Aviator News nr. 130         <<forrige  næste>>  
1. januar 2016


NytårsNews 2015/2016

Her er en kort beskrivelse af nogle af de aktiviteter der er planlagt i 2016, jeg håber at vi kan fylde klubhuset den 16. januar hvor vi holder Nytårskur og medlemsmøde og vil uddybe det yderligere.

I ønskes alle et Godt Nytår, vi ser frem til en forrygende flyvesæson i 2016

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
AVIATOR kalenderen for sæsonen 2016 (som den ser ud lige nu, opdateres løbende på www.aviator.dk)

        Tirsdag d. 5. januar – Teoristart (se mere på hjemmesiden)

        Lørdag d. 16. januar - Nytårskur og medlemsmøde

        Onsdag d. 3. februar - Meteorologie für Segelflieger (genfortælling af Henry Blums bog)

        Onsdag d. 17. februar – Strækflyvningsaften

        Lørdag 12. – søndag 13. marts - Klargøringsweekend

        Søndag den 13. og onsdag den 16. marts – PFT/S-teori

        Lørdag d. 19. marts - Standerhejsning

        Lørdag d. 19. marts kl. – Generalforsamling

        Lørdag d. 21. maj - Åbent Hus i Luftsportscenter Vesthimmerland

        Lørdag d. 26. juni til lørdag d. 3. juli – FlyINVerted

        Lørdag d. 11. juli til søndag d. 17. juli - Skolingsuge og sommerlejr

        Lørdag d. 16. juli – Sommerfest

        Lørdag d. 20. august - Fly-In på Luftsportscenter Vesthimmerland (Nordisk Svæveflyvedag)

 

Vintervedligehold

Vi er godt i gang med vintervedligehold, og vi følger planen for vedligehold af klubbens fly, men her er en lille opfordring til flyfadderne. Vi vil foreslå at man bruger chatten og/eller kalenderen til at fortælle hvornår der arbejdes.

Baggrunden for dette, er at vi, igen i år, har hørt fra flere som er mødt op lørdag eller søndag kl. 10 (hvor vi ifølge hjemmesiden har vintervedligehold) uden der har været aktivitet?

Den anden opfordring er til at møde op til vintervedligehold det er jo ikke kun flyene der skal vedligeholdes, også vores jordmateriel, spil, golfvogne etc. skal gennemgås. Du skal ikke være nervøs selvom du ikke synes at du kan bidrage med noget, du skal nok komme igang!

For at vi kan flyve om sommeren, så kræver det at vi alle hjælper hinanden med at få vedligeholdt flyene og materiel om vinteren!!

Vedligeholdelsesplanen finder du på vores hjemmeside under vintervedligehold 2015-2016.

 Kontakt evt. den flyfadder der er på flyet for at høre hvornår der arbejdes. Hvis du vil give en hånd med jordmateriellet, så kontakt Jesper Mølbak.

Endnu en gang, mød nu op her i vinter, så vi til foråret har materiel som virker!!

 

Nytårskur og medlemsmøde

Lørdag den 16. januar afholdes ”Nytårskur” og medlemsmøde i klubhuset på EKVH. Vi starter med kaffe kl. 09.30, og derefter holder vi et medlemsmøde hvor vi gerne vil drøfte det kommende års aktiviteter, og forhåbentligt få lidt inspiration hvad bestyrelsen skal arbejde med fremover.

Emner kan f.eks. være flyflådepolitik, herunder UL, Flarmradar (skal vi sætte flere op?), Skal vi prioritere mere strækflyvning (kan have betydning for instruktørvagter, flyflådepolitik osv.), ideer til hvervning af nye medlemmer, fælles klubture (udland og Danmark) osv.

Vi vil meget gerne have forslag til emner til drøftelse, send dem til jbkjeldsen@gmail.com , vi lægger et udkast til en ”dagsorden” ud på www.aviator.dk  en uge før mødet.

Vi regner med at arrangere fælles frokost, hvis vi ikke er færdig med mødet, så fortsætter vi efter frokost (vi planlægger at slutte senest kl. 15)

 Af hensyn til indkøb til morgenbrød og frokost beder vi om en tilmelding på denne Doodle: http://doodle.com/poll/28ke8ukft7b7iwye senest onsdag den 13/1-16

 

Flyudlån i 2016

Som tidligere år har klubbens medlemmer mulighed for at låne et af klubbens fly med til konkurrencer, udlandsture osv.

Se mere her: http://aviator.dk/8-alt-om-klubben/48-flyudlan hvor du også finder ”Flyudlånsblanketten”.

De ansøgninger der modtages (sendes til bestyrelsen og flyvechef) senest den 31/1-16 vil blive prioriteret af bestyrelsen, ansøgninger der modtages senere vil blive behandlet individuelt, dvs. hvis to medlemmer søger om at låne det samme fly i samme periode, så er det ”først til mølle”.

Prisen for at låne et fly til brug andre steder end fra EKVH er fastsat i Takstregulativet (i 2015 var det 100 kr/dag, bliver sikkert det samme i 2016 (det fastsættes på generalforsamlingen))

 

Spilvagter 2016?

Vi forsøgte med en ny måde at tildele spilvagter på i 2015, det fik en lidt blandet modtagelse!! Derfor vil vi tage en drøftelse af hvad vi gør i 2016 på medlemsmødet den 16. januar, endnu en grund til at møde op J

Der har tilsyneladende været tvivl om længden af en spilvagt (hvornår den slutter), det står (som de tidligere år) i klubbens ”Strategipapir” http://aviator.dk/images/aviator/dokumenter/aviator-strategiplan-2015_JBK-09feb2015.pdf hvor det er beskrevet hvordan vi gør tingene i klubben, herunder afvikling af spilvagter.

Evt. ændringer i strategipapiret vil vi også drøfte den 16. januar, så mød op og få indflydelse på din klub J

 

Åbent Hus i Luftsportscenter Vesthimmerland 21. maj og Fly-in den 20. august

Igen i 2016 planlægger vi to gange Åbent Hus.

Den 21. maj et ”traditionelt” Åbent Hus, og den 20. august et Fly-In hvor fokus primært er på de piloter og fly der forhåbentligt kommer udefra (i 2015 gik det rigtigt godt J ), men hvor vi også inviterer ”almindelige” gæster til at komme og besøge EKVH

Den 20. august er også ”Nordisk Svæveflyvedag”, og Dansk Svæveflyver Union planlægger at slå på ”PR-trommerne” for dette.

FlyINverted 2016

AVIATOR er blevet spurgt om vi igen i 2016 vil lægge plads og luftrum til FlyINverted.

For at sikre en god afvikling af kurset er vi nødt til at have en lokal "forbindelsesofficer" på pladsen, det har folkene bag FlyINverted forøvrigt også bedt om.

Derfor håber vi der er nogle stykker som vil tage en eller flere dage i uge 26, det er specielt fra mandag den 27/6 til fredag den 1/7, i weekenderne forventer vi at der er folk på pladsen.

Opgave er blot at være på pladsen (startstedet), være den der kender de lokale regler for trafik på pladsen, og vide hvor tingene er.

Afviklingen af selve kurset og flyvningen styrer kursuslederne i princippet selv, men de vil også gerne have en lokalkendt at kunne henvende sig til.

Så vi vil meget gerne høre fra de der kan være en enkelt dag (eller flere) på pladsen i uge 26.

Og vi vil meget gerne høre fra jer hurtigst muligt :-)

 

Fly-In på Luftsportscenter Vesthimmerland 2015

I 2015 havde vi stor succes med vores FLY-IN idet der kom 26 gæstefly og vi afviklede et stort antal gæstestarter og fik et par nye medlemmer.

Med Nils de Vos som tovholder planlægger vi derfor igen i 2016 et Fly-In den 20.8.2014. ”Vi” er i denne sammenhæng ”Luftsportscenter Vesthimmerland”, dvs. de tre klubber på EKVH.

Nils har kontakt med ”FLYV” og ”Nordic Gliding & aviation magazine” redaktører som igen i 2016 vil optage vores ”Flyv in” på deres årskalendere.

 

AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder