Aviator News nr. 56           <<forrige  næste>>  
15. februar  2009

Nyt kontingentsystem ?
Frank Sandeløv sendte i fredags den seneste udgave af langtidsbudget m.m.  til arbejdsgruppe, bestyrelse, m.fl..
Arbejdet er jo som bekendt forberedelser til et forslag om en ny kontingentstruktur i klubben. Det er planen at forslaget skal være klar til generalforsamlingen.
Vi har aftalt i dag, at hele indholdet af Franks email videresendes til medlemmerne i en AviatorNews, det sker hermed... 
 

----- Original Message -----

From: Frank Sandeløv   til arbejdsgruppen m.fl.
Sent: Friday, February 13, 2009 8:15 PM
Subject: Langtidsbudgettering
 
Hej alle
 
Så skulle det være så vidt, at der er et fuldt sammenligningsgrundlag mellem nyt forslag og gammelt system.
 
Jeg vedhæfter 3 scenarier i henholdvis vort nuværende system og tilsvarende i det nye. Disse er skrivebeskyttede, men hvis der er nogle der har tid og lyst til at lege med forudsætningerne har jeg vedhæftet en grundfil af begge systemer, hvor man kan arbejde på arkene "økonomiske forudsætninger", "medlemsstatus", "aktivitetsoversigt", "investeringer" og "aktivsalg".
De andre sider er hægtet sammen med disse forudsætningssider og giver resultaterne på driftssiden og de endelige hovedtal.
 
Beregningerne har en svaghed, hvilket er renteberegningen af klubbens indestående på kassekreditten. Så længe der er indestående er beregningen korrekt, hvilket er tilfældet de første år afhængigt af hvilket scenario vi vælger.
 
I alle beregningerne er på investeringssiden medtaget, hvad der må forventes nødvendigt i forhold til opgradering af fly, radioer, jordmateriel, klubhus og instrumenter.
Som aftalt er der desuden medtaget en afskrivning på kr. 50.000 årligt på fly, resten følger de gængse retningslinier.
Derudover er der indlagt en investering i 1 selvstartende 1-sædet fly samt 1 selvstartende 2-sædet i slutningen af planlægningsperioden.
 
I resultatet for 2009 ses en forskel i resultatet på ca. kr. 19.000 i sammenligningen mellem de 2 systemer med en fordel til det gamle system. Imidlertid er aktiviteten i det nye system konservativt sat, hvorfor denne forskel relativt hurtigt kan udlignes.
 
Kontingentsatserne er sat til at være ens for fuldt aktive i begge systemer kr. 600 pr. måned + Unionskontingent kr. 110 pr. måned.
 
Resultatet før afskrivninger ser herefter således ud for 2009
 
                          Nuværende system                Nyt System
Status quo medlemsmæssigt      kr. 137.776               kr. 118.319
Forsinket salg af fly          kr. 132.503               kr. 113.052
Svag medlemsfremgang           kr. 137.776               kr. 118.325
 
Det vi ender med er om vi tør satse 19.000 på at indføre et nyt system der potentielt kan give plads til langt flere medlemmer med et mere differentieret brug af klubben. Hvis man ser på medlemsfremgangsscenariet skal der ikke ret mange medlemmer til, at vi for alvor begynder at se nogle økonomiske resultater der giver grobund for en større økonomisk frihed.
Endelig ser det egentlig ikke helt så skidt ud med økonomien, som man kunne frygte; der er lidt spillerum endnu, men man skal helt klart være klar til at ændre retning, hvis vi ikke kan gøre klubben mere attraktiv.
Umiddelbart ser den mest nærliggende løsning være at sælge LS-10, hvis vi ikke kan øge medlemstallet. Dette giver umiddelbart den største økonomiske effekt, mens det samtidig giver plads til at kunne købe en brugt selvstarter, som har været højt prioriteret blandt medlemmerne i medlemsundersøgelsen.
 
Jeg vil ikke skrive mere denne gang, men lade dokumenterne tale for sig selv.
 
Med venlig hilsen
 
Frank Sandeløv

Baggrundsdata kontingentsammenligning.xls
  
Oplaeg gebyrreglement.doc
 
SB Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget gl. system forsinket aktivsalg.xls
 
SB Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget gl. system svag medlemsfremgang.xls
 
SB Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget gl. system.xls
 
SB Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget nyt system forsinket aktivsalg.xls
  
SB Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget nyt system svag medlemsfremgang.xls
  
SB Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget nyt system.xls
 
Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget gl. system.xls
 
Aalborg Svaeveflyveklub fremskrevet budget nyt system.xls
 

 

Email fra Niels Præstegaard p.t. Canada:
Sidste AviatorNews var ikke mange timer gammel, inden redaktøren modtag en email fra Niels Præstegaard, som jo p.t. er bosat i Canada. Der stod nemlig i News'en, at vores gamle Ka7 rejste af sted til Finland en sommerdag. Det var en fejl, skrev han. Vi skal ikke trætte læserne med hvordan fejlen opstod, men den er prompte korrigeret. Tak for input. Og efter aftale med Niels, får læserne også teksten fra hans mail...

Hej Jørgen

Mange tak for News, som jeg læser med stor interesse... Dejligt at kunne holde lidt øje med at i ikke laver for mange ulykker imens jeg er væk ;-) Der var dog en fejl i denne udgave, det var absolut ikke om sommeren at A6 drog mod Finland, de billeder jeg har fra afrejsen er taget den 22 November 2003, og der var p.... koldt i hangaren da vi pakkede den gamle dame på gittervognen...    Jeg har vedhæftet de billeder jeg har fra den dag som 'bevis'. 
/Niels

Som Niels også fortæller, så er billederne måske ikke super - delvist på grund af for lidt lys og delvist fordi der var tæt på 100% luftfugtighed den dag i hangaren. Men vi må gerne bruge dem. Han fortæller for øvrigt også, at han regner med at komme på "inspektion" sidst i maj eller først i juni måned.    flere billeder

 

Kort nyt:
Flyslæbsmærker på Arnborg.pdf meddelelse til medlemmer
Takster 2009 - Arnborg.pdf  opdateret takstblad 

 

Interne links
NewsArkiv - kalender - udlånte fly - referater - bestyrelse.info - aviator.dk