Aviator News nr. 131         <<forrige  næste>>  
14. februar 2016


Ordinær Generalforsamling

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 19. marts 2016 kl. 13:00 i klubhuset på EKVH.

Dagsorden ifølge vedtægternes §5.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. februar 2016.

Beretning, regnskab, forslag m.m. offentliggøres i klubbens chatforum senest d. 11. marts 2016.

Vel mødt!

Bestyrelsen i AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub

AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder