Aviator News nr. 55           <<forrige  næste>>   
11. februar  2009

Fra medlemsmødet 10. januar
Ikke overensstemmelse? Frank Sandeløv havde forberedt en gennemgang af den store medlemsundersøgelse fra sidste år. Han undrede sig bl.a. over, hvordan der tilsyneladende ikke er overensstemmelse imellem stemmerne på generalforsamlingerne, og på medlemmernes ønsker ifølge den store medlemsundersøgelse fra sidste år. Frank fortalte, at han klart kunne læse ud af besvarelserne i undersøgelsen, at medlemmerne ønsker at have adgang til flere fly - og jo så nødvendigvis også accepterer billigere fly. Men dét til trods, så har generalforsamlingerne de sidste mange år hver gang besluttet, at vi skal have mere attraktive fly, og så til gengæld lidt færre fly  ( ...vi har jo gentagne fastholdt købet af en ny LS10, og samtidigt sat flere af de ældre fly til salg). Det undrer ham, hvordan den forskel opstår? Han luftede bl.a. en teori, at på en generalforsamling kan medlemmerne følge nogen stærke meningsdannere, mens man derhjemme sætter krydset anderledes i en medlemsundersøgelse? Der kan sikkert også tænkes andre sammenhænge?

Passive ville godt flyve igen. Mange forhold fra medlemsundersøgelsen blev nævnt på mødet. Mange flere end der nævnes hér. Bl.a. skulle klubbens medlemmer have i gennemsnit 1100 starter, men til gengæld kun ringe strækerfaring. Og vi husker at flere passive (og tidligere medlemmer) skulle have givet udtryk for, at de faktisk godt ville flyve lidt igen, hvis der kunne konstrueres en ordning for lav aktivitet, som er mere overkommelig. F.eks. halvdagsophold i klubben, og en ordning som også økonomisk tilgodeser piloter, der ikke bruger klubben så meget.

Data:  Frank sendte efter medlemsmødet data til arbejdsgruppen. "Hermed de data der blev præsenteret i går på medlemsmødet. Jeg har ikke vedhæftet selve medlemsundersøgelsen, da den tidligere er fremsendt og tilgængelig på nettet. Til gengæld har jeg vedhæftet en ekstra sammenligningsmodel og bygget den op, så alle kan lege med kontingent, time, tacho og minuttakster, så man via graferne kan danne sig en ide om, hvordan de forskellige satser spiller sammen og kan frembringe sit eget ønskede skæringspunkt.  God fornøjelse. Frank Sandeløv"
aktivitetsopgørelse Aviator 2008.xls
Baggrundsdata kontingentsammenligning større differentiering.xls

Baggrundsdata kontingentsammenligning.xls
Debatoplæg gebyrreglement.doc


Arbejdsgruppen har siden medlemsmødet haft et fællesmøde med bestyrelsen (d. 5. februar), og Frank arbejder herefter videre med et oplæg til en ny kontingentstruktur. Vi håber oplægget kan nå at blive klar så det kan diskuteres, og fremlægges som beslutningsforslag til generalforsamlingen.


Generalforsamlingen er indkaldt
Der er udsendt rettidige indkaldelser til ordinær generalforsamling d. 21. marts kl. 10:00 - direkte til de stemmeberettigede medlemmer. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21. februar. Som vi fortalte i aviatornews046.htm, så udsendes de fleste indkaldelser nu kun på e-mail. Kun 6 af de stemmeberettigede medlemmer har af forskellige årsager ikke accepteret denne fremgangsmåde. Så det er langt enklere at indkalde nu, end det har været tidligere.
 

Dimona
Jesper Mølbak fortalte i mandags på chatten, om arbejdet på Dimona. Vi gengiver den tankevækkende beretning hér på News...:

"Hej alle

Det er efterhånden længe siden vi har fløjet i vores Dimona... men nu nærmer det sig. Vi havde besøg af SLV den 11. december, hvor flyet var vedligeholdt og blevet pudset og poleret mm. Det var kontrollanten sådan set helt enig i og havde kun en mindre bemærkning til flyet.

Så gik man i klubhuset for lige at tjekke papirer..... og så begyndte det....

Vi må nok desværre konstatere, at der stort set ikke var orden i ret meget. Alt lige fra ELT udstyr, forbindingskasser og vedligehold manglede korrekt dokumentation og var derfor ikke i orden. Vi må konstatere, at vi bare ikke har været gode nok i vores papirarbejde. Siden har Nils de Vos arbejdet hårdt på at få stykket dette puslespil sammen. Vi er nogle der har hjulpet, ingen nævnt ingen glemt, men det har kostet rigtig mange timer. Lige nu står vi og mangler kun en JAR45 blanket på en kurs gyro, hvor vi desværre måtte købe en ombytter for at nå i mål, inden vi kan få papirerne af sted til SLV for endelig godkendelse. Vi HÅBER og tror på at papirerne kan komme af sted i denne uge. Samtidig har Nils også lige gennemført vores første "egen udførte" 100 timers eftersyn, så når papirerne kommer retur er den klar til 100 timers ny og spændende flyvning.

Vi har lært utrolig meget af denne omgang. Dels om flyet, som vi haft adskilt og passet, men ikke mindst om papirer generelt. Det vil i sikkert alle komme til at se, for der er nok nogle ting vi skal have gennemgået på de andre fly også. Ting vi som svæveflyvere anser for små og helt utrolige, men når der står i håndbogen der skal være et bestemt instrument.... ja så skal der altså også være det pågældende instrument... og der skal være en blanket på instrumentet der viser det virker ...også når det er monteret i flyet. Og når der ikke står noget i håndbogen om en Falck forbindingskasse, ja så må den ikke være der!

Bortset fra disse småting....har vi et utroligt flot fly, der er meget velholdt og pæn ud -og indvendig. Så pas godt på den, og få rengjort den regelmæssigt, så er det noget nemmere for os om vinteren.

Fortsat god vinter fra ham der så antydninger af cumulusser i går.

Jesper"

Vores gamle Ka7
Vores gamle Ka7 er dukket op på et billede fra Østrig. Gert Frikke sad og bladede i sidste nummer af VGC News, og fandt billedet, som han sendte til News. Billedet stammer fra en 9-siders reportage fra 36. Int. Oldtimer-Segelflugtreffen i Wels 30/7-10/8 2008 hvor Ka7 deltog. Flyet har, som det ses, beholdt det gamle konkurrencenummer A6 på halen, men har til gengæld fået finsk indregistrering. Vi solgte flyet i 2003 til den finske klub, som hentede det på trailer d. 22. november.
Flere af læserne har i tidens løb tilbragt adskillige timer (mildt sagt) i flyet. Klubben købte det i 1971-72 omkring tidspunktet hvor Flyvestation Aalborg Svæveflyveklub flyttede fra flyvestationen, og ned til Vesthimmerlands Flyveplads (og for øvrigt skiftede navn til Aalborg Svæveflyveklub). Vi købte flyet af en tysk svæveflyveklub i Rendsburg. Frem til fusionen i år 2000, var OY-MNX som flyet hed dengang, klubbens primære skolefly. Stort billede

 

Kort nyt:
* Santi minder om, at hvis nogen har glemt at tilmelde sig S-teoriprøve, så kontakt ham. 
* Vi gør opmærksom på repræsentantskabsmødet 21. februar 2009 http://dsvu.dk/forum/viewtopic.php?p=9620#962

 

Aviator News udsendes til emailadresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben.
Send en e-mail til
news"snabela"aviator.dk (jlm)
hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.
NewsArkiv - kalender - udlånte fly - referater - bestyrelse.info - aviator.dk