<<

KZ VII:

 

Da den kom til klubben for mange år siden (husker ikke årstallet, men >25 år siden) var det en stor fornyelse i klubben. Den var udlånt fra Flyvevåbnet mod at være forsikret og skulle afleveres i flyvedygtig stand, når vi ikke ønskede at bruge den længere.

 

Jeg har haft fornøjelsen af at hænge efter den i et flyslæb rigtig mange gange. Af mere specielle slæb kan nævnes: færgeflyvning til EKYT med POLYT III’s sidste flyvning, Ka6 (OY-XFN) flere gange til åbent hus på EKYT, med ASK 21 til indvielse af Ottestrup som svæveflyveplads, i 2G(!) til Borup og tilbage igen – og så en masse skoleflyvning samt noget ensædet.

 

En af de mere spektakulære var en skolestart i K7, hvor den en cylinder på motoren gik i udu lige efter take-off mod øst – vi slæbte os i trætophøjde forbi skoven og rundt, så vi kunne udkoble og lande på pladsen igen.

Den påkørte også en afmærkningskasse en gang – det betød et motorskift med en motor fra flyvemekanikerskolen…

Ved et eftersyn konstateredes, at fineren var løs på oversiden af vingerne – et kendt 7’er fænomen.  Det afstedkom et større reparationsarbejde med udskiftning af finer og lærred på vingerne udført på vort eget værksted. I den forbindelse var min far med som konsulent – han havde jo selv bygget vingerne hos KZ i sin tid! Min far, Bent Frikke var aktiv i klubben i en årrække – og senere passiv medlem i mange år.

 

På et tidspunkt – det har været i vinteren 91/92, blev kroppen overhalet med nyt lærred og en del små reparationer.

 

Tango-mike har givet mange af klubbens medlemmer mange gode oplevelser gennem tiden – også blandt dem, der fløj den. Den har været et aktiv for klubben, om end den har været evig kilde til megen debat på vores generalforsamlinger i al den tid, den har været i klubben.

Det er en gammel dame – som jeg altid har haft en særlig tilknytning til, for det var jo et af de fly, min far har været med til at bygge. Det glæder mig således også, at vi har været med til at bevare et stykke dansk industri og flyvehistorie – om end det ikke har været klubbens direkte formål med flyet.

 

Gert