Aviator News nr. 92           <<forrige  næste>>  
09. december 2010

Æbleskiver onsdag aften
Der er æbleskiver i klubhuset onsdag aften 15. december kl 19:00. Tilmelding ikke nødvendig. Vi varmer æbleskiver efter hvor mange der kommer.
Aftenen er samtidigt een af de planlagte klubaftener i løbet af vinteren. Erik Nørskov vil gennemgå reglerne for vedligehold af flyene. Både gamle og nye regler.
(...datoen er også samtidigt sidste frist for indsendelse af klubbens flystatistik 2010
til unionen,  ...så sekretæren kan lige nå ned i klubben, at få talt de sidste logbøger sammen :-))

Gang i vinterarbejdet

Der er på nuværende tidspunkt fuld gang i vintervedligehold at såvel fly som jordmateriel. På fly værkstedet er ACROen og Discus B  allerede færdige. Og sidstnævnte blevet solgt. Værkstedet er i øjeblikket fyldt på med en LS 6 og ASK21. Der arbejdes hver weekend og flere hverdage hver uge.
I spilværkstedet arbejdes der på det nye spil hver onsdag aften samt i weekenden, og samtidigt renoveres det gamle spil, golfvogne etc.
Alle er naturligvis velkomne til at deltage i arbejdet, det kræver ikke særlige kvalifikationer. Hvis du vil vide mere så kontakt Alf (jordmateriel) eller Kim Bjørn eller Nils de Vos (flymateriel).

Billedet er fra i aftes (onsdag), Lars og Karl Kristian, er ved at efterse LS-6 hovedhjul. Foto: JAS
Ordinær generalforsamling m.m.
*
Ordinær generalforsamling er planlagt til lørdag 12. marts. Se også kalenderen i linket nederst...
* Nytårsfrokost. Vi snakker om at lave en nytårsfrokost lørdag d. 8 januar. Der har været nævnt både sammenskudsgilde kl. 12 og et tidspunkt senere på dagen. Nærmere info følger, men reservér dagen.
* Østrigstur. Kalenderen nederst fortæller også, at holdet bag denne sommers Østrigstur, planlægger at gentage succesen med dette klubarrangement i 2011. Med start hjemmefra 1. maj. Her følger naturligvis også meget mere info senere.
*
S-teori undervisning. Sidste frist for tilmelding til vinterens S-teori undervisning fredag 17. dec. til Bjarne:   b.jakobsenahome3.gvdnet.dkAviator News Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv                  ...tidligere Aviator News
Kalender                   ...diverse datoer
Udlånte fly                ...reserverede fly
Referater                  ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter                  ...klubbens vedtægter
aviator.dk                 ...klubbens officielle hjemmeside