Aviator News nr. 123           <<forrige  næste>>  
04. februar 2014

Ordinær generalforsamling

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 22. marts 2014 kl. 13:00 i klubhuset på EKVH.
Dagsorden ifølge vedtægternes §5.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 22. februar 2014.
Beretning, regnskab, forslag m.m. offentliggøres på klubbens hjemmeside www.aviator.dk senest d. 14. marts 2014.
Vel mødt!
Bestyrelsen i Aviator - Aalborg Svæveflyveklub
Flyudlån 2014 - ansøgningsfrist forlænget
Ansøgningsfristen for lån af fly i 2014 var ifølge bestyrelsen 31. januar. Der er dog opstået tvivl om hvorvidt dette har været meldt tydeligt ud?? Derfor er fristen forlænget til den 15. februar 2014. Senere ansøgninger er stadig mulige. Men ansøgninger indkommet senest 15. februar har førsteprioritet, og ansøgerne vil hurtigst få besked. Inden den 31. januar var der indkommet en række ansøgninger som bestyrelsen har godkendt:
http://qnh.dk/aviator/aviatorflyudlaan.htm
Ansøgningsb
lanketten finder du på hjemmesiden under "regler, blanketter ...  (...linien opdateret 27. feb. 2014)


Resume fra flyvechef/s-kontrollant møde den 25-1-2014

 Alf Søe-Knudsen, flyvechef Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Gennemgang af, hvordan det i 2013 stod til med gennemførte S-kontrollantbesøg i klubberne. Kort sagt, så er det tre år siden vi i Aviator, samtidig med Skive, Viborg og Billund, havde det sidste besøg, så vi kan nok godt forberede os på et i Aviator i år!
 Noget af det, DSVU havde bemærket i 2013-besøgene i de øvrige klubber, var manglende politiker omkring flyvning i udlandet samt for udsætning af turbomotorer. Der ud over vil der i 2014 også være fokus på værkstedsorden, spiljournaler samt spilstarter og test af wirebrud med dagens instruktør.
 Under gennemgangen af havarier blev det også nævnt, at der er kommet nye definitioner på, hvad der skal gøres i tilfælde af alvorlige hændelser. Det er derfor værd at studere BL-8-10A og AIC B 21/13. Det vil her nok være en ide at udarbejde en tjekliste til Aviators fly, så piloten ved, hvad han/hun skal gøre, hvis uheldet er ude.
 Det skal her lige bemærkes, at man, ved havari med udenlandsk registrerede fly, der opereres i danske klubber, som udgangspunkt skal gøre det samme, som hvis uheldet er ude med et OY- registeret fly.
 Som det ser ud nu, kommer vores skoleaktivitet til at foregå under DSVU ATO (Approved Training Organisation) fra 8. april 2015. Uddannelser påbegyndt før denne dato skal være færdig gjort inden den 8. april 2016. Da de nye regler ikke har den todelte instruktøruddannelse, som vi har nu med HI- og FI-kurser, skal vi have alle vores HI’ere udannet til FI inden d. 8. april 2015. Der vil dog for de HI-instruktører, der uddannes i 2014, blive afholdt et FI-kursus i 2015. Der ud over skal de nuværende FI’ere på et af de tre efteruddannelsesseminarer, der afholdes i efteråret 2014. Det skal lige nævnes, at der i år vil blive afholdt tre FI-kurser samt et HI-kursus.
 Rent praktisk kommer de nye regler højst sandsynligt til at betyde, at vi ikke længere må skole folk alene på TMG. Vi må dog bruge op til 7 timers TMG-flyvning under svæveflyvningsuddannelsen.
 Det skal her også bemærkes, at mange af vores hidtidige indstiksbeviser vil blive erstattet med certifikater og et dertilhørende udstedelses gebyr. Så hvis du fx ønsker et slæbebevis eller kunstflyvningsbevis, vil der nok være ca. 1100kr at spare ved at få det gjort i 2014.
 Det skal også nævnes, at når ATO’en kommer op at køre, vil vores teoriprøver blive afholdt på AMU-centre. Dette sker for, at disse kan afholdes digitalt på samme måde som alle andre prøver under trafikstyrelsen (krav fra trafikstyrelsen). Fordelen for os vil her være, at der kan afholdes prøver flere gange om året end nu.
 For flere detaljer omkring de nye certifikat regler se:
http://www.egu-info.org/dwnl/Part%20FCL%20for%20glider%20pilots.pdf
mvh Alf

 

S-teoriundervisningen...
...er i fuld gang. Her et billede fra tirsdag aften d. 21. januar.
Den nye hjemmeside

Lars Brodersen fortæller, at den nye hjemmeside ser ud til at gå i luften d. 1. marts 2014, selvfølgelig på webadressen www.aviator.dk. Der kan i den forbindelse forekomme et mindre afbrud i at der overhovedet kommer noget på skærmen. De email-baserede chat-funktioner, som vi kender i dag, bliver lukket og slukket for altid ved samme lejlighed. Der følger mere information om den nye hjemmeside inklusive det nye chat-forum inden d. 1. marts.


Aviator News Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv ...tidligere Aviator News wwww.qnh.dk
Udlånte fly