fly