Aviator News nr. 127          <<forrige  næste>>  
7. februar 2015


Ordinær generalforsamling

 Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 kl. 13:00 i klubhuset på EKVH. 

Dagsorden ifølge vedtægternes §5.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21. februar 2015.

Beretning, regnskab, forslag m.m. offentliggøres i klubbens chatforum senest d. 13. marts 2015.

Vel mødt!

 

Bestyrelsen i AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub

 

------------------------------------------------------------------

"Chatfora" for klubbens medlemmer

 Aviators medlemmer har siden september 2013 haft en samling fora som afløser for de email-baserede løsninger. Der er oprettet forum for Dimona piloter, bestyrelse, instruktører samt forum for "chat". Hvert enkelt medlem har så fået tildelt adgang til de forskellige fora alt efter behov. Er du medlem, og har du behov for adgang til et af de nævnte fora, så skriv en email til kasserer@aviator.dk

 
-------------------------------------------------------------------

Fest på Vesthimmerlands Flyveplads

 De tre klubber på flyvepladsen vil gerne invitere til fælles klubfest hvor Vesthimmerland Kommune sponsorer bespisningen som tak for indsatsen til i forbindelse med golf-turneringen i 2014. Drikkevarer kan medbringes, samt købes i begrænset opfang. 

Vesthimmerlands Flyveplads lørdag den 28. februar kl. 17:00

Tilmelding: https://docs.google.com/forms/d/1Ezgqr9ExMGIGOiApsyEHAJIHKiPBYj6I0WwzkJyFmrs/viewform?c=0&w=1

 

AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder