Aviator News nr. 126           <<forrige  næste>>  
30. december 2014


NytårsNews 2014/2015

Her er en kort beskrivelse af nogle af de aktiviteter der er planlagt i 2015, jeg håber at vi kan fylde klubhuset den 24. januar hvor vi holder Nytårskur og medlemsmøde og vil uddybe det yderligere.

I ønskes alle et Godt Nytår, vi ser frem til en forrygende flyvesæson i 2015

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

 

AVIATOR kalenderen for sæsonen 2015 (som den ser ud pt!)

             Tirsdag d. 6. januar 2015 – Teoristart (se mere på hjemmesiden)

             Lørdag d. 24. januar 2015 - Nytårskur og medlemsmøde

             Onsdag d. 25. februar 2015 - Strækflyvningskursus

             Onsdag d. 4. marts 2015 - FLYGMET-intro (meteorologi-opfrisker)

             Onsdag 11. marts 2015 - FLARM/logger-introduktion

             Lørdag 14. marts 2015 Forårsklargøring

             Lørdag d. 21. marts 2015 – Generalforsamling

             Lørdag d. 28. marts 2015 - Standerhejsning

             Fredag d. 1. maj til søndag d. 3. maj 2015 – NOM (Nordjyske Mesterskaber)

             Lørdag d. 9. maj 2015 Åbent Hus i Luftsportscenter Vesthimmerland

             Lørdag d. 27. juni 2015 til søndag den 5. juli 2015 – FlyINVerted

             Lørdag d. 4. juli til søndag d. 12. juli 2015 - Skolingsuge og sommerlejr

             Lørdag d. 11. juli 2015 – Sommerfest

             Lørdag d. 22. august 2015 - Fly-In på Luftsportscenter Vesthimmerland

 

Vintervedligehold

Her frem til jul har vi undgået store forsinkelser, og vi har fulgt planen for vedligehold af klubbens fly, men her er en lille opfordring til flyfadderne. Vi vil foreslå at man bruger chatten og/eller kalenderen til at fortælle hvornår der arbejdes.

Baggrunden for dette, er at vi har hørt fra flere som er mødt op lørdag eller søndag kl. 10 (hvor vi ifølge hjemmesiden har vintervedligehold) uden der har været aktivitet?

Den anden opfordring er til at møde op til vintervedligehold!

For at vi kan flyve om sommeren, så kræver det at vi alle hjælper hinanden med at få vedligeholdt flyene om vinteren!!

Planen over hvornår flyene er på værkstedet finder I her: http://www.aviator.dk/2014-01-11-01-43-56/hvad-koster-det-at-svaeveflyve/8-alt-om-klubben/7-fly-vinter-vedligeholdelsesplan-2013-2014 – og listen over hvem der er flyfadder m.m. finder I her: http://www.aviator.dk/images/aviator/dokumenter/tekniskorganisation-2014-2015_nilsdevos15okt2014.pdf

Kontakt evt. den flyfadder der er på flyet for at høre hvornår der arbejdes. Hvis du vil give en hånd med jordmateriellet, så kontakt Jesper Mølbak.

Endnu en gang, mød nu op her i vinter, så vi til foråret har materiel som virker!!

 

Nytårskur og medlemsmøde

Lørdag den 24. januar afholdes ”Nytårskur” og medlemsmøde i klubhuset på EKVH. Vi starter med lidt frokost kl. 12, og derefter holder vi et medlemsmøde hvor vi gerne vil drøfte det kommende års aktiviteter, og forhåbentligt få lidt inspiration hvad bestyrelsen skal arbejde med fremover.

 TILMELDING SENEST MANDAG DEN  19/1-15 til jbkjeldsen@gmail.com

 

Flyudlån i 2015

Som tidligere år har klubbens medlemmer mulighed for at låne et af klubbens fly med til konkurrencer, udlandsture osv.

Se mere her: http://www.aviator.dk/2014-01-11-01-43-56/s-teori-vinteren-2014/8-alt-om-klubben/48-flyudlan hvor du også finder ”Flyudlånsblanketten”.

De ansøgninger der modtages (sendes til bestyrelsen og flyvechef) senest den 31/1-15 vil blive prioriteret af bestyrelsen, ansøgninger der modtages senere vil blive behandlet individuelt, dvs. hvis to medlemmer søger om at låne det samme fly i samme periode, så er det ”først til mølle”.

Prisen for at låne et fly til brug andre steder end fra EKVH er fastsat i Takstregulativet (i 2014 var det 100 kr/dag, bliver sikkert det samme i 2015 (det fastsættes på generalforsamlingen))

 

Få indflydelse på din spilvagt

Vi kender situationen - har fået en spilvagt samme dag som moster Gerda fylder 70. Og af erfaring ved vi også, at efterlysning på chat mødes med tavshed.

Løsningen er selvfølgelig fra starten ikke at få vagt på de dage, man godt ved ikke du'r. Bestyrelsen vil i januar afgøre, hvem deltager i vagtrosten og hvor meget - og så vil der frem til 15. marts være mulighed for selv at vælge dage. Hvordan kommer til at fremgå af forum. Herefter vil de ledige dage blive fordelt blandt dem, som ikke nåede at tage stilling.

Bliver man forhindret gælder som altid, at man selv må finde en afløser. En generel erfaring er, at personlig kontakt virker bedre end opslag på chat og at tilbud om bytte går lettere igennem end en anmodning om afløsning.

 

Nordjysk Mesterskab

Klubben arrangerer igen i 2015 Nordjysk Mesterskab (NOM), denne gang fredag den 1. maj (Store Bededag og kampdag) - søndag den 3. maj. Der vil igen i år være to klasser, hvor den "lille" vil have opgaver, som nye og uerfarne strækpiloter vil have en god chance for gennemføre. Der er tale om en lille og uformel konkurrence, hvor vi hjælper hinanden og ikke forventer, at nogen stiller med hjælpere.

Der vil være tale om en unionskonkurrence og det begrænsede antal pladser til spilstart vil blive uddelt efter først-til-mølle med en lille fortrinsret til medlemmer af nordjyske klubber. Du kan allerede nu ansøge bestyrelsen om at booke dit foretrukne fly til de tre dage. Den officielle indbydelse kommer på unionens og klubbens hjemmesider senere på vinteren, men sæt allerede nu kryds.

 

Åbent Hus i Luftsportscenter Vesthimmerland 9. maj 2015

Som I kan se i kalenderen for 2015, så er der dukket et nyt navn op - "Luftsportscenter Vesthimmerland".

 Det er nu ikke helt nyt, ideen om et Luftsportscenter har cirkuleret i AVIATOR i nogle år, men er vist ikke kommet uden for klubben før nu?

 På et møde mellem de tre klubber på EKVH, Motorflyveklubben Himmerland, Nordjysk Faldskærmsklub og AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub den 14. oktober 2014, var der enighed om at vi fremover satser på at holde et eller to åbent hus arrangementer om året i fællesskab, Fremover vil vi bruge betegnelsen "Luftsportscenter Vesthimmerland" om de fælles aktiviteter. Hvor meget vi så vil putte ind i den "kasse" fremover, kommer an på hvordan samarbejdet forløber, og hvilke behov der måtte opstå.

 Det er ikke planen at der skal dannes en selvstændig forening, i første omgang planlægger vi at lave en fælles indgangsportal med en "statisk" hjemmeside, dvs. vi forventer den blot skal opdateres i forbindelse med fælles arrangementer, derudover blot fungere som en indgangsportal hvor man kan klikke sig videre til de tre klubbers egne hjemmesider.

 

FlyINverted 2015

AVIATOR er blevet spurgt om vi igen i 2015 vil lægge plads og luftrum til FlyINverted.

For at sikre en god afvikling af kurset er vi nødt til at have en lokal "forbindelsesofficer" på pladsen, det har folkene bag FlyINverted forøvrigt også bedt om.

Derfor håber vi der er nogle stykker som vil tage en eller flere dage i uge 27, det er specielt fra mandag den 30/6 til fredag den 3/7, men også meget gerne søndag den 29/6 og lørdag den 4/7 + søndag den 5/7.

Opgave er blot at være på pladsen (startstedet), være den der kender de lokale regler for trafik på pladsen, og vide hvor tingene er.

Afviklingen af selve kurset og flyvningen styrer kursuslederne i princippet selv, men de vil også gerne have en lokalkendt at kunne henvende sig til.

Så vi vil meget gerne høre fra de der kan være en enkelt dag (eller flere) på pladsen i uge 27.

Og vi vil meget gerne høre fra jer hurtigst muligt :-)

 

Fly-In på Luftsportscenter Vesthimmerland 2015

Med Nils de Vos som tovholder er vi ved at planlægge et Fly-In den 22.8.2014 i forbindelse med ”Made in Denmark” golfturneringen.

”Vi” er i denne sammnhæng ”Luftsportscenter Vesthimmerland”, dvs. de tre klubber på EKVH.

Nils har haft kontakt med ”FLYV” og ”Nordic Gliding & aviation magazine” redaktører som begge vil optage vores ”Flyv in” på deres årskalendere.

Nils vil i starten af det nye år forsøge at få Flyv`s redaktør til at lave en artikel om ”Luftsportscenter Vesthimmerland” forhåbentligt til maj eller julinummeret hvor vi kan få omtalt vores Fly In i.

Årets flystatistik er næsten færdig, se den hér.
AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder